• https://www.facebook.com/insanveislam.org/
  • https://twitter.com/insanuislam
MAKALELER
VAAZ ARŞİVİ
DİYANET FETVALARI

Namazda mushafa bakarak kıraati yapmak caiz midir?

Namazda mushafa bakarak kıraati yapmak caiz midir?

 

Ebû Hanife’ye göre namazda, sure veya ayetleri Mushaf’a bakarak okumak namazı bozar. İmameyn’e göre ise, mekruh olsa da namaz bozulmaz (İbn Nüceym, el-Bahru’r-Râik, Daru’l-Marife, Beyrut, ts. , II, 11). Şafiîlere göre de bir kimse, namazda Fatiha suresini Mushafa bakarak okursa namazı geçerli olur (Şirbînî, Muğni’l-muhtac, Beyrut 1418/1997, I, 240-241).

 

Öte yandan bir kişi, namazda okuyacağı sureleri, kıraat sahih olacak şekilde öğrenip namazını dosdoğru kılmaya çalışmalıdır. Hiçbir âyet bilmiyor veya okuyamıyorsa öğreninceye kadar, “subhânAllahi ve’l-hamdu lillahi velâ ilâhe illAllahu vellahu ekber…” der. Bunu da söyleyemiyorsa sanki bir dilsizmiş gibi kıyamda üç kez “SubhânAllah” diyecek kadar durur sonra rukûya gider. En kısa zamanda namaz kılacak kadar sûre veya ayet öğrenir (Ebû Yusuf, Kitabu’l-Âsâr, Beyrut, 1355, I, 12; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtar, I, 419; Hâşiyetu’t-Tahtâvî alâ Merâkı’l-felâh, s. 185).

Üye Girişi
Aktif Ziyaretçi10
Bugün Toplam663
Toplam Ziyaret3116841
HADİSLERLE İSLAM DİB
EĞİTİM SUNUMLARI