• https://www.facebook.com/insanveislam.org/
  • https://twitter.com/insanuislam
MAKALELER
VAAZ ARŞİVİ
DİYANET FETVALARI

Cami dışında; kırda, sahrada cemaat oluşturularak cuma namazı kılınabilir mi?

Cami dışında; kırda, sahrada cemaat oluşturularak cuma namazı kılınabilir mi?

 

İslam âlimlerinin çoğunluğuna göre cuma namazı yerleşim yerinde binaların bulunduğu bölgede kılınabilirken, Hanbelîlere göre yerleşim yerine yakın sahrada da cuma kılınabilir. Cuma namazının yerleşim bölgesinde kılınmasını gerekli görenlerden Mâlikîler, aynı zamanda bunun cami ve mescidde kılınması gerektiğini belirtmişlerdir. Diğerlerine göre ise, yerleşim yerinde kılınması yeterli olup camide kılınmasını şart koşmazlar (İbn Rüşd, Bidâyetü’l-müctehid, Mısır, 1395/1975, I, 159-160; Abderî, et-Tâcü ve’l-İklîl, Dâru’l-Fikr, Beyrut, 1398, II, 159; Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, Beyrut, 1418/1997, I, 419; Kâsânî, Bedâi’u’s-sanâi’, Dâru’l-Kitâbi’l-Arabî, Beyrut, 1982, I, 259-261; İbn Kudâme, el-Muğnî, Dâru Âlemi’l-Kütüb, Riyad, 1417/1997, III, 202-209).

Üye Girişi
Aktif Ziyaretçi34
Bugün Toplam677
Toplam Ziyaret3102728
HADİSLERLE İSLAM DİB
EĞİTİM SUNUMLARI