• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/insanveislam.org/
 • https://twitter.com/insanuislamRiyazü's-Salihin İçindekiler


Riyâzü's-Sâlihîn (İmam Nevevî)

1. CİLT

MÜSLÜMANIN HAYAT ÖLÇÜLERİ BÖLÜMÜ.. 

2. CİLT
 • 18) Dinde Meydana Getirilen Yeniliklerden (Bidatlardan) Sakınmak.

 • 19) İyi Veya Kötü Çığır Açanlar 

 • 20) Hayır Ve İyiliklere Öncülük Etmek. 

 • 21) İyilik Ve Hayırlarda Yardımlaşma. 

 • 22) Nasihat İkaz Ve Hatırlatma. 

 • 23) İslamın İyi Dediklerini Emretmek, Kötü Dediklerinden Sakındırmak. 

 • 24) Dinin İyi Dediklerini Emredip Kötü Dediklerinden Sakındırdığı Halde Sözü İle İşi Birbirine Benzemeyenin Cezasının Şiddeti 

 • 25) Emaneti Yerine Getirmek. 

 • 26) Zulmün Haram Oluşu. 

 • 27) Müslümanların Haklarına Saygı Göstermek. 

 • 28) Müslümanların Ayıplarını Örtmek. 

 • 29) Müslümanların İhtiyaçlarını Karşılamak. 

 • 30) Şefaat (Yardım Ve Aracılık Yapmak) 

 • 31) İnsanların Arasını Bulma. 

 • 32) Güçsüz Müslümanlar İle Fakirlerin Ve Adı Sanı Anılmayanların Değeri 

 • 33) Yetim Kimsesiz Ve Zayıfları Koruyup Gözetmek. 

 • 34) Kadınlara İyi Davranmak. 

 • 35) Kocanın Karısı Üzerindeki Hakları 

 • 36) Ailenin Geçimi 

 • 37) Mü’min İyi Ve Değerli Şeyleri İnfak Etmeli 

 • 38) Ailede Din Eğitimi 

 • 39) Komşu Ve Komşuluk Hakkı 

 • 40) Ana Babaya İyilik Ve Akrabayı Ziyaret 

 • 41) Ana Babaya Karşı Gelmenin Ve Akraba İle İlgiyi Kesmenin Haramlığı 

 • 42) Ana Babaya Dostlarına Ve İkrama Layık Kimselere İkram Etmek. 

 • 43) Rasulullah’ın Soy Ve Sopuna İkram.. 

 • 44) Âlimlere Saygı (Âlimlere, Büyüklere Ve Fazilet Sahibi Kişilere Saygı Göstermek, Onları Başkalarına Üstün Tutmak, Toplantılarda Öne Geçirmek Ve Üstünlüklerini Belirtmek, Takdir Etmek) 

 • 45) İyi Kişileri Ziyaret Edip Sohbette Bulunmak. 

 • 46) Allah İçin Sevmek Ve Bunu Yaymak. 


3. CİLT
 • 47) Allah’ın Kulunu Sevmesinin İşaretleri 

 • 48) Fakir Ve Güçsüzlere Eziyet Etmemek. 

 • 49) Görünüşe Göre Hüküm Vermek Kalblerdekini Allah’a Bırakmak. 

 • 50) Allah’ın Güç Ve Azabına Karşı Devamlı Sorumluluk Bilincinde Olmak. 

 • 51) Allah’ın Rahmetini Ümid Etmek. 

 • 52) Allah’tan Rahmetini Ümid Etmek. 

 • 53) Korku İle Ümit Arasında Yaşamak. 

 • 54) Dini Heyecan Ve Ahiret Endişesinden Dolayı Ağlamak Ve Ağlamanın Değeri 

 • 55) Zühdün Üstünlüğü (Dünyaya Karşı Zühdün Fazileti Dünyalığa Düşkünlüğü Azaltmaya Teşvik. Dünyada İhtiyaçtan Fazlasına Sarılmamanın Gerekliliği Ve Fakirliğin Üstünlüğü) 

 • 56) Açlık Ve Sade Yaşamanın Üstünlüğü. 

 • 57) Kanaat Tok Gözlülük Ve Orta Yolu Seçmek (Kanaat, Tok Gözlülük, Geçimde Orta Yolu Seçmek, İnfâk Etmek Ve Zorda Kalmadıkça Dilenmeyi Kötülemek) 

 • 58) Göz Dikmeksizin Ve İstemeyerek Sadaka Almanın Caiz Oluşu. 

 • 59) Elinin Emeğiyle Geçinip Kimseden Bir Şey İstememek (Elinin Emeğiyle Geçinerek İffetli Yaşamayı Ve Hiç Kimseden Bir Şey Dilenmemeyi Teşvik) 

 • 60) Cömertlik Ve Hayır Yollarına Harcamak. 

 • 61) Cimrilik Ve Açgözlülükten Sakınmak. 

 • 62) Başkalarını Kendine Tercih Etmek. 

 • 63) Ahirete Yarışırcasına Hazırlanmak. 

 • 64) Şükreden Zenginin Fazileti 

 • 65) Ölümü Devamlı Hatırlamak Ve Nefsin Arzularını Dizginlemek. 

 • 66) Kabir Ziyareti Ve Bu Ziyarette Ne Denileceği 

 • 67) Başa Gelenlerden Dolayı Ölümü İstemenin Doğru Olmadığı 

 • 68) Günahtan Sakınıp Şüpheli Şeylerden Uzak Durmak. 

 • 69) İnsanlar Bozulup Bozukluk Artınca Bir Kenara Çekilmenin İyi Olacağı (Zaman Bozulduğunda Veya Dindarca Yaşayamamaktan Ve Haramlara Düşmekten Korkulduğunda Bir Köşeye Çekilmenin İyi Olacağı) 

 • 70) İnsanlarla Bir Arada Yaşamanın Kıymeti 

 • 71) Alçak Gönüllü Olup Mü’minlere Kol Kanat Germek. 

 • 72) Kibir Ve Kendini Beğenmenin Haram Oluşu. 

 • 73) Güzel Ahlak. 

 • 74) Acele Etmemek Yumuşak Huyluluk Ve Acımak. 

 • 75) Hataları Bağışlayıp Bilgisizlere Uymamak. 


4. CİLT
 • 76) Allah Rızası İçin Eziyet Ve Sıkıntılara Katlanma. 

 • 77) Allah’ın Dini İçin Kızmak Ve Allah’ın Dinine Yardım Etmek. 

 • 78) İdarecilerin Emri Altındakilere Şefkatli Davranmaları Aldatıp Kötü Davranmaktan Uzak Olmaları 

 • 79) Adaletli Devlet İdarecisi 

 • 80) Günah Olmayan Koşullarda Yöneticiye İtaat 

 • 81) Görev Verilmedikçe İdareciliğe İstekli Olmamak. 

 • 82) Yöneticilerin Hayırlı Kimseleri Yardımcı Edinmesi 

 • 83) Yöneticilik İstemekte Hırslı Olana Görev Vermemek. 


EDEP BÖLÜMÜ...

 • 84) Utanma Duygusu (Hayâ), Değeri Ve Bu Duyguya Sahip Olmaya Teşvik Etmek. 

 • 85) Sır Saklama. 

 • 86) Sözünde Durup Vadini Yerine Getirmek. 

 • 87) Alışılan İyiliklere Devam Etmek. 

 • 88) Müslümanlara Karşı Güler Yüzlü Ve Tatlı Dilli Olmak. 

 • 89) Anlaşılır Şekilde Konuşmak Dinleyenin Anlıyabilmesi İçin Açık Konuşmak (Karşısındakine Sözü Açık Seçik Söylemek Ve İyi Anlaması İçin Gerektiğinde Tekrarlamak) 

 • 90) Konuşan Kimsenin Dinleyenleri Susturması 

 • 91) Öğüt Verirken Ölçülü Olmak. 

 • 92) Vakar Ve Ağırbaşlılık. 

 • 93) Namaza, İlim Meclisine Ve Benzeri İbadetlere Ağırbaşlı Ve Vakur Bir Şekilde Çağırmak. 

 • 94) Misafire İkram Etmek. 

 • 95) Hayırlı İşler Dolayısıyla Müjdelemek Ve Tebrik Etmek. 

 • 96) Vedâlaşma (Yolculuk Ve Benzeri Sebeplerle Ayrılıp Gidecek Kimsenin Arkadaşıyla Vedâlaşması, Ona Vasiyet Ve Dua Etmesi, Onun Duasını İstemesi) 

 • 97) İstihare Ve İstişare. 

 • 98) Bazı İbadetleri Yapmak İçin Farklı Yolları Kullanarak Gidip Gelmek (Bayram Namazına, Hasta Ziyaretine, Hac, Cihad, Cenaze Namazı Ve Benzerlerine, Fazla Sevap Kazanmak Maksadıyla Bir Yoldan Gidip Başka Bir Yoldan Dönmek) 

 • 99) Bazı İşlerde Sağdan Başlamak 


YEMEK YEME EDEBİ BÖLÜMÜ..
 • 100) Yemek Yeme Usûl Ve Âdâbı Yemeğe Başlarken Besmele Çekmek, Sonunda Elhamdülillah Demek. 

 • 101) Yemekte Kusur Aramayıp Onu Beğendiğini Söylemek. 

 • 102) Yemek Sofrasında Bulunan Oruçlunun Yemek Yemediği Takdirde Ne Diyeceği 

 • 103) Davete Giden Kimsenin Yanına Biri Takılırsa Ne Diyeceği 

 • 104) Yemeği Kendi Önünden Yemek, Sofra Edebini Bilmeyene Öğretmek. 

 • 105) Hurma Gibi Birer Birer Yenecek Meyveleri Sofradakilerin İzni Olmadan İkişer İkişer Yememek. 

 • 106) Yemeğe Doymayan Kimse (Yediğinden Doymayan Kimsenin Ne Söyleyeceği Ve Nasıl Davranacağı) 

 • 107) Yemeğin Tabağın Ortasından Değil Kenarlarından Yeneceği 

 • 108) Bir Yere Dayanarak Yemek Yemenin Mekruh Olduğu. 

 • 109) Sofra Ve Yemek Adabı Üç Parmakla Yemek Yemek (Üç Parmakla Yemek Yemenin, Parmakları Yalayıp Yemek Kabını Sıyırmanın, Düşen Lokmayı Alıp Yemenin, Yemek Kabını Sıyırdıktan Sonra Silmenin Sünnete Uygun Olduğu, Yemek Kabını Sıyırmadan Önce Silmenin İse Sünnete Uymadığı) 

 • 110) Kalabalıkla Yemek Yemek. 

 • 111) İçeceklerle İlgili Edepler (Kabın İçine Üflemeden Üç Defa Nefes Alarak İçmenin Ve İlk İçenden İtibaren Kabı Sağ Tarafta Oturanlara Sırayla Vermenin Uygun Olduğu) 

 • 112) Su Tulumunun Ağzından Su İçilmemesi (Su Tulumu Gibi Kapların Ağzından Su İçmenin Doğru Olmadığı, Bunun Haram Değil Mekruh Olduğu) 

 • 113) İçilecek Şeylere Üflememek Gerektiği 

 • 114) Ayakta Su İçilebileceği, Oturarak İçmenin İse Daha Uygun Olduğu. 

 • 115) Topluma Su Dağıtanın En Sonra İçeceği 

 • 116) Temiz Kaplardan Su İçmek (Altın Ve Gümüş Olmayan Bütün Temiz Kaplardan Ve Bardak Veya Elini Kullanmadan Nehirden Ağzıyla Su İçmenin Câiz; Altın Ve Gümüş Kaplardan Yemek Yemenin, Onları Temizlik Ve Başka İşlerde Kullanmanın Haram Olduğu) 


GİYİM KUŞAM BÖLÜMÜ..

 • 117) Yasaklanan Ve Tavsiye Edilen Renkler Ve Elbise Türleri Beyaz Renk Elbise Giymenin Müstehablığı, Kırmızı, Yeşil, Sarı Ve Siyah Renk İle, İpek Dışında Pamuk, Keten, Kıl, Yün Ve Başka Bir Maddeden Yapılan Elbiselerin Giyilmesinde Bir Sakınca Olmadığı 

 • 118) Gömlek Giymek. 

 • 119) Giysilerin Uzunluk Ve Kısalığı (Gömleğin Yeninin, Elbisenin Ve Sarığın Ucunun Uzunluğu, Bunlardan Herhangi Birinin Kibir Ve Büyüklük Taslamak İçin Uzatılmasının Haramlığı, Böyle Bir Gaye Olmadan Uzatılmasının Mekruhluğu) 

 • 120) Tevazu Sebebiyle Lüks Elbise Giymemek. 

 • 121) Orta Halli Elbise Giymek (Bir İhtiyaç Olmaksızın Ve Şer’î Bir Maksat Bulunmaksızın Alay Edilecek Derecede Basit Elbise Giyilmemesi) 

 • 122) İpek Giymenin Erkeklere Haram Olduğu (İpeğe Oturma Ve Dayanmalarının Erkeklere Haram, Kadınlara Helâl Olduğu) 

 • 123) Uyuz Hastalığı Olanın İpekli Giymesi Câizdir 

 • 124) Kaplan vb. Yırtıcı Ve Vahşi Hayvan Derisi Kullanımı (Kaplan Derisinden Yatak Yapmanın Ve Onu Eğerlerin Üzerine Koymanın Yasak Olduğu) 

 • 125) Yeni Elbise Ayakkabı Ve Benzeri Bir Şey Giyince Nasıl Dua Edileceği 

 • 126) Elbise Giyerken De Sağdan Başlamanın Müstehap Oluşu


UYKU ÂDÂBI BÖLÜMÜ.. 

 • 127) Uyumanın, Yaslanıp Yatmanın, Oturmanın, Bir Toplulukta Bulunmanın Ve Rüyânın Âdâbı 

 • 128) Yatma Ve Oturma Âdâbı (Sırt Üstü Yatmak, Avret Mahallinin Açılma Korkusu Olmayınca Ayak Ayak Üstüne Atmak, Bağdaş Kurarak Ve Bir Şeye Bürünerek Oturmak Câizdir) 

 • 129) Meclis Âdâbı (Meclis Ve Mecliste Oturma Âdâbı) 

 • 130) Rüya Ve Rüya İle İlgili Esaslar 


SELÂM BÖLÜMÜ...

 • 131) Selâmın Ve Selâmlaşmayı Yaygınlaştırmanın Fazîleti 

 • 132) Selam Alıp Vermenin Şekli 

 • 133) Selâmın Âdâbı 

 • 134) Selâmı Tekrarlamak (Bir Yere Tekrar Girip Çıkan Veya Aralarına Ağaç Gibi Bir Engel Girmesi Sebebiyle Birbiriyle Tekrar Karşılaşan Kimselerin Her Defasında Selâm Vermelerinin Müstehap Oluşu) 

 • 135) Evine Giren Kimsenin Selâm Vermesi 

 • 136) Çocuklara Selâm Verilmesi 

 • 137) Erkeğin Kadına Selâm Vermesi (Erkeğin Kendi Hanımına, Mahremlerinden Bir Kadına, Haklarında Fitne Korkusu Bulunmayan Yabancı Bir Kadına Veya Kadınlara Selâm Vermesi Ve Bu Şartlarla Kadınların Da Selâm Vermesi) 

 • 138) Îman Etmeyenlere Selâm Verip Almak (İnanmayanlara İlk Olarak Bizim Selâm Vermemizin Haram Olduğu, Onların Selâmlarına Nasıl Karşılık Verileceği, Müslümanlarla Müslüman Olmayanların Bir Arada Oturduğu Meclise Selâm Vermenin Müstehap Olduğu) 

 • 139) Ayrılırken Selâm Vermek (Bir Kimsenin Meclisten Kalktığı Bir Veya Daha Çok Arkadaşından Ayrıldığı Zaman Selâm Vermesinin Müstehap Olduğu) 

 • 140) Bir Eve Girerken İzin İstemenin Gereği Ve Uyulması Gereken Edepler 

 • 141) İzin İsterken İsmini Söylemek (İzin İsteyene “Kim O?” Denildiğinde, Bilinen Adı Veya Künyesi İle Ben Filanım Demesinin Sünnet Olduğu, Ben Veya Buna Benzer Bir Cevap Vermesinin İse Mekruh Olduğu) 

 • 142) Aksırana Yerhamükellah Demek (Aksıran Elhamdülillah Dediğinde Yerhamükellah Demenin Müstehap, Allah’a Hamdetmediğinde Yerhamükellah Demenin Mekruh Olduğu Aksırana Cevap Vermenin Aksırmanın Ve Esnemenin Edepleri) 

 • 143) Musafaha Yapmak (Müslümanların Birbirleriyle Karşılaşınca Musâfaha Yapmaları, Güleryüzlü Davranmaları, Sâlih Bir Kimsenin Elini Öpmenin, Çocuğunu Şefkatle Öpmenin, Yolculuktan Dönenle Kucaklaşmanın Mübah, Birinin Önünde Eğilmenin Mekruh Olduğu)


HASTA ZİYARETİ BÖLÜMÜ... 

 • 144) Hastayı Ziyaret Etmek, Cenâzeyi Uğurlamak, Cenâze Namazını Kılıp Kabre Konulurken Orada Bulunmak Ve Gömüldükten Sonra Mezarın Başında Bir Süre Beklemek. 

 • 145) Hastaya Dua Etmek (Hastaya Ne Diye Dua Edilir?) 

 • 146) Hastanın Halini Yakınlarından Sormak. 

 • 147) Öleceğini Anlayan Kimsenin Yapacağı Dua. 

 • 148) Hastaya Ve Ölüm Mahkûmlarına İyi Bakmak. (Hastanın Yakınlarına Ve Bakıcılarına, Ona İyi Bakmalarını Ve Ondan Görecekleri Tepkilere Sabretmelerini Tavsiye Etmek; Yine Had, Kısas Ve Benzeri Cezalar Sebebiyle Ölümü Yaklaşmış Olanlara İyi Davranılmasını Hatırlatmanın Güzelliği) 

 • 149) Hastanın Hâlini Anlatması (Hastanın, “Hastayım, Ağrım Şiddetli, Yanıyorum, Vay Başım” Gibi Sözler Söylemesinin Câiz Olduğu, Şikâyet Etmediği Sürece Böyle Dertlenmesinde Kerahet Bulunmadığı) 

 • 150) Ölmek Üzere Olan Kimseye Kelime–i Tevhid Telkini 

 • 151) Ölünün Gözlerini Kapadıktan Sonra Söylenecek Söz. 

 • 152) Ölünün Başında Söylenecek Söz (Ölünün Başında Söylenecek Söz Ve Cenaze Sahibinin Söyleyeceği Söz) 

 • 153) Bağırıp Çağırmadan Ölüye Ağlamak. 

 • 154) Ölenin Hâlini Gizlemek (Ölüde Görülen Hoşa Gitmeyen Halleri Söylemekten Kaçınmak) 

 • 155) Cenaze Namazı Kılmak (Cenaze Namazı Kılmanın, Kabre Kadar Giderek Cenazenin Mezara Konulmasında Hazır Bulunmanın İyi, Kadınların Cenazeye İştirak Etmelerinin İse Mekruh Olduğu) 

 • 156) Cenaze Namazında Saflar (Cenaze Namazı Kılanların Çok Olması, Cemaatin Üç Veya Daha Fazla Saf Teşkil Etmesi) 

 • 157) Cenâze Namazında Okunacak Dualar 

 • 158) Cenazeyi Süratli Taşımak. 

 • 159) Ölünün Borcunu Hemen Ödemek (Ölünün Borcunu Hemen Ödemek, Onu Bir An Önce Defne Hazırlamak, Ancak Ansızın Ölmüş İse Öldüğü İyice Anlaşılıncaya Kadar Bekletmek) 

 • 160) Mezar Başında Vaaz Ve Nasihat Etmek. 

 • 161) Mezar Başında Dua (Ölüyü Defnettikten Sonra Dua Ve İstiğfar Etmek, Kur’an Okumak İçin Bir Süre Mezar Başında Oturmak) 

5. CİLT
 • 162) Ölü Adına Sadaka Vermek Ve Ona Dua Etmek. 

 • 163) Müslüman Ölüleri Hayırla Anmak. 

 • 164) Küçük Çocukları Ölen Annelerin Kazanacağı Sevap. 

 • 165) Zâlimlerin Kabirleri (Zâlimlerin Mezarları Yanından Ve Helâk Edildikleri Yerlerden Geçerken Korkup Ağlamak, İhtiyacını Allah’a Arzetmek Ve Bu Gibi Hallerde Gâfil Davranmaktan Sakındırmak) 


YOLCULUK EDEPLERİ BÖLÜMÜ..

 • 166) Perşembe Günü Erkenden Yolculuğa Çıkmak. 

 • 167) Yalnız Yolculuk Yapmamak (Yolculuğa Çıkacak Olanın Arkadaş Araması Ve Aralarından Birini İtaat Etmek Üzere Başkan Seçmeleri) 

 • 168) Yürüyerek Yolculuk Yapmak, Konaklamak. (Yolculukta Yürüme, Konaklama, Gece Yatıp Uyuma Kuralları… Gece Yürümenin, Hayvanlara Yumuşak Davranmanın, Haklarını Gözetmenin Ve Bu Konuda Kusurlu Davrananları Uyarmanın Güzelliği, Eğer Hayvan Taşıyabilecekse, Terkisine Adam Almanın Câiz Olduğu) 

 • 169) Yol Arkadaşına Yardım Etmek. 

 • 170) Yola Çıkarken Yapılacak Dua (Yola Çıkmak Üzere Bineğine Binerken Okunacak Dua) 

 • 171) Yolculukta Tekbir Ve Tesbih (Yolcunun Tepelere Ve Benzeri Yüksek Yerlere Çıktıkca Allahüekber, Vadilere Ve Benzeri Düz Yerlere İndikce Sübhânellah Demesi, Tekbir Ve Tesbih Getirirken Yüksek Sesle Bağırmaktan Kaçınması) 

 • 172) Yolculukta Dua Etmek. 

 • 173) Korku Anında Yapılacak Dua (Bir Kimsenin Yolculukta İnsanlardan Ya Da Başkalarından Korktuğu Zaman Yapacağı Dua) 

 • 174) Konaklama Duası (Yolcunun Bir Yerde Konakladığı Zaman Yapacağı Dua) 

 • 175) Çabuk Dönmek (Yolcunun, İşini Bitirdikten Sonra Ailesinin Yanına Dönmekte Acele Etmesi) 

 • 176) Eve Gündüz Dönmek (Yolcunun, Evine Gündüz Dönmesi, Bir Zorunluluk Olmadıkça Gece Gelmemesi) 

 • 177) Yolcunun Dönüşte Söyleyeceği Söz (Yolcunun Yolculuktan Dönüp Memleketini Gördüğü Zaman Söyleyeceği Söz) 

 • 178) Yoldan Dönüşte Mescide Uğramak (Yolculuktan Dönen Kişinin Doğruca En Yakın Mescide Gidip Orada İki Rek’at Namaz Kılması 

 • 179) Kadının Yolculuk Yapması (Kadın İçin Tek Başına Yolculuk Yapma Yasağı)


FAZİLETLER BÖLÜMÜ...

 • 180) Kur’ân-ı Kerîm Okumanın Fazileti Kur’ân’ımızı, Kitabımızı Niçin Okuyoruz, Niçin Okuyacağız?. Neye Ve Kime Uyacağız Ve Kimin Arkasından Gideceğiz?. Allah’a Verdiğimiz Sözü Yerine Getirmek İçin Okuyacağız En Doğru Ve Kestirme Cennete Ulaştıran Yolun Allah Yolu Olduğu İçin Kur’ân Okuyup Okutacağız 

 • 181) Kur’an’ı Sık Sık Tekrarlamak Ve Unutulmaya Terketmekten Sakınmak. 

 • 182) Sesi Kur’an’la Süslemek (Sesi Kur’an’la Süslemenin, Sesi Güzel Olandan Kur’an Okumasını İstemenin Ve Onu Dinlemenin Müstahaplığı) 

 • 183) Belirli Bazı Sûre Ve Âyetleri Okumaya Teşvik. 

 • 184) Kur’an Okuyup Müzakere Etmek Üzere Toplanmak. 

 • 185) Abdesti Güzelce Almanın Fazileti 

 • 186) Ezanın Fazileti 

 • 187) Namazların Fazileti 

 • 188) Sabah Ve İkindi Namazlarının Fazileti 

 • 189) Camilere Gitmenin Fazileti 

 • 190) Namazı Beklemenin Fazileti 

 • 191) Cemaatle Namaz Kılmanın Fazileti 

 • 192) Sabah Ve Yatsı Namazlarında Cemaatte Bulunmayı Teşvik Eden Hadisler 

 • 193) Farz Namazlara Devam Etmenin Önemi (Farz Namazlara Devam Etmenin Emredilmiş Terketmenin İse Ciddi Biçimde Yasaklanmış Olduğu) 

 • 194) Namazı İlk Safta Kılmanın Sevabı (Namazı İlk Safta Kılmanın Sevabı, Öndeki Safları Doldurmayı, Safları Düzgün Ve Sık Tutmayı Emretme) 

 • 195) Sünnet Namazların Fazileti (Farz Namazlarla Birlikte Kılınan Sünnetlerin Fazileti Ve Miktarı) 

 • 196) Sabah Namazının Sünnetinin Önemi 

 • 197) Sabah Namazının Sünnetinin Nasıl Kılınacağı (Sabah Namazının Sünnetinin Fazla Uzatmadan Kılınacağı, Bu Sırada Ne Okunacağı Ve Ne Zaman Edâ Edileceği) 

 • 198) Sabah Namazının Sünnetinden Sonra Birazcık Uzanmak (Bir Kimse Teheccüd Namazı Kılsa Da Kılmasa Da, Sabah Namazının Sünnetini Kıldıktan Sonra Sağ Tarafına Uzanarak Yatmasının Müstehab Olduğu) 

 • 199) Öğle Namazının Sünneti 

 • 200) İkindi Namazının Sünneti 

 • 201) Akşam Namazının Öncesi Ve Sonrası Kılınan Sünnetler 

 • 202) Yatsı Namazının Sünneti (Yatsı Namazının Farzından Önce Ve Sonra Kılınan Sünnetler) 

 • 203) Cuma Namazının Sünneti 

 • 204) Nâfile Namazları Evde Kılmak (Farzlardan Önce Ve Sonra Kılınan Sünnetleri Veya Diğer Nâfile Namazları Evde Kılmanın Müstehap Olduğu, Nâfile Namazları Farz Kılınan Yerden Başka Bir Yerde Kılmanın Veya Farzla Nâfilenin Arasında Konuşarak Onları Birbirinden Ayırmanın Emredildiği) 

 • 205) Vitir Namazı (Vitir Namazı Kılmaya Teşvik, Vitrin Sünnet–i Müekkede Olduğu Ve Vitrin Vakti) 

 • 206) Kuşluk Namazının Fazileti (Kuşluk Namazının Fazileti, En Azının, En Çoğunun Ve Yeteri Kadarının Kaç Rek`at Olduğu Ve Devamlı Kılınması) 

 • 207) Kuşluk Namazının Vakti (Kuşluk Namazı Güneşin Yükselmesinden Zeval Vaktine Kadar Kılınabilir. Sıcağın Arttığı, Güneşin İyice Yükseldiği Vakitte Kılmak Daha Sevaptır) 

 • 208) Tahiyyetü’l–Mescid Namazı (Câmiye Girince Tahiyyetü’l–Mescid Namazı Kılmak, Tahiyyetü’l–Mescid Veya Farz Yahut Sünnet Kılmadan Oturmamak) 

 • 209) Abdest Aldıktan Sonra İki Rek`at Namaz Kılmanın Sevabı 

 • 210) Cuma Gününün Fazileti (Cuma Gününün Fazileti Ve Cuma Namazının Farz Oluşu, Cuma Namazı İçin Boy Abdesti Almanın, Güzel Koku Sürünüp Erkenden Câmiye Gitmenin, Cuma Günü Dua Etmenin, Resûl–i Ekrem’e Salavât Getirmenin, O Gün Duaların Kabul Olunduğu Zamanı Beklemenin Ve Cuma Namazından Sonra Allah Teâlâ’yı Çok Zikretmenin Sevabı) 

 • 211) Şükür Secdesi (Bir Nimete Kavuşunca Veya Bir Sıkıntıdan Kurtulunca Şükür Secdesi Yapmanın İyi Bir Davranış Olduğu) 

 • 212) Gece Namazının Fazileti 

 • 213) Ramazan Gecelerinde Terâvih Namazı Kılmak. 

 • 214) Kadir Gecesini İhyâ Etmek (Kadir Gecesini İhya Etmenin Fazileti Ve Daha Ziyade Ramazanın Hangi Gecelerinde Olduğunun Açıklanması) 

 • 215) Misvak Kullanmak (Misvak Kullanmanın Ve Yaratılış Özelliklerinin Faydası) 

 • 216) Zekâtın Fazileti (Zekâtın Farz Olduğunu Pekiştirme, Faziletini Ve Hükümlerini Açıklama) 

 • 217) Ramazan Orucu (Ramazan Orucunun Farz Oluşu, Fazileti Ve Oruçla İlgili Konular) 

 • 218) Ramazanda Cömertlik (Ramazanda Cömert Davranmak, İyilik Yapmak, Çok Hayır İşlemek Ve Özellikle Son On Gününde Bunları Daha Da Arttırmak) 

 • 219) Şâban Orucu (Şâban Ayı'nın Onbeşinden Sonra Ramazanı Karşılamak İçin Oruç Tutmanın Yasaklanması, Ancak Şâbanı Bütünüyle Oruçlu Geçirenin Veya Pazartesi–Perşembe Günleri Gibi Belli Günlerde Oruç Tutmayı Âdet Edinmiş Olan Kimsenin Tutabileceği) 

 • 220) Hilâl Görüldüğünde Yapılacak Dua. 

 • 221) Sahurun Fazileti (Sahurun Fazileti Ve Şafak Sökmesinden Korkulmadığı Sürece Sahur Yemeğinin Geciktirilmesi) 

 • 222) Oruç Açmakta Acele Etmek (Oruç Açmakta Acele Etmenin Fazileti, Ne İle Oruç Açılacağı Ve Oruç Açıldıktan Sonra Yapılacak Dua) 

 • 223) Oruçlunun Dilini Koruması (Oruçluya Dilini Ve Diğer Organlarını Yasaklardan, Çekişmekten Ve Benzeri Kötülüklerden Korumasını Emretmek) 

 • 224) Oruca Dair Bazı Meseleler 

 • 225) Muharrem Orucunun Fazileti (Muharrem, Şâban Ve Haram Aylarında Nâfile Oruç Tutmak) 

 • 226) Zilhicce Orucu (Zilhiccenin İlk On Gününde Oruç Tutmanın Ve Diğer İbadetlerin Fazileti) 

 • 227) Arefe Günü Orucu (Arefe Gününde Ve Muharremin Dokuz Ve Onuncu Gününde Tutulan Orucun Fazileti) 

 • 228) Şevval Orucu (Şevval Ayında Altı Gün Oruç Tutmak) 

 • 229) Pazartesi – Perşembe Orucu. 

 • 230) Her Ay Üç Gün Oruç Tutmak. 

 • 231) Oruçluyu İftar Ettirmek (Bir Oruçluyu İftar Ettirmenin Ve Kendisi Oruçluyken Yanında Yemek Yenen Kimsenin Fazileti, Yiyenin Yedirene Dua Etmesinin Sevabı)


İTİKÂF BÖLÜMÜ...

 • 232) İtikâf (Ramazanın son on gününde ibadete çekilme) Bölümü 

HAC BÖLÜMÜ...

 • 233) Hac İle İlgili Hadisler6. CİLT

CİHAD BÖLÜMÜ...

 • 234) Cihadın Fazileti 

 • 235) Şehitlerin Âhiretteki Sevabı (Şehit Olanların Âhiretteki Sevabının Açıklanması, Kâfirlerle Savaşırken Şehit Olanlar Dışında Şehit Hükmüne Girenlerin Yıkanıp Üzerlerine Namaz Kılınması Gerektiği) 

 • 236) Köleyi Hürriyetine Kavuşturmak. 

 • 237) Kölelere İyilik Etmek. 

 • 238) Allah'ın Ve Efendisinin Hakkını Yerine Getiren Kölenin Fazileti 

 • 239) Kargaşa Ve Fitne Zamanında İbadetin Fazileti 

 • 240) Alış Verişle İlgili Faziletli Davranışlar (Satışta, Alışta, Alıp Vermekte Cömert Davranmak, Borcunu Güzelce Ödeyip Alacağını Bağışlamak, Ölçü Ve Tartıda Teraziyi Alacaklı Tarafa Eğdirmek, Eksik Ölçmekten Kaçınmak, Zengin Ve Fakir Borçluya Mühlet Vermek Ve Alacağından Bir Kısmını Bağışlamak) 

İLİM BABI...

 • 241) İlmin Üstünlüğü 


ALLAH’A HAMD VE ŞÜKÜR...

 • 242) Allah'a Hamd Ve Şükretmek 


RASULULLAH’A SALATU SELAM GETİRME...

 • 243) Peygamberimize Salat Ve Selam Getirmek 


ZİKİRLER... 

 • 244) Dua Ve Zikirler 

 • 245) Allah’ı Her Durumda Anmak (Ayakta İken, Otururken, Yatarken, Abdestsizken, Cünüpken Ve Hayızlıyken Allah’ı Anmanın Câiz Olduğu, Ama Cünüp Ve Hayızlı Olanlar İçin Kur’an Okumanın Helâl Olmadığı) 

 • 246) Yatağa Yatınca Ve Uyanınca Okunacak Dua. 

 • 247) Allah Anılan Toplantıların Fazileti 

 • 248) Sabah Ve Akşam Allah’ı Zikretmek. 

 • 249 Yatağa Girince Okunacak Dualar 


DUALAR BÖLÜMÜ... 

 • 250) Rasûlullah'ın Hayatından Dualar 

 • 251) Yanında Olmayan Bir Kimseye Dua Etmek. 

 • 252) Dua İle İlgili Bazı Konular 

 • 253) Veliler Ve Kerametleri (Allah'ın Gerçek Mü'min Kullarına İkramlarından Örnekler.) 


YASAKLAR...

 • 254) Sakınılması Gereken Şeyler 

 • 255) Gıybet Dinleme Yasağı, Gerektiğinde O Toplantıyı Terketme Gereği 

 • 256) Gıybetin Mübah Olabileceği Haller 

 • 257) İnsanlar Arasında Söz Taşımanın Yasaklığı 

 • 258) İdarecilere Söz Taşıma Yasağı 

 • 259) İki Yüzlülüğün Kötülenmesi 

 • 260) Yalan Söylemenin Haram Oluşu. 

 • 261) Yalan Söylemenin Câiz Olduğu Yerler 

 • 262) Sözü Sağlamlaştırmaya Teşvik. 

 • 263) Yalan Şahitliğin Şiddetle Yasak Oluşu. 

 • 264) Belli Bir İnsan Veya Hayvana Lânet Etme Yasağı 

 • 265) İsim Belirtmeksizin Günahkarlara Lanet Etmenin Caiz Oluşu. 

 • 266) Müslümana Sövme Yasağı (Haksız Olarak Bir Müslümana Söğüp Sayma Yasağı) 

 • 267) Ölülere Sövme Yasağı (Haksız Yere, Bid'at Ve Günahına Ortak Olmaktan Sakındırmak Gibi Dinî Bir İyilik Maksadı Da Bulunmaksızın Ölülere Sövüp Saymanın Nehyedilmiş Olduğu) 

 • 268) Müslümanlara Eziyet Etmemek Ve İncitmemek. 

 • 269) Müslümanlara Buğuz Etme İlişki Kesme Ve Sırt Çevirmenin Yasaklığı 

 • 270) Bir Kimsenin Sahip Olduğu Dini Ve Dünyevi Nimetlerin Elinden Çıkmasını İstemenin Haram Kılındığı 

 • 271) Gizli Şeyleri Araştırmanın Ve Duyulması İstenmeyen Şeyleri Duymaya Çalışmanın Yasak Oluşu. 

 • 272) Müslümanlara Gereksiz Yere Sûizanda Bulunma Yasağı 

 • 273) Müslümanı Küçük Görme Ve Aşağılamanın Yasak Oluşu. 

 • 274) Müslümanın Felâketini Sevinçle Karşılama Yasağı (Müslümanın Başına Gelen Bir Felâketten Dolayı Sevinç Gösterisinde Bulunmanın Nehyedilmiş Olduğu) 

 • 275) Neseb' e Dil Uzatmanın Haram Oluşu. 

 • 276) Hile Yapma Ve Aldatma Yasağı 

 • 277) Sözden Cayma, Ahdi Bozma Yasağı 


7. CİLT
 • 278) Bağış Ve Benzeri İyilikleri Başa Kakma Yasağı 

 • 279) Övünmek Ve Haksız Yere Taşkınlık Yapmanın Yasaklığı 

 • 280) Üç Günden Fazla Müslümanlarla İlgiyi Kesmenin Yasak Oluşu. 

 • 281) Fısıldaşma Yasağı 

 • 282) Gereksiz Ve Aşırı Cezalandırma Yasağı (Bir Uşağı, Hayvanı, Kadını Ve Çocuğu Meşrû Bir Sebebe Dayanmadan Veya Terbiye Sınırını Aşacak Şekilde Cezalandırma Yasağı) 

 • 283) Canlıları Yakma Yasağı (Karınca Ve Benzerleri Dahil Herhangi Bir Canlıyı Ateşle Yakmanın Haram Olduğu) 

 • 284) Zenginin Borcunu Geciktirmesi (Alacaklının İsteği Karşısında Zengin Bir Kimsenin Borcunu Geciktirmesinin Haram Olduğu) 

 • 285) Bağıştan Dönmenin Kerâheti (Bir İnsanın, Hibe Ettiği Kişiye Henüz Teslim Etmediği Bağışından Vaz Geçmesinin; Teslim Etmiş Olsun Olmasın Kendi Çocuğuna Yaptığı Hibeden Dönmesinin Mekruh Olduğu Ve Yine Sadaka, Zekat, Kefâret V. S. Olarak Çıkarıp Verdiklerinin Bir Kısmını Verdiği Kişiden Satın Almasının Mekruh Olduğu Ama Bunların Kendisine İntikal Etmiş Olduğu Bir Üçüncü Şahıs Veya Kurumdan Satın Alınmasında Herhangi Bir Sakınca Ve Kerâhetin Bulunmadığı) 

 • 286) Yetim Malı Yemenin Haram Oluşu. 

 • 287) Faizin Haram Oluşu. 

 • 288) Gösterişin (Riya) Haramlığı 

 • 289) Riyâ Olmadığı Halde Riyâ Sanılan Durumlar 

 • 290) Yabancı Kadın Ve Genç Çocuklara Şehvetle Bakmanın Yasak Oluşu. 

 • 291) Yabancı Bir Kadınla Başbaşa Kalma Yasağı 

 • 292) Kadın – Erkek Benzeşmesi Yasağı (Giyim – Kuşamda, Hal – Hareket Ve Benzeri Konularda Erkeklerin Kadınlara, Kadınların Erkeklere Benzemesinin Haram Olduğu) 

 • 293) Şeytana Ve Kâfirlere Benzeme Yasağı 

 • 294) Boyama Yasağı (Müslüman Erkek Ve Kadınların Saçlarını Siyaha Boyamalarının Yasaklanmış Olduğu) 

 • 295) Yarım Tıraş Yasağı (Başın Bir Kısmını Tıraş Edip Bir Kısmını Bırakmanın Nehyedildiği Ve Kadın İçin Değil Erkek İçin Saçlarının Tamamını Tıraş Etmenin Mübah Olduğu) 

 • 296) İğreti Saç Takma Ve Dövme Yaptırma, Dişlerini Süslü Görünsün Diye Törpületmenin Yasaklığı 

 • 297) Beyaz Kılları Yolma Yasağı (Saç, Sakal Ve Başka Yerlerdeki Beyaz Kılları Koparmanın Ve Gençlerin Yüzlerinde İlk Çıkan Tüyleri Yolmalarının Mekruh Olduğu) 

 • 298) Sağ Elle Tahâretlenmenin Kerâheti (Özrü Olmadığı Halde Sağ Elle İstinca Yapmanın, Sağ Elle Tenâsül Organını Tutmanın Mekruh Olduğu) 

 • 299) Tek Ayakkabı İle Gezmenin Mekruh Olduğu (Özürsüz Olarak Tek Ayakkabı Ve Mest İle Gezmenin Ve Yine Özürsüz Ayakta Ayakkabı Veya Mest Giymenin Mekruh Olduğu) 

 • 300) Ateşi Yanar Halde Bırakma Yasağı (Uyku Zamanı Evde Lamba Ve Ocak Gibi Parlamaya Elverişli Nesneleri Yanar Halde Bırakmanın Nehyedildiği) 

 • 301) İş Ve Sözde Faydasız Yükler Yüklemenin Yasaklığı 

 • 302) Ölüye Ağıt Yakma Yasağı (Ölünün Arkasından Bağıra–Çağıra Ağlamanın, Yüzünü Tırmalamanın, Yaka–Paça Yırtmanın, Saçını Yolmanın, Kazıtmanın Ve "Kahrolayım, Helâk Olayım" Diye Beddua Etmenin Haram Olduğu) 

 • 303) Falcılara Ve Kâhinlere İnanma Yasağı (Gaybden Haber Verdiğini Söyleyen Kâhinlere, Müneccimlere, Gizli İşleri Ortaya Çıkaracağını İddia Edenlere, Kum, Çakıl, Arpa Ve Benzeri Şeylerle Falcılık Yapanlara Gitmenin Ve Söylediklerine İnanmanın Nehyedilmiş Olduğu) 

 • 304) Uğursuzluğa İnanma Yasağı 

 • 305) Canlı Resmi Yapma Ve Bulundurma Yasağı (Yaygı, Taş, Elbise, Gümüş Veya Altın Para, Yastık, Minder Gibi Eşyâya Canlı Resmi Çizmenin Haramlığı Ve Yine Duvar, Tavan, Perde, Sarık, Elbise Ve Benzeri Yer Ve Eşyâ Üzerinde Resim Bulundurmanın Haramlığı Ve Sûretleri Yok Etmeyi Emretmek) 

 • 306) Köpek Edinme Yasağı (Av, Çoban Ve Ziraat Köpekleri Dışında Köpek Edinmenin Yasaklanmış Olduğu) 

 • 307) Hayvanlara Çan Takmanın Kerâheti (Deve Ve Benzeri Hayvanlara Çan Takmanın Ve Yolculukta Köpek Ve Çan Bulundurmanın Mekruh Olduğu) 

 • 308) Pislik Yiyen Deveye Binme Yasağı (Dışkı Yemeye Alışmış Erkek Veya Dişi Deveye Binmenin Mekruh Olduğu. Böyle Bir Hayvan Temiz Yem Yer De Etinden Pislik KokusuGiderse Kerâhetin De Kalmayacağı) 

 • 309) Mescide Tükürme Yasağı (Mescide Tükürmeyi Yasaklamak, Mescidde Görülen Tükrüğün Giderilmesini Ve Mescidlerin Her Türlü Pislikten Arındırılmasını Tavsiye Etmek) 

 • 310) Mescidde Gürültü Yapmanın Kerâheti (Mescidde Tartışmak, Yüksek Sesle Konuşmak, Yitik Soruşturmak, Mal Alıp Satmak, Ev Kiralamak Gibi Birtakım Faaliyetlerde Bulunmanın Mekruh Olduğu) 

 • 311) Kötü Kokularla Mescide Gelme Yasağı (Zarûrî Haller Dışında, Sarmısak, Soğan, Pırasa Ve Benzeri Kötü Kokulu Şeyler Yiyen Kimsenin Koku Kaybolmadan Mescide Girmesinin Nehyedildiği) 

 • 312) Hutbe Okunurken Dizlerini Dikip Oturmanın Kerâheti (Cuma Günü İmam Hutbe Okurken, Uyku Getireceği, Hutbeyi Dinlemeye Engel Olacağı Ve Abdestin Bozulmasına Vesile Olacağı Endişesi Sebebiyle Dizleri Dikip Elleri Dizler Üzerine Bağlayarak Oturmanın Mekruh Olduğu) 

 • 313) Kurban Kesmek İsteyerek Zilhicce Ayının Onuna Ulaşan Kimsenin Kurbanı Kesinceye Kadar Saçından Ve Tırnaklarından Bir Şey Almasının Nehyedilmiş Olduğu. 

 • 314) Üzerine Yemin Edilmesi Yasaklananlar (Peygamber, Kâbe, Melekler, Gökyüzü, Ecdat, Hayat, Ruh, Başkan, Sultanın Hayatı, Sultanın Nimeti, Bir Kimsenin Türbesi Ve Emanete Yemin Etmenin Yasak Oluşu) 

 • 315) Bilerek Yalan Yere Yemin Etmenin Büyük Günah Oluşu. 

 • 316) Yemini Bozup Kefâretini Vermek (Bir Konuda Yemin Eden Kişinin Ondan Başkasını Daha Hayırlı Görürse, Hayırlı Gördüğünü Yapıp, Sonra Yemininin Kefâretini Vermesinin Mendup Oluşu) 

 • 317) Söz Arasında Yemin Maksadı Olmaksızın Söylenen Sözlerin Yemin Sayılmayacağı 

 • 318) Doğru Bile Olsa Alış Verişte Yemin Mekruhtur 

 • 319) Allah Rızası İçin İstemek (Allah Rızâsı İçin Cennetten Başka Bir Şey İstemenin Mekruhluğu, İstemesine Allah'ı Vesile Kılarak Allah Adı İle İsteyen Kimseyi Geri Çevirmenin Hoş Görülmeyişi) 

 • 320) Sultana Ve Başkalarına Şehinşah Demenin Haram Oluşu (Sultana Ve Diğer Yöneticilere Şehinşah Demenin Haram Kılındığı, Çünkü Bunun Anlamının Melikler Meliki Demek Olduğu Ve Bununla Yüce Allah'tan Başkasının Nitelendirilemeyeceği) 

 • 321) Fâsık, Bid'atçı Ve Bunlar Gibilerine Seyyid Ve Benzeri Adlarla Hitap Edilmesinin Yasaklanması 

 • 322) Ateşli Hastalıklara Sövmenin Mekruhluğu. 

 • 323) Rüzgâra Sövmenin Yasaklığı Ve Rüzgâr Estiğinde Ne Denileceği 

 • 324) Horoza Sövmenin Mekruh Oluşu. 

 • 325) İnsanın "Şu Yıldız Sayesinde Yağmura Kavuştuk" Demesi Yasaklanmıştır 

 • 326) Müslümana Kâfir Demenin Haram Oluşu. 

 • 327) Kötü Söz Ve Fena Konuşmanın Yasak Oluşu. 

 • 328) Konuşmada Dikkat Edilmesi Gereken Özellikler (Ağzını Yayarak, Kendini Sanatlı Konuşmaya Zorlayarak, Halkın Anlayamayacağı Kelimeler Kullanarak, Dil Bilimin İnceliklerinden Bahsederek Konuşmanın Mekruh Olduğu) 

 • 329) "Nefsim Murdar Oldu" Demenin Mekruh Oluşu. 

 • 330) Üzüme Kerm Demenin Mekruh Oluşu. 

 • 331) Bir Kadının Güzelliğini Bir Erkeğe Anlatmanın Yasak Oluşu (Bir Kadının Güzelliklerini Bir Erkeğe Anlatmanın Yasaklandığı Ancak O Kadını Nikahlamak Gibi Şeriata Uygun Bir Maksatla Buna İhtiyaç Duyulursa Anlatılmasına İzin Verildiği) 

 • 332) İnsanın Dua Ederken, "Allahım Dilersen Beni Bağışla" Demesinin Mekruhluğu Ve İsteğini Kesin Bir Dille İfade Etmenin Gerektiği 

 • 333) "Allah Ve Filanca Dilerse" Demenin Mekruh Oluşu. 

 • 334) Yatsıdan Sonra Allah’ın Rızası Olmayan Konuşmaların Mekruh Olduğu. 

 • 335) Kadının Kocasının Çağrısına Uyma Zorunda Oluşu (Dini Bir Özrü Bulunmadığı Sürece Bir Kadının Kocası Kendisini Çağırdığı Vakit Onun Yatağına Gitmemesinin Haram Oluşu) 

 • 336) Kocası Yanında Bulunan Bir Kadının Onun İznini Almadan Nafile Oruç Tutmasının Haram Olduğu. 

 • 337) İmama Uyan Kimsenin İmamdan Önce Başını Rükû Ve Secdeden Kaldırmasının Haram Oluşu. 

 • 338) Namazda Eli Böğüre Koymanın Mekruh Oluşu. 

 • 339) Namaz Kılmanın Mekruh Olduğu Haller (Yemek Hazırken Ve Canı Yemek Arzu Ederken, Büyük Veya Küçük Abdest Bozma Sıkıntısı Varken Namaz Kılmanın Mekruh Olduğu) 

 • 340) Namazda Gözleri Semaya Dikmenin Yasak Oluşu. 

 • 341) Bir Mazereti Olmaksızın Namazda Başını Sağa Sola Çevirmenin Mekruh Oluşu. 

 • 342) Kabirlere Doğru Namaz Kılmanın Yasak Olduğu. 

 • 343) Namaz Kılan Kimsenin Önünden Geçmenin Haram Oluşu. 

 • 344) Müezzin Kâmete Başlayınca Nafile Kılmanın Mekruh Oluşu (Müezzin Farz Namaz İçin Kâmete Başladıktan Sonra İmama Uyacak Kişinin O Farz Namazın Sünneti Bile Olsa Nafile Kılmaya Başlamasının Mekruh Oluşu) 

 • 345) Orucu Sadece Cuma Günü Tutmanın Ve Cuma Gecesini Namaza Ayırmanın Mekruh Oluşu. 

 • 346) İftar Etmeden Orucu Birbirine Eklemenin Haram Oluşu (Yiyip İçmeksizin İki Veya Daha Fazla Günün Oruçlarını Birbirine Eklemenin Haram Oluşu) 

 • 347) Kabir Üzerine Oturmanın Haram Oluşu. 

 • 348) Kabri Kireçlemenin Ve Üzerine Bina Yapmanın Yasak Oluşu. 

 • 349) Kölenin Efendisinden Kaçmasının Ağır Bir Haram Oluşu. 

 • 350) Şer'î Cezaların Uygulanmaması İçin Aracı Olmanın Haram Oluşu. 

 • 351) Halkın Geçeceği Yola, Gölgeleneceği Yere, Su Kenarlarına Ve Benzeri Yerlere Abdest Bozmanın Yasak Oluşu 

 • 352) Durgun Suları İdrar Ve Benzeri Pisliklerle Kirletmenin Yasak Oluşu. 

 • 353) Bir Babanın Mal Bağışlarken Çocukları Arasında Ayırım Yapmasının Doğru Olmadığı 

 • 354) Yas Tutmanın Yasak Oluşu (Bir Kadının Kocası Dışında Bir Ölü İçin Üç Günden Fazla Yas Tutmasının Haram Oluşu, Sadece Kocası İçin Dört Ay On Gün Yas Tutabileceği) 

 • 355) Simsarlık Ve Satış Üzerine Satış Yapmanın Yasak Oluşu (Şehirlinin Köylüye Simsarlık Etmesinin, Pazara Mal Getiren Köylüleri Pazar Dışında Karşılayıp Mallarını Ucuza Almanın, Kardeşinin Satışı Üzerine Satış Yapmanın, Başkasının Nişanladığı Bir Kadına, Nişanlayan İzin Vermeden Veya Onu Terk Etmeden Talip Olmanın Haram Oluşu) 

 • 356) Şeriatın İzin Verdiği Yerlerden Başka Alanda Malı Telef Etmenin Yasak Oluşu. 

 • 357) Silâhla Şakalaşmanın Yasak Oluşu (Ciddî Veya Şaka Olarak Bir Müslümana Silâh Ve Benzeri Şeylerle İşaret Etmenin Ve Kınından Çıkmış Kılıcı Alıp Vermenin Yasaklığı) 

 • 358) Ezandan Sonra Mescidden Çıkmanın Mekruh Oluşu (Ezan Okunduktan Sonra Bir Özür Olmadıkça Farz Namaz Kılınıncaya Kadar Mescidden Çıkmanın Mekruh Olduğu) 

 • 359) Özrü Olmaksızın Güzel Kokuyu Reddetmenin Mekruh Olduğu. 

 • 360) Kişiyi Yüzüne Karşı Övmek (Kendini Beğenmesinden Ve Benzeri Hallerinden Korkulan Kimseyi Yüzüne Karşı Övmenin Mekruhluğu, Bu Hususta Güvenilen Kimseyi Övmenin Câiz Olduğu) 

 • 361) Bulaşıcı Hastalık Olan Yerden Dışarı Kaçmanın Ve Böyle Bir Yere Girmenin Mekruh Olduğu. 

 • 362) Sihir Ve Büyü Yapmanın Kesinlikle Haram Olduğu. 

 • 363) Düşman Eline Geçmesinden Korkulduğunda Mushaf İle Kâfirlerin Yurduna Yolculuğun Yasak Kılındığı 

 • 364) Altın Ve Gümüş Kap Kullanmanın Yasak Oluşu (Yemede, İçmede, Taharette Ve Benzeri Yerlerde Altın Ve Gümüş Kap Kullanmanın Haram Olduğu) 

 • 365) Erkeğin Sarı Renk İle Boyanmış Elbise Giymesinin Haram Oluşu. 

 • 366) Gün Boyu Konuşmadan Susup Durmanın Yasak Oluşu. 

 • 367) Kendi Babası Olmayan Birini Babası Diye Göstermenin, Kendi Efendisi Olmayan Birini Efendi Kabul Etmenin Haram Olduğu 

 • 368) Allah Ve Resûlü’nün Yasakladığı Şeylerden Sakınmak. 

 • 369) İlâhî Bir Yasağı Çiğneyen Kimsenin Ne Diyeceği 


BELLİ BİR KONUYA AİT OLMAYAN İLGİ ÇEKİCİ HADİSLER...

 • 370) Belli Bir Konuyu Kapsamayıp Hoş Cazip Ve İlginç Hadisler 


İSTİĞFAR...

 • 371) İstiğfar Ve Tevbe 


ALLAH TEALA’NIN CENNETTE MÜ’MİNLERE HAZIRLADIĞI NİMETLER...

 • 372) Allah’ın Mü’minlere Cennette Hazırladığı Nimetler
Üye Girişi
Aktif Ziyaretçi4
Bugün Toplam221
Toplam Ziyaret4836766
MAKALELER
EĞİTİM SUNUMLARI