• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/insanveislam.org/
  • https://twitter.com/insanuislamDHBT ve MBSTS Diyanet Yeterlilik TEST 24

Diyanet Yeterlilik Sınavına Hazırlık Soruları 24

31)Hacda ihrama girip de bir mazeret sebebiyle vaktinden önce traş olmak zorunda kalan kimsenin kefaret olarak aşağıdakilerden hangisini ödemesi gerekmez?


a)Üç gün oruç tutmak
b)Sığır cinsinden bir hayvan kurban etmek
c)Altı fakiri doyurmak 
d)Bir koyun kurban etmek

32)Aşağıdakilerden hangisi tüp bebek uygulamasındaki doğru hükümdür?

a)Yabancı bir erkeğin spermi alınarak uygulanan tüp bebek
b)Kocanın sperminin yabancı bir kadından alınan bir yumurta ile döllendirilmesi
c)Evli eşler arasında yapılan tüp bebek uygulaması
d)Eşlerden alınan yumurta ve spermin başka bir gönüllü kadın rahmine yerleştirilmesi


33)İslam hukuku prensipleri açısından hangi şık yanlıştır?

a)Ölüden diriye organ nakli yapılırken zaruretin bulunması gereklidir
b)Ölüden diriye nakilde alıcının da buna razı olması gerekir
c)Organın bir ücret karşılığında verilmemiş olması gereklidir
d)Zaruret varsa bir ücret talep edilebilir

34)İntihar ile ilgili hangi hüküm doğrudur?

a)İntihar eden kişi kafir olur
b)İntihar edenkişinin cenaze namazı kılınmaz
c)Ölüm orucu tutmak intihar hükmünde değildir
d)İntihar eden Müslüman yıkanır,kefenlenir,cenaze namazı kılınır ve Müslüman mezarlığına gömülür

35)Satım kurallarından hangisi yanlıştır?

a)Alım satımın temel şartı karşılıklı rızadır
b)Akdin tam anlamıyla meşruluk kazanması için geçerlilik ve işlerlik şartlarında bulunması gerekir
c)Satıma konu olan mevcut ve hukuken geçerli bir mal olmasıda şarttır
d)Satım akdinin bulunması için tarafların temyiz şartına taşımalarına gerek yokyur

36)Aşağıdaki kelimelerden hangisi yanlış tanımlanlanmıştır?

a)Rehin:hapsetmek,alıkoymak
b)Rahin:rehin verene denir.
c)Kefalet:teslim alınan mala denir.
d)Mürtehin:rehin alana denir.

37)Aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır?

a)Bizantinizm:dini otoritesini siyasal otoritenin önüne geçmesi ve himayesine almasıdır.
b)Teokrasi:siyasal iktidarın tanrıdan kaynaklandığını ifade eder.
c)Laiklik:Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır.
d)Konkordato:Dinsel kaynaklı bir yöneti şeklidir.

38)Kur'an ve sünnet bağlamında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a)Ayetler muhtevasına ilişkin olarak taabbudi ve akli içerikli olmak üzere ikiye ayrılır
b)Kur'anda akıllı ve yükümlü insan ve topluluklar muhatap alınır
c)Kur'anda konular genelde insan merkezi olarak işlenir
d)Hz.Peygamberin açıklamaları kendini bağlar


39)"Hilafet"tabiri ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)Hilafet:bir kimsenin yerine geçen kimse demektir
b)İmameti suğra:namazdaki imamet anlamındadır
c)İmameti Kübra:hilafet ile eş anlamlıdır
d)İmameti uzma:hilafet ile eş anlamlıdır.

40)Peygamber sonrası dönemle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a)Hz.Peygamberin ölümden sonra devlet düzeni devam ettirilememiştir
b)Hz.Ali'nin halifeliğe geçişi de diğer üç halife gibi olmuştur
c)Hz. Ebubekir genel şura yolu ile halife olmuştur
d)Hz.Muaviye'nin geçişi de Hz.Osman gibidir

41)Aşağıdakilerden hangisi islam bilgilerinin tasnifleri arasında yer almaz?

a)Hak din                                        b)Batıl din
c)Muharref din                               d)Düalist din

42)Rum suresi 30.ayette geçen fitratullah ne demektir?

a)Allah'ın peygamberi                      b)Allah'ın dini
c)Allah'ın kitabı                                  d)İslam fıtratı

43)Müteahhirin seleffiye arasında hangisi yoktur?

a)İbni Teymiyye                              b)Vasıl b.Ata
c)İbnül-Vezir                                   d)Şevkani

44)İman esasları ilmihal kitaplarında ne ile ifade edilir?

a)Eslemtü                                     b)Amentü
c)Kabültü                                       d)Vehebtü

45)Kafir sözlükte ne anlama gelmektedir?

a)Açan                                       b)İfşa eden
c)Örten                                      d)Örtmek


CEVAPLAR:


31:(cevap:B)
32:(cevap:C)
33:(cevap:D)
34:(cevap:D)
35:(cevap:D)
36:(cevap:C)
37:(cevap:A)
38:(cevap:D)
39:(cevap:A)
40:(cevap:C)
41:(cevap:D)
42:(cevap:B)
43:(cevap:B)
44:(cevap:B)
45:(cevap:C)

Üye Girişi
Aktif Ziyaretçi7
Bugün Toplam225
Toplam Ziyaret4836770
MAKALELER
EĞİTİM SUNUMLARI