• https://www.facebook.com/insanveislam.org/
  • https://twitter.com/insanuislam
MAKALELER
VAAZ ARŞİVİ
DİYANET FETVALARI

Müt’a nikahı hakkında bilgi verir misiniz?

Müt’a nikahı hakkında bilgi verir misiniz?

 

Kelime manası olarak faydalanma anlamına gelen müt’a, fıkıh terimi olarak, bir erkekle bir bayanın akit esnasında belirlenen bir mehir karşılığında, geçici süreyle evlenmesidir.

 

Müt’a nikahının İslam’ın ilk yıllarında meşru olduğu, ancak daha sonra Hz. Peygamber (s.a.s.)’in bunu kesin olarak yasakladığı bilinmektedir (Buharî, Nikah, 31, Müslim, Nikah, 30).

 

Caferiyye mezhebine göre müt’a Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından değil Hz. Ömer tarafından yasaklanmıştır. O nedenle müt’a günümüzde de geçerli bir nikah türüdür. Caferiyye müt’anın caiz oluşuyla ilgili olarak “Onlardan (nikahlanıp) faydalanmanıza karşılık sabit bir hak olarak kendilerine ücretlerini/mehirlerini verin.” (Nisa, 4/24) ayetini delil olarak sunmaktadır. Genel Müslüman çoğunluğa mensup alimlere göre ise, söz konusu ayetteki “ücret” tabirinün “mehir” anlamına gelmektedir. Ayrıca, yukarıda belirtildiği üzere, bu nikah türü Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından yasaklandığı muhakkaktır. Diğer taraftan, Kurân’da bir mümin erkek için beraber olmasında sakıca bulunmayan kadınlar olarak “eşler ve cariyeler” sayılıp bunun dışında bir şıkka yer verilmemesi (Mü’minûn, 23/36) müta nikahının geçerli olamadığını göstermektedir.

Sonuç olarak aileye büyük önem veren, kadını koruyup gözeten İslam dininin nikahta hedeflediği süreklilik, gelecek nesillere sıcak bir aile ortamında ve ana babanın gözetiminde yetişme imkanı sağlamak gibi birçok hikmetleri devre dışı bırakan, diğer taraftan uygulamada birçok istismara kapı aralayan müt’anın yasaklanmasının çok yerinde olduğu açıktır.
 
Konuyla ilgili geniş bilgi için TDV İslam Ansiklopedisi “Müt’a” maddesine müracaat edilebilir.
Üye Girişi
Aktif Ziyaretçi27
Bugün Toplam1574
Toplam Ziyaret3101852
HADİSLERLE İSLAM DİB
EĞİTİM SUNUMLARI