• https://www.facebook.com/insanveislam.org/
  • https://twitter.com/insanuislam
MAKALELER
VAAZ ARŞİVİ
DİYANET FETVALARI

İşyerinde namaz kılmasına müsaade edilmeyen kimse namazını ima ile kılabilir mi?

İşyerinde namaz kılmasına müsaade edilmeyen kimse namazını ima ile kılabilir mi?

 

Kur’an-ı Kerîm’de “Allah herkesi ancak gücünün yettiği ölçüde mükellef tutar.” (Bakara 2/286) buyrulmaktadır. Bu ayete dayanılarak “Tâat, tâkata göredir.”

 

(Merğînânî, el-Hidâye, I, 77) şeklinde temel bir ilke ortaya konmuştur. Asıl olan, namazın şartlarının ve rükunlarının eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesidir. Baş ile işaret edilerek (îmâ ile) namaz kılınması, ancak normal şekilde namaz kılmanın mümkün olmadığı hallerde caizdir. Hz. Peygamber (s.a.s.) “eğer yere secde edebiliyorsan et. Yere secde edemiyorsan başın ile îmâ et. Secde için îmâ yaparken, başını rükû için eğdiğinden daha aşağı eğ.” (Ebû Ya’lâ, el-Müsned, III, 345) buyurmuştur. Namazların îmâ ile kılınması, ancak hastalık durumunda başvurulması gereken bir yol olarak ele alınmış ve fıkıh kitaplarında “hastanın namazı” konusu içerisinde incelenmiştir (Serahsî, el-Mebsût, I, 390).
 
İş yerinde namaz kılınmasına müsaade edilmemesi ise kişinin namaz kılma kudretini değil, kudreti oluğu halde fiilen namaz kılma imkânını ortadan kaldırmaktadır. Sağlığı yerinde olduğu halde fiilen namaz kılma imkânı bulamamak, îmâ ile namaz kılmayı caiz kılan durumlar arasında yer almamaktadır. Bu sebeple namaz kılmasına izin verilmediği bir ortamda bulunan kimse namazını îmâ ile kılamaz.
 
Böyle bir ortamda çalışan kimse; işinden ayrıldığı takdirde kendisi ya da bakmakla yükümlü olduğu kimselerin maişetini karşılayamama durumu ile karşı karşıya kalacaksa mümkünse cem ederek kılar (bkz. namazların cem’i). Değilse ilk fırsatta kaza etmek üzere kazaya bırakabilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.) de “savaş zarureti” nedeniyle namazını kılamamış ve bu namazı daha sonra kaza etmiştir (Buhârî, Cihad ve Siyer, 97).
Üye Girişi
Aktif Ziyaretçi16
Bugün Toplam776
Toplam Ziyaret3113485
HADİSLERLE İSLAM DİB
EĞİTİM SUNUMLARI