• https://www.facebook.com/insanveislam.org/
  • https://twitter.com/insanuislam
MAKALELER
VAAZ ARŞİVİ
DİYANET FETVALARI

Namazda elleri bağlamadan namaz kılmanın dini dayanağı nedir?

Namazda elleri bağlamadan namaz kılmanın dini dayanağı nedir?

Hangi mezhep mensupları bu şekilde namaz kılmaktadır?

 

Namazda ellerin bağlanıp bağlanmaması, bağlanacaksa nasıl bağlanması gerektiği konusunda, mezhepler arasında farklı görüşler bulunmaktadır. Hanefî mezhebine göre namazda erkeklerin, sağ ellerini göbeklerinin altında sol elleri üzerine koymaları, kadınların da sağ ellerini sol elleri üzerine koyarak halka yapmaksızın göğüsleri üzerinde bulundurmaları sünnettir (Mevsılî, el-İhtiyar, İstanbul, ts. , I, 49; İbn Nüceym, el-Bahru’r-Râik, Daru’l-Marife, Beyrut, ts. , I, 320). Şafiilere göre göğüsün altında sağ elin içini sol elin üzerine koyarak bağlamak sünnettir. (Maverdî, el-Hâvi’l-Kebîr, Daru’l-Fikr, Beyrut, II, 227) Hanbelîler de ise ellerin göğüsün altı ve göbeğin altından bağlanacağı hususunda farklı görüşler vardır (İbn Kudame, el-Muğnî, Beyrut, 1405, I, 549).

 

Maliki mezhebinde de, bu konuda farklı görüşler vardır. Bir görüşe göre, sağ eli sol el üzerine koymayı namazın adabından sayarken kimileri bunu mekruh görmektedir. Diğer bir görüşe göre ise, farz namazlarda sağ elin sol el üzerine konularak bağlanması mekruh, nafile namazlarda ise caizdir (İbn Cüzey, el-Kavannü’l-Fıkhiyye, s. 55).

Üye Girişi
Aktif Ziyaretçi12
Bugün Toplam1864
Toplam Ziyaret3103915
HADİSLERLE İSLAM DİB
EĞİTİM SUNUMLARI