• https://www.facebook.com/insanveislam.org/
  • https://twitter.com/insanuislam
MAKALELER
VAAZ ARŞİVİ
DİYANET FETVALARI

Eş’arîlik hakkında bilgi verir misiniz?

Eş’arîlik hakkında bilgi verir misiniz?

 

İnanç konularında Ebu’l-Hasan Ali b. İsmail el-Eş’arî’nin görüşlerini benimseyenlerin oluşturduğu Eş’arîlik, Ehl-i Sünnetin itikadi bir mezhebidir.

 

Mezhebin kendisine nispet edildiği İmam Eş’arî, 873 yılında Basra’da dünyaya gelmiştir. Kırk yaşına kadar Mutezile’ye bağlı olan İmam Eş’arî daha sonra bu mezhepten ayrılarak Eş’arîliği kurmuştur.

 

İnanç konularında, daha önceden mensubu bulunduğu Mutezile ve diğer Ehl-i Sünnet harici mezheplerin görüşlerini Kur’an ve Sünnetin yanında aklı da kullanarak eleştiren İmam Eş’arî’nin kelam metodu, kendisinden sonra gelen mezhep mensubu âlimlerin de katkılarıyla geliştirilerek Eş’arîlik müstakil bir mezhep hüviyetine kavuşmuştur.

 

Eş’arîlik, inanç konularında tevile Matürîdîlikten daha fazla yer vermiştir. Ehl-i Sünnetin temel esaslarında Matürîdîlikle birleşen Eş’arîlik, kendilerine dini tebliğ ulaşmayan kişilerin Allah’ı bulmakla yükümlü olmamaları, iyi ve kötünün akılla değil dinin naslarıyla bilinebileceği gibi hususlarda kendine has görüşleri savunmuştur.

 

Eş’arilik Malikîler başta olmak üzere, diğer fıkıh mezhep mensuplarınca da sınırlı oranda benimsenmiştir. Günümüzde bu mezhebin bağlıları Hicaz, Kuzey Afrika, Mısır, Irak, Suriye ve Endonezya’da varlığını devam ettirmektedir.

Üye Girişi
Aktif Ziyaretçi5
Bugün Toplam845
Toplam Ziyaret3105706
HADİSLERLE İSLAM DİB
EĞİTİM SUNUMLARI