• https://www.facebook.com/insanveislam.org/
  • https://twitter.com/insanuislam
MAKALELER
VAAZ ARŞİVİ
DİYANET FETVALARI

Zeydiyye mezhebi hakkında bilgi verir misiniz?

Zeydiyye mezhebi hakkında bilgi verir misiniz?

 

Şia’nın dördüncü imamı Zeyd’e nisbetle anılan mezhep Ehl-i Sünnet’e çok yakıdır. Pek çok konuda hükümleri Hanefî mezhebiyle paralellik arzeder. Mezhebin kendisine nisbet edildiği Zeyd b. Ali Hicri 80/699 yılında Medine’de dünyaya gelmiştir. Medine’de hadis ve fıkıh başta olmak üzere devrinin önemli ilimlerini tahsil eden Zeyd b. Ali zamanındaki Şia’nın aşırı gruplarına karşı çıkmıştır.

 

Zeydiyye mezhebi İmam Zeyd’e nisbet edilen ve onun fıkhi görüşlerini bir araya getiren el-Mecmu isimli kitap ve yetiştirmiş olduğu talebeleri vasıtasıyla yayılmıştır. El-Mecmû fıkıh bablarına göre tertip edilmiş olup mezhep âlimlerince üzerine pek çok çalışmalar yapılmıştır.

 

İmamın içtihatlarından hareket edilerek Zeydiyye mezhebinin usul ve metodolojisi sonraki devir âlimlerince sistemleştirilmiştir. Hüküm çıkarmada esas aldıkları deliller, Kitâb, Sünnet, İcmâ’, Kıyas, İstihsan ve Akıl’dır. Akıldan maksatları: Şer’î delillerde hükmü bulunmayan bir meselenin akıl yoluyla -iyi veya kötü, faydalı yahut da zararlı olduğuna hükmedilerek- çözüme bağlanmasıdır. Füruda Hanefî mezhebine çok yakınlık arzeden Zeydiyye mezhebinde içtihada büyük önem verilmiş, içtihat kapısının kapanması fikrine şiddetle karşı çıkılmıştır. Müt’a nikahını kabul etmeme gibi hususlarda diğer Şia fıkıh mezheplerinden ayrılırlar.

 

Günümüzde Zeydiyye mezhebi mensupları ağırlıklı olarak Yemen’da yaşamaktadır.

Üye Girişi
Aktif Ziyaretçi18
Bugün Toplam435
Toplam Ziyaret3105296
HADİSLERLE İSLAM DİB
EĞİTİM SUNUMLARI