• https://www.facebook.com/insanveislam.org/
  • https://twitter.com/insanuislam
MAKALELER
VAAZ ARŞİVİ
DİYANET FETVALARI

İpek kravatla namaz kılmak caiz midir?

İpek kravatla namaz kılmak caiz midir?

 

Hz. Peygamber (s.a.s.) altın ve ipeği, ümmetinin erkeklerine haram, kadınlarına helâl kılmış; dünyada ipek giyenlerin ahirette onu giymekten mahrum kalacaklarını bildirmiştir. (Müslim, Libâs, 2, H. No: 5515; Tirmizî, Libâs, 1; İbn Mâce, Libâs, 19) Dolayısıyla erkeklerin ipek giymesi haramdır.

 

Bir elbisenin hem ipek hem de başka cins bir iplikle birlikte dokunması halinde, genel olarak ipeğin çokluğuna ve elbisenin ana yapısının ipek olmasına itibar edilmektedir. Fıkıh kitaplarında, kumaşın atkısının yani dokuma tezgâhında mekikle enine atılan ipliklerin ipek olması durumunda, bu kumaşın ipek kumaş sayıldığı ifade edilmiştir. Atkısı ipek olması durumunda, çözgü, yani atkıların geçirildiği uzunlamasına ipler, başka bir maddeden olsa dahi böyle bir elbisenin giyilmesi haramdır. Kumaşın atkısının başka bir maddeden, çözgüsünün ipekten olması durumunda ise haramlık söz konusu değildir. (Mergînânî, Hidâye, IV, 415-416, Beyrut, 1410/1990)

 

Erkeklerin ipek giymesinin haram olduğu şeklindeki genel hükümden istisna olarak, ipeğin elbisede arma (alem) ve düğme olarak veya yaka ve yen kenarlarında kullanılması, kısacası erkeklerin giydiği elbisede en fazla dört parmak kadarı mubah kabul edilmiştir. (Mevsilî, İhtiyâr, İstanbul, IV, 683-684) Buna Hz. Peygamber (s.a.s.) izin vermiştir. (Ebû Dâvûd, Libâs, 9) İpek kravatı takmanın hükmü de bu genel bilgiler ışığında değerlendirilmelidir.
 
Başka elbisesi olduğu halde ipek elbise ile namaz kılan kimse günah işlemiş olmakla birlikte âlimlerin çoğunluğunun görüşüne göre namazı sahihtir, iadesi gerekmez. Buna göre ipek elbise ile namaz kılmak mekruhtur. (İbnü’l-Hümâm, Fethu’l-Kadîr, I, 269, Beyrut, 1424/2003; Şürünbülâlî, Meraki’l-Felâh, s. 85-86, İstanbul, 1985) Hanbelîlere göre ise, ipek elbise ile namaz kılmak sahih değildir. (İbn Kudame, el-Muğnî, Beyrut, 1405, I, 660) Bazı Mâlikî âlimleri, vakit içinde başka elbise bulduğu takdirde ipekle kılınan namazın iade edilmesi gerektiğini belirtmişlerdir (Dusukî, Hâşiyetü’d-Dusûkî, Daru’l-Fikr, Beyrut, ts. , I, 220).
Üye Girişi
Aktif Ziyaretçi12
Bugün Toplam90
Toplam Ziyaret3115028
HADİSLERLE İSLAM DİB
EĞİTİM SUNUMLARI