• https://www.facebook.com/insanveislam.org/
  • https://twitter.com/insanuislam
MAKALELER
VAAZ ARŞİVİ
DİYANET FETVALARI

Cinsiyet değiştirmenin hükmü nedir?

Cinsiyet değiştirmenin hükmü nedir?

 

İnsanlar, erkek veya dişi olmak üzere iki ayrı cinste yaratılmıştır. İnsan neslinin devamı bu nizama bağlanmıştır. (Nisâ, 4/1). Yaratıcı kudretin koyduğu bu nizama müdahale anlamına gelecek hiçbir girişim caiz değildir.

 

Kur’an-ı Kerim’de: “Allah’ın yaratmasında hiçbir değiştirme yoktur.” (Rum, 30/30) buyrularak, Allah’ın yarattığı fıtratı değiştirmeğe kalkışmak yasaklanmış ve bu yöndeki girişimlerin ortaya çıkaracağı olumsuz sonuçlara işaret edilmiştir.

 

Yine Kur’an, fıtrat değiştirmenin şeytanın bir telkini olduğu bildirilmektedir:

 

“Onları mutlaka saptıracağım, mutlaka onları kuruntulara sokacağım ve onlara emredeceğim de (putlara adamak için) hayvanların kulaklarını yaracaklar. Yine onlara emredeceğim de Allah’ın yarattığını değiştirecekler.” (Nisâ, 4/119).

 

İslam, karşı cinsiyete temayülün önünü açacak tutum ve fiilleri yasaklamıştır.

 

Hz. Peygamber (s.a.s.) de: “Kadına benzemeye çalışan erkekleri ve erkeklere benzemeye çalışan kadınları Allah rahmetinden uzaklaştırsın” buyurmuştur. (Buhârî, Libâs, 61-62; Ebû Dâvûd, Libâs, 30) Yine Allah Rasûlü (s.a.s.), kız çocuklara has giyecekleri erkek çocuklar üzerinde görünce hoşnutsuzluk gösterip müdahale etmiştir (Ahmed İbn Hanbel, Müsned, IV, 171).

 

Erkek ve kadın olarak her cinsin kendine has özelliklerinin korunması ve kendi tabii çizgisini takip etmesi gerekir. Bu bakımdan, kıyafetten başlayarak her türlü bilgi, tavır ve davranışlarda, cinsler arasındaki bu farklılığı dikkate alan ve her cinsin kendi özelliklerine uygun düşen bir eğitim kaçınılmazdır.

 

Bazı istisnai durumlarda ise cinsiyetin yaratılıştan tam olarak belirmemiş olması söz konusu olabilmektedir. Bu itibarla, cinsiyetin tedavi yolu ile açığa çıkarılması mümkünse bu yönteme başvurulur. Bu durumda olan kişilerin vücutlarında yapılması zorunlu olan değişikliklerin yapılmasında dinen bir sakınca yoktur. İslam tedavi olmayı, hastalıklara çare aramayı emreder (Buhârî, Tıb, 1; Tirmizî, Tıb 2; Ebû Dâvud, Tıb 1; İbn Mâce, Tıb 1; Müslim, Selâm, 26).

Üye Girişi
Aktif Ziyaretçi10
Bugün Toplam714
Toplam Ziyaret3115652
HADİSLERLE İSLAM DİB
EĞİTİM SUNUMLARI