• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/insanveislam.org/
  • https://twitter.com/insanuislamDHBT ve MBSTS Diyanet Yeterlilik TEST 25

Diyanet Yeterlilik Sınavına Hazırlık Soruları 25

1)Kur'an-ı Kerimde Medine döneminde inen ayetlerde geçen din kelimesiyle daha çok hangi anlama vurgu yapılmıştır?

a)İnsanın hesaba çekileceği ahiret gününe

b)İslamın diğer dinlere karşı üstünlüğüne

c)Allah'a ulaştıran yol olduğunda

d)Dinin Allah tarafından konulan yol olduğuna

2)Kur'an-ı Kerimde geçen hangi ifade ile yeni dinin bütün dinlerce üstün kılnacağı müjdelenmiştir?

a)Yevmid-din                                     b)Dinen kıyamen

c)Millet  İbrahim                                 d)Dinül-hak

3) 1-Tabiat olaylarının etkisi altında kalıp onlara kutsallık atfetmek

2-Ruhlara takınma

3-Büyüye,bitki ve hayvanların kutsalığına inanmak

Yukardakiler sırasıyla hangi kelimeleri ifade eder?

a)Natürizm-totemizm-animizm

b)Animizm-natürizm-totemizm

c)Totemizm-animizm-natürizm

d)Natürizm-animizm-totemizm

4)Muharref ne demektir?

a)İlahi vahye dayanmayan dinler

b)İlahi vahye dayanmakla birlikte asli şeklini koruyamamış dinler

c)İlahi olması ve orjinal şeklini koruması

d)Tanrı konusunda açık ve net olmayanlar

5)Ehl-i bid-at ne demektir?

a)Hz.Peygamberin sünnetini terk ederek O'nun ve ashabının izledikleri yoldan ayrılanlar

b)Sünneti rehber edinenler

c)Kurtuluş yolunda olanlar

d)Ümmetin çoğunluğunu oluşturanlar

6)Aşağıdakilerden hangisi Ehl-i Bid'at mezheplerinden değildir?

a)Galiye                              b)Yezidiyye

c)Batiniyye                         d)Selefiyye

7)Mu'tezile mezhebi kimin öncülüğünde kurulmuştur?

a)Hasan Basri                      b)Cahiz

c)Vasıl b.Ata                          d)Zemahşeri

8)Aşağıdakilerden hangisi Caferiyye görüş ve uygulamalarından değildir?

a)Müt'a nikahını caiz görme

b)Boşamada iki şahit zorunluğu

c)Çıplak ayakların üstüne meshi yeterli sayma

d)Beş vakit namazları vaktinde kılma

9)Aşağıdakilerden hangisi farklı hükümleri bir araya getirilmesini ifade eder?

a)Tefrik          b)Telfik            c)Tebrik                  d)Tehdit

10)Ebu Said Ebü'l-Hayr'ın Farsça'yı tasavvuf dili haline getirmek için ilk adını atmasından sonra,Hücrivi'nin oluşturmuş olduğu Farsça ilk tasavvuf kitabın adı nedir?

a)Divan-ı Kebir                                           b)Avarifü'l Naarif

c)Tabakatü's Süfiyye                                     d)Keşfül- Mahcüb

11)Allah'ın birliğine,Hz.Muhammed'in peygamberliğini ve onun, Allah'tan getirdiklerini kabul ettiklerini söyleyerek,müslümanlar gibi yaşadıkları halde,kalpten inanmayan kimselere nedenir?

a)Müşrik              b)Kafir          c)Müslim             d)Münafık

12)Aşağıdakilerden hangisi imanın şartlarından değildir?

a)Allah'a iman                          b)Meleklere iman

c)Şahadet kelimesi                     d)Kitaplara iman

13)Aşağıdakilerden hangisi varlığı zorunlu olan ve bütün övgülere layık bulunan yüce varlığın adıdır?

a)Allah              b)Rahman          c)Rahim          d)Halik

14)Aşağıdaki hususlardan hangisi İhlas Suresinde geçmemektedir?

a)Allah'ın bir olduğu                           b)Hiçbir şeye muhtaç olmadığı

c)Doğurmadığı ve doğurulmadığı              d)Ancak O'na ibadet edildiği

15)Aşağıdakilerden hangisi Allah'ın zati sıfatlarından değildir?

a)Vücud                   b)Kıdem                   c)Kelam                  d)Beka

CEVAPLAR:

1:(Cevap:B)
2:(Cevap:D)
3:(Cevap:D)
4:(Cevap:B)
5:(Cevap:A)
6:(Cevap:D)
7:(Cevap:C)
8:(Cevap:D)
9:(Cevap:B)
10:(Cevap:D)
11:(Cevap:D)
12:(Cevap:C)
13:(Cevap:A)
14:(Cevap:D)
15(Cevap:C)

Üye Girişi
Aktif Ziyaretçi5
Bugün Toplam273
Toplam Ziyaret4869959
MAKALELER
EĞİTİM SUNUMLARI