• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/insanveislam.org/
  • https://twitter.com/insanuislamDHBT ve MBSTS Diyanet Yeterlilik TEST 30

Diyanet Yeterlilik Sınavına Hazırlık Soruları 30

31)Aşağıdakilerden hangisi kefen çeşidi değildir?


a)Sünnet                              b)Maunet
c) Kifayet                              d)Zaruret

32)Bir mazeret bulunmadıkça cenazeyi cami içine alarak namazı orada kılmak için ne hüküm verilir?

a)Mubah                                          b)Haram 
c) Tahrimen mekruh                               d)Tenzihen mekruh


33)Cenaze namazında kadınlarla erkeklerin aynı safta durmaları hususunda ne söylenebilir?

a)Cenaze namazı mutlak namaz olduğu için kadının iki tarfındaki ve arkasındaki erkeğin namazı bozulur 
b)Cenaze namazı mutlak namaz olduğu için kadının iki tarfındaki ve arkasındaki erkeğin namazı bozulmaz 
c) Cenaze namazı mutlak namaz olmadığı için kadının iki tarfındaki ve arkasındaki erkeğin namazı bozulmaz 
d)Cenaze namazındaki hükümler diğer namazlarla aynıdır 


34)Yanlışlıkla doğru olduğu sanılarak yapılan yemin hangisidir?

a)Gamus yemini                               b)Lağv yemini
c) Mün'akit yemin                              d)Hata yemini


35)Aşağıda yazılan avlanma şekillerinden hangisi doğrudur?

a)Temyiz gücüne sahip Müslüman bir kişinin yaptığı av helaldir
b)Sadece Müslümanların avladıkları hayvanlar yenir
c)Ava niyet edilmezse bile avlanan hayvanın yenmesi caizdir
d)İhramlı bir kişinin kara hayvanı avladığında yenmesi caizdir


36)Aşağıdaki tanımlardan hangisi" insan hakları" teriminin doğru tanımıdır?

a)İnsanlar doğduktan sonra mezhepleri ihtibari ile çeşitli haklar kazanırlar
b)İnsana;diline,dinine ırkına,cinsiyetine, milliyetine,sosyal statüsüne ve rengine bakılmaksızın tanınan haklardır
c) Mensup olduğu devletce tanınan haklardır 
d)İnsan hakları güçlülüğe nispetle tanınan bir haktır


37)Aşağıdakilerin hangisi akdin geçerlilik şartlarından birisi değildir?

a)Bedellerin malum olması şarttır 
b)Bedellerin anlaşmazlığa sebeb olmayacak ölçüde biliniyor olması gerekir
c) Basit bilinmezlik akdi fasid kılmaz 
d)Basit bilinmezlik akdi fasid kılar


38)Aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır?

a)Vekalet sorumluluğu yüklenmek anlamındadır 
b)Kendisine yetki verilen kimseye vekil denir
c) Yetki vermeye tevkin denmektedir 
d)Yetkiyi alan kimseye müvekkil denir


39)Aşağıdakilerden hangisi helal kazanç şekillerinden birisidir?


a)İş ve kira akdi gibi kazanç yolları 
b)Sermayenin riske katılmaksızın yapılan kazanç
c) İçki satımı gibi haramın işlenmesine yardımcı olan kazanç 
d)Elde edilmesi kesin olmayan mahsül ve meyveyi erken satmak


40)Faiz yasğının amacı aşağıdakilerden hangisi değildir?

a)Servetin atıl  bırakılmamasını sağlamak 
b)Ticaretin üretken olup sermayenin dağılmasını sağlamak
c) Dar durumda kalan üreticinin sömürülmesini önlemek 
d)Sermayenin belli merkezlerden daha organizeli şekilde yatırıma aktarılması


41)Aşağıdakilerden hangisi miras hukuku için yanlış bir söylemdir?

a)Miras hukukunun klasik islam hukuk literatüründeki adı feraiz ilmidir 
b)İslam miras hukukunun temel ölçü ve esaslarını ayetler belirlemiştir
c)Gayri mislimin müslümana mirasçı olamayacağında görüş birliği vardır 
d)Müslümanın gayri Müslim yakınına mirasçı olamayacağı kesindir


42)Peygamberimizin(s.a.v) bir gecede Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürülmesi olayına ne denir?

a)İsra                                            b)Miraç
c)Keramet                                        d)Fiil olayı


43)Aşağıdakilerden hangisi farklıdır?


a)Evs                                           b)Nadir
c)Kaynuka                                      d)Kureyza

44)Müslümanlar ilk olarak nereye hicret etmişlerdir?

a)Hindistan                                           b)Habeşistan
c)Yemen                                             d)Medine

45)Peygamberimizle (s.a.v) Mekke'den Medine'ye hicret eden sahabe kimdir?

a)Hz.Ömer                                                b)Hz.Ali
c)Hz.Hatice                                               d)Hz.Ebu Bekir


CEVAPLAR:

31:(Cevap:B)
32:(Cevap:D)
33:(Cevap:C)
34:(Cevap:B)
35:(Cevap:A)
36:(Cevap:B)
37:(Cevap:D)
38:(Cevap:D)
39:(Cevap:A)
40:(Cevap:D)
41:(Cevap:D)
42:(Cevap:A)
43:(Cevap:A)
44:(Cevap:B)
45:(Cevap:D)

Üye Girişi
Aktif Ziyaretçi3
Bugün Toplam269
Toplam Ziyaret4869955
MAKALELER
EĞİTİM SUNUMLARI