• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/insanveislam.org/
 • https://twitter.com/insanuislamHAKKIMIZDA

HAKKIMIZDA


Neden İnsan?

Allah, yeryüzünün halifesi olarak ilan ettiği insanı en güzel şekilde yaratmış ve insaniyet hususiyetleriyle mahlûkattan değerli olduğunu bildirmiştir. Kendisini bu denli değerli kılan hususiyetlerini ihya ve muhafaza etmesi için de rehber olarak peygamberler ve kitaplar göndermiştir. Ve bu elçiler vasıtasıyla Zat-ı İlahî’den başkasına kul/köle olmamasına hükmetmiş insanın.

İlk insanla birlikte başlayan bu ilahî rehberlik, kişinin erdemli bir insan olarak yaşama kabiliyetinin inkişafını, güzel ahlak ve insani değerler ekseninde bir hayatın inşa ve ihyasını hedeflemiştir.

Niçin İslam?

İlahî İrade tarafından ilk insandan bu yana bir hayat nizamı olarak gönderilen ölçünün genel adıdır İslam. İslam nizamıyla Allah; kişinin insani erdemlere ve dünya-ahiret mutluluğuna kavuşabilmesinin yolunu göstermiştir. Bu yönüyle İslam, Âdemoğlunu iki dünya saadetine ulaştıracak eşsiz bir yoldur.

Halimiz:

Öte yandan insanlık tarihi, kendisini unutup da aracı amaçlaştıran nice inançlı kişilerin/grupların/toplumların, islam(!)ları uğruna kendi insaniyetlerini ve insanları/insanlığı imha ettiklerine şahittir. (Bugün dahi gönül coğrafyamızda yaşanan elim olaylar herkesçe malumdur.)  Çünkü insanların, İslam’ın idealize ettiği insaniyet vasıflarından uzaklaşınca, anlaşmazlıkların çözüm yolu olarak şiddete, düşmanlığa, kine ve kaba kuvvete yönelmeleri kaçınılmaz olacaktır. Ve bunu da çoğu kez İslam adına yapacaklardır.

Oysa,

İslam; ancak insaniyetle mümkündür. Zira fıtrata uygun bir hayat nizamının sağlanması; fert, aile ve toplum hayatında insanilik ve fıtrî olana yabancılaşmanın önlenmesi gibi hedefler İslam’ın, insan için gerçekleştirmek istediği hedeflerdir.

Biz

Bu gerçekten hareketle, sözümüzle/yazımızla insanı öncelemek için çıktık yola. Dinin insan için olduğunu, İslam ölçülerinin kişi ya da toplumlar için asla bir zorluk/güçlük çıkarmayacağını, aksine her bir hükmün hayatı kolaylaştırmak için konulduğunu biliyoruz. Dolayısıyla İslam’ın, insanca yaşamanın yegâne yolu ve aracı olduğunu anlatmak istedik. Bu sayfayı da bu fikri insanlara ulaşmanın aracı olarak kullanmayı düşündük.

Gerçeği Kur’an’dan ve Hz. Peygamberin hayatından öğrenme ve vüsatımızca anlatma azmi ve gayretindeyiz..

Sözümüzü ve sözü olanları “sözü dinleyip de en güzeline uyanlarla” buluşturmak istiyoruz bu pencerede.

Geçmişin rehberliğinde hakikatin izini sürmek ve insanlığın geleceğinde iz bırakmak en büyük umudumuzdur.


İlkelerimiz

 • Hergün yeni bir işte olmak
 • Gelecekten umutlu olmak
 • Hayali kurulabilen her işin başarılacağına inanmak
 • Bütünüyle hayatı denge üzerine kurgulamak
 • İzzeti ve itibarı Allah'ın, Rasulünün ve müminlerin yanında aramak
 • Tüm çabaları İlahî rıza için yapmak
 • Gerçek dışı düşünce ve davranışlardan uzak olmak
 • Planlı ve programlı çalışmayı önemsemek
 • Çalışmaların merkezine istişareyi koymak
 • Allah’a kul, onun dışındakiler karşısında özgür olmak
 • Allah’ın dışında hiç bir şeye adanmamak
 • Her şeyin insan için, insanın ise Allah’a kul olmak için var olduğu bilinciyle hareket etmek
 • Medeniyet merkezli hayat anlayışına sahip olmak
 • Tarihsel değerlere bağlı kalmak
 • Geleceğe tecrübe ile yürümek
 • Tarihi metin ve olaylara temyiz kabiliyeti ile yaklaşmak
 • İnanç, ibadet, hürriyet, merhamet, meşveret ve adalet değerleriyle donanmak
 • Biriktirmeye dair; bilgi, tecrübe, iyilik ve insan biriktirmekten başka amaç gütmemek

Hedefimiz

Dünyanın imar ve inşasının ancak insanın inşasıyla mümkün olduğu gerçeğinden hareketle oluşturduğumuz temel hedefimiz; Kur’an’la inşa edilen insana ve Sünnetin ihya ettiği pratik yaşama ulaşmak.

Değişim ve gelişim için okumak, okutmak…

Editör
www.insanveislam.orgÜye Girişi
Aktif Ziyaretçi11
Bugün Toplam926
Toplam Ziyaret4817771
MAKALELER
EĞİTİM SUNUMLARI