• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/insanveislam.org/
  • https://twitter.com/insanuislamDHBT ve MBSTS Diyanet Yeterlilik TEST 20

Diyanet Yeterlilik Sınavına Hazırlık Soruları 20

21)Sahifelerle ilgili verilenlerinden hangisi yanlıştır?


a)Hz.Adem 10 sahife
b)Hz.İdris 30 sahife
c)Hz.Şit 40 sahife
d)Hz.İbrahim 10 sahife


22)Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'ın muhtevasından değildir?

a)İtikad
b)Lirik söyleyiş ve ilahiler
c)İbadetler
d)Muamelat


23)"Allah'ın kulları arasında seçtiği ve vahiyle şereflendirerek emir ve yasakların insanlara ulaştırmak üzere görevlendirdiği elçi"ye ne ad verilir?

a)Veli
b)Evliya
c)Peygamber
d)Halife


24)Allah'ın emir ve yasaklarını insanlara haber veren,fakat yeni bir kitapve yeni bir şeriatla gönderilmeyip, önceki bir peygamberin kitap ve şeriatını ümmetine bildirmeye görevli olan peygambere ne ad verilir?

a)Resul
b)Mürsel
c)Veli
d)Nebi


25)Hatemün nebiyyin ne demektir?

a)Peygamberlerin ilki
b)Peygamberlerin sonuncusu
c)Nebilerin ilki 
d)Resullerin sonuncusu


26)İstislah metodunu uyguluyarak hükme ulaşırken esas alman maslahatlara ne denir?


a)İstishab                     b)Mesalih-Mürsele
c)İstislah                      d)İstihsan


27)İstislah metodunu daha çok hangi fakihler kullanılır?

a)Hanefiler                    b)Şafiler
c)Malikiler                    d)Hanbeliler


28)"Fakihin şer'i-amel bir meselenin hükmünü ilgili delilerden çıkarabilmek için olanca gayreti sarfetmesi "neyi ifade eder?


a)Re'y                         b)Te'vil
c)İctihad                      d)Vücub ehliyeti


29)Teklif ehliyetinin diğer adı nedir?


a)Eksik eda ehliyeti                   b)Yarım eda ehliyeti
c)Tam eda ehliyeti                    d)Vücut ehliyeti


30)Aşağıdakilerden hangisi Şariin,yapılmasını kesin ve bağlayıcı bir ifade ve üslupla yasakladığı fiildir?


a)Haram                                    b)Tenzihen mekruh
c)Tahrimen mekruh                           d)Caiz


31)Aşağıdakilerden hangisi Şariin,bizzat kendisindeki kötülük sebebiyle, baştan itibaren ve temelden haramlığına hütmetdiği fiildir?


a)Haram li-gayrihi                        b)Haram li-aynihi
c)Tahrimen mekruh                      d)Tanziben mekruh


32)Hz.Peygamber'in, Allah katından bir tebliğ veya Allah'ın dinini açıklama niteliği taşımaksızın insan olması itibariyle yaptığı normal ve beşeri davranışlara ne denir?


a)Zevaid sünnet                           b)Gayri zevaid sünnet
c)Müekked sünnet                         d)Gayri müekked sünnet


33)Büyük abdes bozulduktan sonra dışkı ve idrar yollarında yapılacak dışkı,idrar vb. temizliği neyi ifade eder?


a)İstinca                                     b)İstibra
c)Hadesten taharet                            d)Necasetten taharet


34)Aşağıdakilerden hangisi"belli uzuvları usulune uygun olarak su ile yıkamak ve bazılarını da eldeki su ıslaklığı ile meshetmek" şeklindeki ibadet temizliği olarak tarif edilir?

a)Abdest                                 b)İstibra
c)Gusül                                   d)Taharet


35)Aşağıdakilerden hangisinde abdestli olmak farz değildir?

a)Namaz kılmak
b)Kabeyi tavaf etmek
c)Tilavet secdesi yapmak
d)Kur'ana dokunmak36)Abdestte uzuvları üçer defa yıkamak ve su ile iyice ovmak aşağıdakilerin hangisi ile ifde edilir?

a)Tağsil                                 b)Muvalat
c)Delk                                   d)Tertıb


37)Özür sahibi kişiler için söylenenlerden hangisi doğrudur?

a)Özürlü kimsenin özüründen başka abdestini bozan başka bir şey olmadıkça kaç vakit geçerse geçsin  abdesti bozulmaz
b)Özürlü kimse her namaz vakti için abdest alır
c)Özürlü kimseden ibadetler düşer
d)Bir namaz vakti içinde her ibadet için ayrı abdest alır

38)Aşağıdakilerden hangisi bir nevi hükmı temizlik işlemi olup abdestte elin ıslaklığıyla bir uzuv, mest veya sargı üzerinde,teyemmümde ise yüz ve kollar üzerinde toprakla yapılan sembolik temizlik çeşididir?

a)Mest                               b)Mesh
c)Delk                               d)Muvalat


39)Rahim içi damarlardan hayız ve nisaf hali dışında ve bir hastalık veya yapısal  bozukluk sebebiyle gelen kana ne ad verilir?

a)İhdilam                           b)İstihaze
c)Hayız                             d)Nifas


40)Aşağıdakilerden hangisi namazın rükülerden değildir?

a)İntikal tekbiri                       b)Kıyam
c)Kıraat                             d)Secde

CEVAPLAR:

21:(Cevap:C)
22:(Cevap:B)
23:(Cevap:C)
24:(Cevap:D)
25:(Cevap:B)
26:(Cevap:B)
27:(Cevap:C)
28:(Cevap:C)
29:(Cevap:C)
30:(Cevap:A)
31:(Cevap:B)
32:(Cevap:A)
33:(Cevap:A)
34:(Cevap:A)
35:(Cevap:B)
36:(Cevap:C)
37:(Cevap:B)
38:(Cevap:B)
39:(Cevap:B)
40:(Cevap:A)

Üye Girişi
Aktif Ziyaretçi4
Bugün Toplam272
Toplam Ziyaret4869958
MAKALELER
EĞİTİM SUNUMLARI