• https://www.facebook.com/insanveislam.org/
  • https://twitter.com/insanuislam
MAKALELER
VAAZ ARŞİVİ
DİYANET FETVALARI

Cuma ve bayram namazı gibi ibadetlerden kadınların muaf tutulmaları nasıl açıklanabilir?

Cuma ve bayram namazı gibi ibadetlerden kadınların muaf tutulmaları nasıl açıklanabilir?

 

Cuma namazı, akıllı, ergenlik çağına erişmiş, sağlıklı, hür ve mukim erkek Müslümanlara farzdır. Kadınlar, hürriyeti kısıtlı olanlar, yolcular ve cemaate gelemeyecek kadar mazereti olanlar cuma namazı kılmakla yükümlü değildirler. Ancak cuma namazını kılmaları halinde bu namazları geçerli olup ayrıca öğle namazı kılmaları gerekmez.

 
Hz. Peygamber (s.a.s.): “Cemaatle cuma namazı kılmak, her Müslüman’a farzdır. Ancak, köle, kadın, çocuk ve hastaya farz değildir” (Ebû Dâvud, Salât, 216) buyurmuştur. Diğer bir hadislerinde ise: “Kadın, çocuk, köle ve hasta hariç, cuma namazı her Müslüman’a farzdır.” (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 246; İbn Ebî Şeybe, Mûsânnef, 4, 65, H. No: 5190) buyurmuştur.
 
Asr-ı saadetten günümüze kadar müçtehit imamlar, âlimler ve bütün müslümanlar, cuma namazının kadınlara farz olmadığı konusunda ittifak etmişlerdir (İbnü’l- Hümâm, Fethü’l-Kadîr, II, 62; İbn Rüşd, Bidâyetü’l-Müctehid, I, 157; İbn Kudâme, Muğnî, II, 193; İbn Hazm, el-Muhallâ, III, 259; Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, I, 276).
 
Cuma namazının kadınlara farz kılınmamış olması, onlar hakkında bir mahrumiyet değil bir muafiyettir. Diledikleri takdirde, camiye gidip cemaatle cuma namazı kılmalarında dinen bir engel yoktur. Hatta, hutbe ve vaazlardan istifade etmeleri için cuma namazlarına devam etmeleri tavsiye olunur.
 
Bayram namazlarında da aynı durum söz konusudur. Hz. Peygamber döneminde kadınların, namaza katıldıkları; âdetli oldukları için namaz kılamayacak durumda olanların ise Mûsâllanın kenarında durup tekbirlere katıldıkları ve hutbeyi dinledikleri bilinmektedir (Buhârî, Salât 2; Müslim, Salâtü’l-îdeyn, 10, 11).
Üye Girişi
Aktif Ziyaretçi15
Bugün Toplam686
Toplam Ziyaret3115624
HADİSLERLE İSLAM DİB
EĞİTİM SUNUMLARI