• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/insanveislam.org/
  • https://twitter.com/insanuislamDHBT ve MBSTS Diyanet Yeterlilik TEST 26

Diyanet Yeterlilik Sınavına Hazırlık Soruları 26

16)Acbü'z-zeneb nedir?


a)Günahkar insan                            b)Aciz günahkar
c)Kuyruk sokumu kemiği                     d)Kafa tası kemiği

17)Yüce Allah'ın insanları hesaba çekmek üzere tekrar dirilişten sonra bir araya toplanmasına ne ad verilir?

a)Ba's                       b)Araf                         c)Arasat                      d)Haşir


18)Aşağıdakilerden hangisi kıyamet büyük alametlerinden değildir?

a)Duman                                     b)Deccal 
c)Dabbetü'l-arz             d)Dünya malının bollaşması


19)"Kıyametin kopuşunu belirtmek ve kıyamet koptuktan sonra bütün insanların mahşer yerinde toplanmak üzere dirilmelerini sağlamak için İsrafil(a.s) tarafından üfürülecek olan boru"ya ne ad verilir?

a)Boru                  b)Sual              c)Sur            d)Nur


20)Aşağıdakilerden hangisi ahirete inanmayı gerektirmez?

a)İnsandaki adalet duygusu
b)İnsandaki sorumluluk duygusu
c)İnsandaki sonsuzluk ve ebedilik duygusu
d)İnsanın başı boş ve amaçsız yaratılışı


21)"Müctehidin bir meselede,özel bir delil sebebiyle,o meselenin benzerlerinde verdiği hükümde vaz geçip başka bir çözümü benimsemesi,yada iki farklı kıyas imkanı bulunduğunda, ilk bakışta dikat çekmeyen kıyası(kapalı kıyası) gerekçe birliği açısından daha güçlü bulduğu için açık kıyasa tercih etmesi"aşağıdakilerden hangisi ifade eder?

a)Kıyas               b)İstishab               c)İcma                  d)İstihsan


22)-Yorum yoluyla da olsa-nasların kapsamına girmeyan yada"illet"bağ kurularak(kıyas yoluyla) nasta düzenlenmiş bir olaya bağlanmayan fıkhı bir meselenin hükmünü İslam fıkhının genel ilkelerine göre belirleme yöntemi neyi ifade eder?

a)İstishab                                b)Sedd-i Zerai
c)İstislah                                 d)İstihsan


23)İslam dininin,insanların dünya ve ahiret mutluluğunu sağlamak üzere getirdiği kuralların bütünü için hangi ifade kullanılamaz?

a)Şer'i hükümler                     b)Ahkam-ı şer 'iyye
c)İlahi hükümler                      d)İnsani hükümler


24)Aşağıdakilerden hangisi Allah ve Resul'ünün mükelleften yapılmasını kesin ve bağlayıcı tarzda istediği zanni delille sabit olan fiil demektir?

a)Farz                       b)Mübah               c)Sünnet                d)Vacip


25)Aşağıdakilerden hangisi dinen ve ya hukuken yapılmasına müsaade edilen fiilleri ifade eder?

a)Müstehap           b)Mubah                   c)Cevaz                 d)İbadet26)Aşağıdakilerden hangisi şer'an izin verilmiş,hakkında şer'i bir yasklama ve kısıtlama bulunmayan davranış ve onun dini-hukuki hükmünü ifade eder?

a)Müstehap           b)Mubah                 c)Cevaz                  d)Helal


27)Aşağıdakilerden hangisi şariin yapılmamasını kesin ve bağlayıcı olmayan tarzda istediği fiil ve davranışlardandır?

a)Mubah          b)Haram             c)Caiz              d)Mekruh28)Aşağıdakilerden hangisinde abdestli olmak medup değildir?

a)Yatmadan önce abdest almak
b)Vakit namazları için ayrı ayrı abdest almak
c)Kur’ana dokunmak
d)Ezan okumak


29)Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarından değildir?

a)Yüzü yıkamak
b)Başı meshetmek etmek
c)Ayakları yıkamak
d)Niyet etmek

30)Aşağıdakilerden hangisi mest üzerine meshi geçersiz kılar?

a)Mestin abdestli olarak giyilmiş  olması
b)Mestin ayağın abdestte yıkanması gereken yerlerini tamamen kaplamış olması
c)Dayanıklı ve sağlam bir maddeden yapılmış olması
d)Mestin içinde su alması

CEVAPLAR:

16(Cevap:C)
17(Cevap:D) 
18:(Cevap:D) 
19:(Cevap:C)
20(Cevap:D)
21:(Cevap:D)
22:(Cevap:C)
23:(Cevap:D)
24:(Cevap:D)
25:(Cevap:C)
26:(Cevap:D)
27:(Cevap:D)
28:(Cevap:C)
29:(Cevap:D)
30:(Cevap:D)

Üye Girişi
Aktif Ziyaretçi5
Bugün Toplam186
Toplam Ziyaret4836731
MAKALELER
EĞİTİM SUNUMLARI