• https://www.facebook.com/insanveislam.org/
  • https://twitter.com/insanuislam
MAKALELER
VAAZ ARŞİVİ
DİYANET FETVALARI

Hâricîlik hakkında bilgi verir misiniz?

Hâricîlik hakkında bilgi verir misiniz?

 

Hz. Ali ile Muaviye arasında meydana gelen Sıffin savaşının ardından, Hz. Ali’nin halife seçim işini hakeme bırakmayı kabul etmesi dolayısıyla, büyük günah işlediğini ve dinden çıktığını iddia ederek, Hz. Ali’nin saflarından ayrılanların oluşturduğu Haricîlik, ayet ve hadislerin zahirine sıkı bağlılığıyla ve muhaliflerine karşı sert tutumlarıyla tanınmıştır.

 

Haricîlik tarihi süreçte daha çok, kolayca kandırılabilen, düzenli bir yerleşik hayata sahip olmayan bedeviler arasında yayılmıştır. Haricîler ruhuna ulaşmadan çok fazla

 

Kuran okumalarıyla ve ayetlerin zahirinden ayrılmamalarındaki aşırı tutumlarıyla bilinirler.
 
Haricîlikte devlet başkanını seçmek inananlar için zaruri bir vazife olmayıp, devletin başkansız da olabileceği fikri benimsenmiştir. Bu mezhebe göre, büyük günah sahibi devlet başkanına itaat caiz olmayıp, böyle bir devlet başkanının görevden alınması inananlar için bir görevdir. Haricîler, büyük günah işleyenlerin iman dairesinden çıktıkları için kafir olduğunu ileri sürmüşlerdir. Bu tür anlayışları ve buna bağlı olarak kontrolsüz birtakım tasarrufları sebebiyle Haricîler, İslam toplumunda anarşinin ilk tohumlarını atmışlardır.
 
Aşırı görüşleri ve tahammülsüz tutumlarıyla tarihte Müslüman toplum için birçok sıkıntılara yol açan Haricîlik, tek bir kolu haricinde günümüze ulaşamayıp görüşleri tarihin sayfalarında kalsa da, dini sahadaki bazı yorum tarzları ve muhataplarına karşı takındıkları dışlayıcı, tekfir edici ve öteleyici tavırları, bazı aşırı gruplarda varlığını sürdürebilmektedir. Günümüze ulaşabilen tek Haricî koluysa Ehl-i Sünnete çok yakın olan İbazîliktir.
Üye Girişi
Aktif Ziyaretçi18
Bugün Toplam672
Toplam Ziyaret3116850
HADİSLERLE İSLAM DİB
EĞİTİM SUNUMLARI