• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/insanveislam.org/
  • https://twitter.com/insanuislamDHBT ve MBSTS Diyanet Yeterlilik TEST 10

Diyanet Yeterlilik Sınavına Hazırlık Soruları 10
" Hac ve Karma 2 "

 

31-Hanefî ve Malikîlere göre ziyaret tavafının başlama vakti ne zamandır?

Bayramın ilk günü fecri sadıktan itibaren başlar

32-Hayberin fethi ne zaman gerçekleşmiştir?


Hicri 7   Miladi 628

33-Hanefî ve Malikîlere göre ziyaret tavafının başlama vakti ne zamandır?

Bayramın ilk günü fecri sadıktan itibaren başlar

34-Namazda rükudan sonra doğrulmanın hükmü nedir?

Vacip

35-Kabe'yi sol tarafına alıp kendisi Kabe'nin sağında olacak şekilde yürümeye ne ad verilir?

Teyamün

36-Zebur kelime olarak ne anlama gelir ?

Yazılı şey ve kitap

37-Vaktin sünneti olan ibadet hangisidir?

ezan

38. Kabe'yi sol tarafına alıp kendisi Kabe'nin sağında olacak şekilde yürümeye ne ad verilir?

Teyamün

39. Kabe'yi sol tarafına alıp kendisi Kabe'nin sağında olacak şekilde yürümeye ne ad verilir?

Teyamün

40- Taif dönüşünde Zeyd, Utbe ve Şeybe’nin bağında dinlenirken kendisine üzüm ikram eden ve Peygamberimizin teklifi üzerine Müslüman olan kişinin adı nedir?

Addas

41.Abdestli olunması ve Setr-i avret, hangi menasikin gereklerindendir?

Tavafın vaciplerinden

42-İncil kelime olarak ne anlama gelir?

Müjde, talim, öğretici

43. Setr-i avret ve Abdestli olmak, hangi menasikin gereklerindendir?

Tavafın vacipleri

44-Peygamberimizin anneannesinin adı nedir?

Berre

45-Hangi surede besmele iki kere zikredilmiştir?

Neml

46. Setr-i avret ve Abdestli olmak, hangi menasikin gereklerindendir?

Tavafın vacipleri

47. Tavafın Bütün Şavtlarını Ara Vermeden Peş Peşe Yapmaya ne ad verilir?

Muvâlat

48-Allahın, varlığı zorunlu olan ve aynı zamanda kemal ve yetkinlik  ifade eden sıfatları hangisidir?

Sübuti sıfatlar

49
- Peygamberimizin vefatından sonra sahabenin toplanıp Hz. Ebu Bekir’e biat ettikleri mahallin adı nedir?

Sakıfetü beni saide

50. Tavafın Bütün Şavtlarını Ara Vermeden Peş Peşe Yapmaya ne ad verilir?

Muvalat

51-Aralarında mehir olmaksızın bir adamın kendi kızını diğerinin kızı karşılığında ona nikahlamasına ne denir?

Sigar nikahı

52. Tavafın Bütün Şavtlarını Ara Vermeden Peş Peşe Yapmaya ne ad verilir?

muvalat

53-Allahın, sadece hayra ve iyiliğe yönelik olarak gerçekleşen iradesi hangi tür iradedir?


Teşrii irade

54.İhramın vücudun belden yukarısını örten parçasının bir ucunu sağ kolun altından geçirip, sol omuz üzerine atarak sağ kolu ve omuzu ridânın dışında bırakmaya ne ad verilir?


iztıba

55-Bedir Savaşında Müslümanların sancaktarları kimlerdir?

Musab b. Umeyr, Hz.Ali, Sad b. Muaz


56-Namaz da birinci tahiyyat ile ikinci tahiyyat arasında ne fark vardır?

Birincisi vacip, ikincisi farz


57-Namaz da birinci tahiyyat ile ikinci tahiyyat arasında hüküm olarak ne fark vardır?

Birincisi vacip, ikincisi farz


58.Remel hangi tavaflarda yapılır?

Sonunda say yapılacak tavaflarda

59-İmanın sadece dil ile ikrardan ibaret olduğunu savunan mezhep hangisidir?

Kerramiyye

60- Uhut savaşı hangi tarihte yapıldı?

Hicri 3/ miladi 625

2012 yeterlilik sınavına hazırlık soruları 11 " Hac ve Karma 3 "

61.Remel hangi tavaflarda yapılır?

Sonunda say yapılacak tavaflarda

62-Abdestin vacipleri nelerdir?

yoktur

63.Remel hangi tavaflarda yapılır?

Sonunda say yapılacak tavaflarda

64.Tavaf Çeşitlerinden üçünü söyleyiniz?

Nezir, tatavvu, Tahiyyetül mescid tavafı

65-“Büyük günah işleyen kafirdir” görüşü hangi ekol düşüncesidir?

Harici

66- Hazreti  Muhammed’in a.s süt annesinin adını ve hangi kabileye bağlı olduğunu söyleyiniz?
Halime, sad oğulları kabilesi

67.Tavaf Çeşitlerinden üçünü söyleyiniz?

Nezir, tatavvu, Tahiyyetül mescid tavafı

68.Kameri ayların 13,14 ve 15. günlerinde tutulan oruçun adı nedir?

Eyyamı bid

69.Tavaf Çeşitlerinden üç tanesini söyleyiniz?

Nezir, tatavvu, Tahiyyetül mescid tavafı

70.Sa'ye Merve'den başlanırsa ne olur?

İlk şavt olmaz

71- Yüce Allah’ın veli olmayan Müslüman kulunu darda kaldığı veya sıkıntıya düştüğü zaman olağan üstü bir şekilde bu durumdan kurtarmasına ne denir?

meunet

72- Peygamber efendimizin a.s süt bacısının adı nedir?
şeyma

73.Sa'ye Merve'den başlanırsa ne olur?

İlk şavt olmaz

74.Mümkün ve geleceğe ait bir konuda yapılan yemin hangisidir?

Mün’akit

75.Sa'ye Merve'den başlanırsa ne olur?

İlk şavt olmaz

76.Sa'yin Vaciplerinden ikisini söyleyiniz?

Yürüyerek yapmak, yedi şavta tamamlamak

77-“Allah’ın emirlerine boyun eğip yasaklarından kaçınanların cennetle mükafatlandırılması, yasaklarını işleyenlerin cehennemle cezalandırılması” kuralının hangi kavram ya da kavramlarla uygunluk arz eder?


Va’d, Vaid

78.Revatib nedir?

Vakit namazların yanında düzenli olarak kılınan sünnetler

79.Sa'yin Vaciplerinden ikisini söyleyiniz?

Yürüyerek yapmak, yedi şavta tamamlamak

80.Tavaf bitince, tavaf namazı kılmak dışında ara verse sa'ye başlamasa ne olur?


Bir şey olmaz. Ara vermemek sünnettir

81-“kaza” Allahın hangi sıfatıyla ilgili bir kavramdır?

Tekvin

82- Mekke kaç yılında fethedildi?
630

83.Tavaf bitince, tavaf namazı kılmak dışında ara verse sa'ye başlamasa ne olur?

Bir şey olmaz. Ara vermemek sünnettir

84.Kişinin kendi isteği ve fiili ile namazdan çıkmasına ne ad verilir?

Huruc bi sunihi

85.Tavaf bitince, tavaf namazı kılmak dışında ara verse sa'ye başlamasa ne olur?


Bir şey olmaz. Ara vermemek sünnettir

86- İslam düşünce ekolleri içinde yer alan, deney ve tümevarım metodunu İslam dünyasında ilk defa kullanan, bilginin kaynağı olarak daha çok duyumları kabul eden, Ebu Bekir Zekeriya Razi tarafından kurulan ruhun ölmezliğine inanan ekolün adı nedir?

tabiiyyun

87.Sa'y yapmaya gitmeden önce Hacerülesved'i istilâm  ederek  niyet etmenin hükmü nedir? 

sünnet

88.Sa'y yapmaya gitmeden önce Hacerülesved'i istilâm  ederek  niyet etmenin hükmü nedir?

sünnet

89- Kâbe’ye verilen diğer ad nedir?
Harem i şerif

90.Galiz avret neyi ifade eder?

Cinsel organ , makat

94.Sa'y yapmaya gitmeden önce Hacerülesved'i istilâm  ederek  niyet etmenin hükmü nedir? 

sünnet

92- Peygamber kelime olarak ne anlama gelir?

Haber götüren

93. Afakilerin Mekke'den ayrılmadan yapmaları gereken en son tavafın adı nedir?


Veda tavafı, sader de denir

94.Zaruret ve kaçınılması mümkün olmayan durumlara ne ad verilir?

Umum u belva

95. Afakilerin Mekke'den ayrılmadan yapmaları gereken en son tavafın adı nedir?

Veda tavafı, sader de denir

96. Afakilerin Mekke'den ayrılmadan yapmaları gereken en son tavafın adı nedir?

Veda tavafı, sader de denir

97- Reform sürecinde Protestan akımlara kapılmayarak Roma’daki Papaya bağlılığını sürdüren Hıristiyanlar ne ad ile adlandırılmıştır?

Katolik

98. Hac ayları içinde, hacdan önce umre yapmayıp, sadece hac niyetiyle ihrama girerek hac menâsikini eda edenler hangi hacca niyet etmişlerdir?

İfrad

99- İmanın sadece dil ile ikrardan ibaret olduğunu iddia eden mezhep hangisidir?

Kerramiyye

100.Hanefiler dışındaki üç mezhebe göre tuma’nine ve kavmenin hükmü nedir?

Farz

Üye Girişi
Aktif Ziyaretçi6
Bugün Toplam261
Toplam Ziyaret4869947
MAKALELER
EĞİTİM SUNUMLARI