• https://www.facebook.com/insanveislam.org/
  • https://twitter.com/insanuislam
MAKALELER
VAAZ ARŞİVİ
DİYANET FETVALARI

İsmailîlik hakkında bilgi verir misiniz?

İsmailîlik hakkında bilgi verir misiniz?

 

İmametin Ca’fer es-Sadık’tan sonra, daha önce ölen oğlu İsmail’e geçtiğine inananların oluşturduğu Şia’nın aşırı bir kolu olan İsmaililik, günümüze Nizâriye ve Müsta’liye isimli kollar vasıtasıyla ulaşmıştır.

 

İsmailiye’nin on birinci imamı Ubeydullah el-Mehdi, 909 yılında Kuzey Afrika’da Fatımî devletini kurmuş ve bu devlet daha sonra Kahire’yi başşehir yapmıştır. Böylece İsmailîlik, arkasına aldığı siyasi gücün de etkisiyle geniş kitlelere yayılma imkanı bulmuştur.

 

Altıncı Fatımî halifesi Hakim b. Emrillah’ın ilahlığını ilan ederek, Dürzîler’in İsmailîlik’ten ayrılmasından sonra, ikinci ciddi ve günümüze kadar sürecek olan bölünmeyse halife Mustansır’ın ölümünün ardından gerçekleşti. İmametin Mustansır’ın oğullarından Nizar’a geçtiğini savunanlar Nizariye (Doğu İsmailileri) kolunu, Ahmed el-Müsta’liye geçtiğini savunanlar ise Müsta’liye (Batı İsmailileri) kolunu oluşturdular.

 
Nizariye Hasan Sabbah’ın da katkılarıyla İran civarlarında yayılmış, Müsta’liye ise Fatımî Devleti yıkılana kadar Mısır’da varlığını sürdürmüş, ardından Yemen’e, oradan da Hindistan’a geçmiştir. Genel olarak İslam’ın emirlerini, eski din ve felsefelerin de etkisinde kalarak uzak yorumlarla yorumlayan İsmailiye’nin kolları, bu nedenle Batıniyye olarak da isimlendirilmiştir.
 
İmamın emrettiği durumlarda cihadı farz olarak kabul eden bu gruplar, yıllarca İslam muhitlerinde terör estirmiş, çoğu zaman İslam devletinin düşmanlarınca bu gruplar yönlendirilerek Müslüman toplum huzursuz edilmiş, İslam devleti zayıf düşürülmeye çalışılmıştır. İsmailîliğin kollarında namaz, oruç, hac ve zekat, ayet ve hadislerin zahirinin haricinde tamamen batınî yorumlarla asıl şeklinden uzaklaştırılmıştır.
 
Günümüzde Hindistan, Pakistan, İran ve Orta Asya’da Nizarî ve Musta’li kollarına mensup onbeş milyon civarında İsmailî olduğu tahmin edilmektedir.
Üye Girişi
Aktif Ziyaretçi14
Bugün Toplam129
Toplam Ziyaret3104083
HADİSLERLE İSLAM DİB
EĞİTİM SUNUMLARI