• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/insanveislam.org/
 • https://twitter.com/insanuislamRiyâzü's-Sâlihîn 4. Cilt


   Riyâzü's-Sâlihîn 4. Cilt


 • 76) Allah Rızası İçin Eziyet Ve Sıkıntılara Katlanma. 

 • 77) Allah’ın Dini İçin Kızmak Ve Allah’ın Dinine Yardım Etmek. 

 • 78) İdarecilerin Emri Altındakilere Şefkatli Davranmaları Aldatıp Kötü Davranmaktan Uzak Olmaları 

 • 79) Adaletli Devlet İdarecisi 

 • 80) Günah Olmayan Koşullarda Yöneticiye İtaat 

 • 81) Görev Verilmedikçe İdareciliğe İstekli Olmamak. 

 • 82) Yöneticilerin Hayırlı Kimseleri Yardımcı Edinmesi 

 • 83) Yöneticilik İstemekte Hırslı Olana Görev Vermemek. 


EDEP BÖLÜMÜ...

 • 84) Utanma Duygusu (Hayâ), Değeri Ve Bu Duyguya Sahip Olmaya Teşvik Etmek. 

 • 85) Sır Saklama. 

 • 86) Sözünde Durup Vadini Yerine Getirmek. 

 • 87) Alışılan İyiliklere Devam Etmek. 

 • 88) Müslümanlara Karşı Güler Yüzlü Ve Tatlı Dilli Olmak. 

 • 89) Anlaşılır Şekilde Konuşmak Dinleyenin Anlıyabilmesi İçin Açık Konuşmak (Karşısındakine Sözü Açık Seçik Söylemek Ve İyi Anlaması İçin Gerektiğinde Tekrarlamak) 

 • 90) Konuşan Kimsenin Dinleyenleri Susturması 

 • 91) Öğüt Verirken Ölçülü Olmak. 

 • 92) Vakar Ve Ağırbaşlılık. 

 • 93) Namaza, İlim Meclisine Ve Benzeri İbadetlere Ağırbaşlı Ve Vakur Bir Şekilde Çağırmak. 

 • 94) Misafire İkram Etmek. 

 • 95) Hayırlı İşler Dolayısıyla Müjdelemek Ve Tebrik Etmek. 

 • 96) Vedâlaşma (Yolculuk Ve Benzeri Sebeplerle Ayrılıp Gidecek Kimsenin Arkadaşıyla Vedâlaşması, Ona Vasiyet Ve Dua Etmesi, Onun Duasını İstemesi) 

 • 97) İstihare Ve İstişare. 

 • 98) Bazı İbadetleri Yapmak İçin Farklı Yolları Kullanarak Gidip Gelmek (Bayram Namazına, Hasta Ziyaretine, Hac, Cihad, Cenaze Namazı Ve Benzerlerine, Fazla Sevap Kazanmak Maksadıyla Bir Yoldan Gidip Başka Bir Yoldan Dönmek) 

 • 99) Bazı İşlerde Sağdan Başlamak 


YEMEK YEME EDEBİ BÖLÜMÜ..
 • 100) Yemek Yeme Usûl Ve Âdâbı Yemeğe Başlarken Besmele Çekmek, Sonunda Elhamdülillah Demek. 

 • 101) Yemekte Kusur Aramayıp Onu Beğendiğini Söylemek. 

 • 102) Yemek Sofrasında Bulunan Oruçlunun Yemek Yemediği Takdirde Ne Diyeceği 

 • 103) Davete Giden Kimsenin Yanına Biri Takılırsa Ne Diyeceği 

 • 104) Yemeği Kendi Önünden Yemek, Sofra Edebini Bilmeyene Öğretmek. 

 • 105) Hurma Gibi Birer Birer Yenecek Meyveleri Sofradakilerin İzni Olmadan İkişer İkişer Yememek. 

 • 106) Yemeğe Doymayan Kimse (Yediğinden Doymayan Kimsenin Ne Söyleyeceği Ve Nasıl Davranacağı) 

 • 107) Yemeğin Tabağın Ortasından Değil Kenarlarından Yeneceği 

 • 108) Bir Yere Dayanarak Yemek Yemenin Mekruh Olduğu. 

 • 109) Sofra Ve Yemek Adabı Üç Parmakla Yemek Yemek (Üç Parmakla Yemek Yemenin, Parmakları Yalayıp Yemek Kabını Sıyırmanın, Düşen Lokmayı Alıp Yemenin, Yemek Kabını Sıyırdıktan Sonra Silmenin Sünnete Uygun Olduğu, Yemek Kabını Sıyırmadan Önce Silmenin İse Sünnete Uymadığı) 

 • 110) Kalabalıkla Yemek Yemek. 

 • 111) İçeceklerle İlgili Edepler (Kabın İçine Üflemeden Üç Defa Nefes Alarak İçmenin Ve İlk İçenden İtibaren Kabı Sağ Tarafta Oturanlara Sırayla Vermenin Uygun Olduğu) 

 • 112) Su Tulumunun Ağzından Su İçilmemesi (Su Tulumu Gibi Kapların Ağzından Su İçmenin Doğru Olmadığı, Bunun Haram Değil Mekruh Olduğu) 

 • 113) İçilecek Şeylere Üflememek Gerektiği 

 • 114) Ayakta Su İçilebileceği, Oturarak İçmenin İse Daha Uygun Olduğu. 

 • 115) Topluma Su Dağıtanın En Sonra İçeceği 

 • 116) Temiz Kaplardan Su İçmek (Altın Ve Gümüş Olmayan Bütün Temiz Kaplardan Ve Bardak Veya Elini Kullanmadan Nehirden Ağzıyla Su İçmenin Câiz; Altın Ve Gümüş Kaplardan Yemek Yemenin, Onları Temizlik Ve Başka İşlerde Kullanmanın Haram Olduğu) 


GİYİM KUŞAM BÖLÜMÜ..

 • 117) Yasaklanan Ve Tavsiye Edilen Renkler Ve Elbise Türleri Beyaz Renk Elbise Giymenin Müstehablığı, Kırmızı, Yeşil, Sarı Ve Siyah Renk İle, İpek Dışında Pamuk, Keten, Kıl, Yün Ve Başka Bir Maddeden Yapılan Elbiselerin Giyilmesinde Bir Sakınca Olmadığı 

 • 118) Gömlek Giymek. 

 • 119) Giysilerin Uzunluk Ve Kısalığı (Gömleğin Yeninin, Elbisenin Ve Sarığın Ucunun Uzunluğu, Bunlardan Herhangi Birinin Kibir Ve Büyüklük Taslamak İçin Uzatılmasının Haramlığı, Böyle Bir Gaye Olmadan Uzatılmasının Mekruhluğu) 

 • 120) Tevazu Sebebiyle Lüks Elbise Giymemek. 

 • 121) Orta Halli Elbise Giymek (Bir İhtiyaç Olmaksızın Ve Şer’î Bir Maksat Bulunmaksızın Alay Edilecek Derecede Basit Elbise Giyilmemesi) 

 • 122) İpek Giymenin Erkeklere Haram Olduğu (İpeğe Oturma Ve Dayanmalarının Erkeklere Haram, Kadınlara Helâl Olduğu) 

 • 123) Uyuz Hastalığı Olanın İpekli Giymesi Câizdir 

 • 124) Kaplan vb. Yırtıcı Ve Vahşi Hayvan Derisi Kullanımı (Kaplan Derisinden Yatak Yapmanın Ve Onu Eğerlerin Üzerine Koymanın Yasak Olduğu) 

 • 125) Yeni Elbise Ayakkabı Ve Benzeri Bir Şey Giyince Nasıl Dua Edileceği 

 • 126) Elbise Giyerken De Sağdan Başlamanın Müstehap Oluşu


UYKU ÂDÂBI BÖLÜMÜ.. 

 • 127) Uyumanın, Yaslanıp Yatmanın, Oturmanın, Bir Toplulukta Bulunmanın Ve Rüyânın Âdâbı 

 • 128) Yatma Ve Oturma Âdâbı (Sırt Üstü Yatmak, Avret Mahallinin Açılma Korkusu Olmayınca Ayak Ayak Üstüne Atmak, Bağdaş Kurarak Ve Bir Şeye Bürünerek Oturmak Câizdir) 

 • 129) Meclis Âdâbı (Meclis Ve Mecliste Oturma Âdâbı) 

 • 130) Rüya Ve Rüya İle İlgili Esaslar 


SELÂM BÖLÜMÜ...

 • 131) Selâmın Ve Selâmlaşmayı Yaygınlaştırmanın Fazîleti 

 • 132) Selam Alıp Vermenin Şekli 

 • 133) Selâmın Âdâbı 

 • 134) Selâmı Tekrarlamak (Bir Yere Tekrar Girip Çıkan Veya Aralarına Ağaç Gibi Bir Engel Girmesi Sebebiyle Birbiriyle Tekrar Karşılaşan Kimselerin Her Defasında Selâm Vermelerinin Müstehap Oluşu) 

 • 135) Evine Giren Kimsenin Selâm Vermesi 

 • 136) Çocuklara Selâm Verilmesi 

 • 137) Erkeğin Kadına Selâm Vermesi (Erkeğin Kendi Hanımına, Mahremlerinden Bir Kadına, Haklarında Fitne Korkusu Bulunmayan Yabancı Bir Kadına Veya Kadınlara Selâm Vermesi Ve Bu Şartlarla Kadınların Da Selâm Vermesi) 

 • 138) Îman Etmeyenlere Selâm Verip Almak (İnanmayanlara İlk Olarak Bizim Selâm Vermemizin Haram Olduğu, Onların Selâmlarına Nasıl Karşılık Verileceği, Müslümanlarla Müslüman Olmayanların Bir Arada Oturduğu Meclise Selâm Vermenin Müstehap Olduğu) 

 • 139) Ayrılırken Selâm Vermek (Bir Kimsenin Meclisten Kalktığı Bir Veya Daha Çok Arkadaşından Ayrıldığı Zaman Selâm Vermesinin Müstehap Olduğu) 

 • 140) Bir Eve Girerken İzin İstemenin Gereği Ve Uyulması Gereken Edepler 

 • 141) İzin İsterken İsmini Söylemek (İzin İsteyene “Kim O?” Denildiğinde, Bilinen Adı Veya Künyesi İle Ben Filanım Demesinin Sünnet Olduğu, Ben Veya Buna Benzer Bir Cevap Vermesinin İse Mekruh Olduğu) 

 • 142) Aksırana Yerhamükellah Demek (Aksıran Elhamdülillah Dediğinde Yerhamükellah Demenin Müstehap, Allah’a Hamdetmediğinde Yerhamükellah Demenin Mekruh Olduğu Aksırana Cevap Vermenin Aksırmanın Ve Esnemenin Edepleri) 

 • 143) Musafaha Yapmak (Müslümanların Birbirleriyle Karşılaşınca Musâfaha Yapmaları, Güleryüzlü Davranmaları, Sâlih Bir Kimsenin Elini Öpmenin, Çocuğunu Şefkatle Öpmenin, Yolculuktan Dönenle Kucaklaşmanın Mübah, Birinin Önünde Eğilmenin Mekruh Olduğu)


HASTA ZİYARETİ BÖLÜMÜ... 

 • 144) Hastayı Ziyaret Etmek, Cenâzeyi Uğurlamak, Cenâze Namazını Kılıp Kabre Konulurken Orada Bulunmak Ve Gömüldükten Sonra Mezarın Başında Bir Süre Beklemek. 

 • 145) Hastaya Dua Etmek (Hastaya Ne Diye Dua Edilir?) 

 • 146) Hastanın Halini Yakınlarından Sormak. 

 • 147) Öleceğini Anlayan Kimsenin Yapacağı Dua. 

 • 148) Hastaya Ve Ölüm Mahkûmlarına İyi Bakmak. (Hastanın Yakınlarına Ve Bakıcılarına, Ona İyi Bakmalarını Ve Ondan Görecekleri Tepkilere Sabretmelerini Tavsiye Etmek; Yine Had, Kısas Ve Benzeri Cezalar Sebebiyle Ölümü Yaklaşmış Olanlara İyi Davranılmasını Hatırlatmanın Güzelliği) 

 • 149) Hastanın Hâlini Anlatması (Hastanın, “Hastayım, Ağrım Şiddetli, Yanıyorum, Vay Başım” Gibi Sözler Söylemesinin Câiz Olduğu, Şikâyet Etmediği Sürece Böyle Dertlenmesinde Kerahet Bulunmadığı) 

 • 150) Ölmek Üzere Olan Kimseye Kelime–i Tevhid Telkini 

 • 151) Ölünün Gözlerini Kapadıktan Sonra Söylenecek Söz. 

 • 152) Ölünün Başında Söylenecek Söz (Ölünün Başında Söylenecek Söz Ve Cenaze Sahibinin Söyleyeceği Söz) 

 • 153) Bağırıp Çağırmadan Ölüye Ağlamak. 

 • 154) Ölenin Hâlini Gizlemek (Ölüde Görülen Hoşa Gitmeyen Halleri Söylemekten Kaçınmak) 

 • 155) Cenaze Namazı Kılmak (Cenaze Namazı Kılmanın, Kabre Kadar Giderek Cenazenin Mezara Konulmasında Hazır Bulunmanın İyi, Kadınların Cenazeye İştirak Etmelerinin İse Mekruh Olduğu) 

 • 156) Cenaze Namazında Saflar (Cenaze Namazı Kılanların Çok Olması, Cemaatin Üç Veya Daha Fazla Saf Teşkil Etmesi) 

 • 157) Cenâze Namazında Okunacak Dualar 

 • 158) Cenazeyi Süratli Taşımak. 

 • 159) Ölünün Borcunu Hemen Ödemek (Ölünün Borcunu Hemen Ödemek, Onu Bir An Önce Defne Hazırlamak, Ancak Ansızın Ölmüş İse Öldüğü İyice Anlaşılıncaya Kadar Bekletmek) 

 • 160) Mezar Başında Vaaz Ve Nasihat Etmek. 

 • 161) Mezar Başında Dua (Ölüyü Defnettikten Sonra Dua Ve İstiğfar Etmek, Kur’an Okumak İçin Bir Süre Mezar Başında Oturmak) 

Üye Girişi
Aktif Ziyaretçi4
Bugün Toplam276
Toplam Ziyaret4869962
MAKALELER
EĞİTİM SUNUMLARI