• https://www.facebook.com/insanveislam.org/
  • https://twitter.com/insanuislam
MAKALELER
VAAZ ARŞİVİ
DİYANET FETVALARI

Son oturuşta selam vermeden kendi fiili ile namazdan çıkan birinin namazı geçerli midir?

Son oturuşta selam vermeden kendi fiili ile namazdan çıkan birinin namazı geçerli midir?

 

Namazın sonunda sağ ve sol tarafa selâm vermek; “es-Selâmü aleyküm ve rahmetullah” cümlesinin “es-Selâm” kısmını söylemek vâcip, “aleyküm ve rahmetullah” kısmını söylemek ise sünnettir. Ebû Hanîfe’ye göre namaz kılan kişinin, namazın sonunda kendi istek ve iradesiyle yaptığı bir fiil ile namazdan çıkması gerekir. Ebû Yûsuf ve Muhammed’e göre ise teşehhüt miktarı (Ettehiyyatüyü okuyacak kadar) oturmakla namaz, rükünleri itibariyle tamamlanmış olur. Selam vermese veya kendi isteği ile namaza aykırı bir davranışta bulunmasa bile namazı tamam olur. Ancak vacip terk edilmiş olur. Bu görüş ayrılığının bazı fıkhî sonuçları vardır. Buna göre bir kimse ka’de-i ahîrede (namazdaki son oturuşta) teşehhüt miktarı oturduktan sonra kendi isteği ile, namazla bağdaşmayacak bir fiil işlese, meselâ kendisine verilen selâmı almak veya hapşırana “çok yaşa” veya “yerhamükellâh” demek gibi bir şekilde konuşsa, her üç imama göre de namazı tamam sayılır (Zeylaî, Tebyînü’l-Hakâik, I, 125, Bilmen, Ö. N, Büyük İslâm İlmihali, 127)

 

Fakat teşehhüt miktarı oturduktan sonra, kendi isteği dışında bir sebeple namazı bozulsa Ebû Yûsuf ve Muhammed’e göre bu kişinin namazı tamamdır, Ebû Hanîfe’ye göre ise tamam değildir. Yine son oturuşta, teşehhüt miktarı oturduktan sonra henüz kendi istek ve iradesiyle namazdan çıkmadan namaz vakti çıksa, bu kişinin namazı Ebû Yûsuf ve Muhammed’e göre tamamdır. Ebû Hanîfe’ye göre ise fâsiddir (Kâsânî, Bedaiu’s-Sanâi’, I, 329; İbnü’l-Hümâm, Fethu’l-Kadîr, I, 386; II, 254; Abdurrahman el-Cezîrî, Kitabu’l-Fıkhi ale’l-mezâhibi’l-Erbea, 138).

Üye Girişi
Aktif Ziyaretçi4
Bugün Toplam41
Toplam Ziyaret3114979
HADİSLERLE İSLAM DİB
EĞİTİM SUNUMLARI