• https://www.facebook.com/insanveislam.org/
  • https://twitter.com/insanuislam
MAKALELER
VAAZ ARŞİVİ
DİYANET FETVALARI

Cemaatle namaz kılınırken; bayılan, hastalanıp düşen, kalp krizi geçiren birine müdahale etmek için namazdan çıkmak caiz midir?

Cemaatle namaz kılınırken; bayılan, hastalanıp düşen, kalp krizi geçiren birine müdahale etmek için namazdan çıkmak caiz midir?

 

İslam dini, canın, malın, dinin, aklın ve neslin korunmasını zorunlu saymış, bunları korumaya yönelik her şeyi farz, bunlara zararlı olan her şeyi de haram kılmıştır (Şatıbî, Muvâfakât, Daru İbn Affân, 1417/1997, I, 31-33). Buna göre insan hayatı son derece önemlidir, korunmalıdır. Namaz da dinin beş temel esasından birisidir ve dinin direğidir (Tirmizî, Îman, 8; Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 231, 237).

 

Buna göre başlanan bir namaz normal şartlarda bozulmaz. Ancak; malı korumak, canı korumak ve önemli olan her hangi bir şeye zarar gelmesini önlemek amacıyla zarurî durumlarda farz veya nafile namaz bozulabilir. Bu itibarla, cemaatle namaz kılınırken bir kişinin, bayılması, kalp kriz geçirmesi, silahla vurulması, denize veya kuyuya düşme tehlikesi geçirmesi vb. durumlarda, yanı başındakilerin namazlarını bırakıp ona yardımcı olmaları gerekir. Namazlarını ise daha sonra iade ederler (Hey’et, el-Fetava’l-Hindiyye, Daru’l-Fikr, 1411/1991, I, 109; İbn Nüceym, el-Bahru’r-Râik, Daru’l-Marife, Beyrut, ts. , I, 276). Zira kul hakları, zaruri durumlarda Allah hakkından mukaddemdir, tercih edilir (Serahsî, el-Mebsut, Beyrut 2000, IV, 299).

Üye Girişi
Aktif Ziyaretçi19
Bugün Toplam662
Toplam Ziyaret3115600
HADİSLERLE İSLAM DİB
EĞİTİM SUNUMLARI