• https://www.facebook.com/insanveislam.org/
  • https://twitter.com/insanuislam
MAKALELER
VAAZ ARŞİVİ
DİYANET FETVALARI

Ezan ve kameti oluşturan cümleler ikişer kere mi, birer kere mi okunmalıdır?

Ezan ve kameti oluşturan cümleler ikişer kere mi, birer kere mi okunmalıdır?

 

Kamet cümlelerinin kaçar sefer okunacağı konusundaki uygulama farkları bu konuda Hz. Peygamber (s.a.s.)’den farklı rivayetlerin gelmiş olmasından kaynaklanmaktadır.

 

Ebû Hanîfe ve İmam Ebû Yusuf ile İmam Muhammed başta olmak üzere talebeleri, Kûfeli âlimler ve Süfyan-ı Sevri ve İbnu’l-Mübârek gibi diğer bazı âlimler dört sefer okunan baştaki tekbir cümleleri dışındaki ezan ve kamet cümlelerinin ikişer sefer okunacağını söylemişlerdir. Delil olarak ise sahabilerden Abdullah b. Zeyd’in ezan ve kamete dair gördüğü rüyada öğrendiği ve Hz. Peygamber (s.a.s.)’in de tastik ettiği sözlerle ilgili rivayeti gösterirler. Bu rüya ile ilgili rivayetlerde kamet ve ezanın başındaki tekbir dört defa, diğer cümleler ise çift olarak zikredilmiştir. (Ebû Dâvûd, Salât, 499; Müslim, Salât, 1, 377). Yine şu rivayeti de delil olarak zikrederler: “Rasûlüllah (s.a.s.)’in ezanında ve kametinde cümleler çift çift idi” (Tirmizî, Salât: 142, (194); Şeybânî, Kitabu’l-Âsâr, II, 83; Serahsî, el-Mebsut, I, 128; İbn Âbidîn, Reddü’l-Muhtar, II, 55).

 

Şafii ve Hanbelî mezheplerine göre ezan okunurken, yukarıdaki görüşte olduğu gibi ilk tekbirler dört, diğer cümleler ikişer kere söylenir Kamete gelince; Şâfiî ve Hanbeli mezheplerine göre baştaki tekbir ile “kad kâmeti’s-salâh” cümlesi ikişer sefer, diğer cümleler birer sefer söylenir. Maliki mezhebine göre ise, kamette tekbirler ikişer sefer, diğer cümleler birer sefer söylenir (Nevevî, el-Mecmû’, III, 90, 94-97). Bu konuda şu rivayeti delil almışlardır: “Rasûlüllah (s.a.s.), Bilâl’e cümleleri ikişer kere söyleyerek ezan, birer kere söyleyerek de kamet okumasını emretti.” (Buhârî, Ezan, 359).

Üye Girişi
Aktif Ziyaretçi12
Bugün Toplam654
Toplam Ziyaret3116832
HADİSLERLE İSLAM DİB
EĞİTİM SUNUMLARI