• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/insanveislam.org/
  • https://twitter.com/insanuislamDHBT ve MBSTS Diyanet Yeterlilik TEST 31

Diyanet Yeterlilik Sınavına Hazırlık Soruları 31

1:)Kur'an-ı Kerimde İlk dönem Mekki ayetlerde din kelimesi nasıl geçmektedir?


a:) Yevnüd-din                                      b:)Dinen kıyemen
c:)Dinûl-hak                                         d:)Millete İbrahim

2:)Kur'an-ı Kerimde geçen din kelimesi ile özel anlamda ne kastedilmiştir?

a:)İslam                                                            b:)Bütün Dinler
b:)Âhiret                                                           d:)İbrahim dini


3:)Zihnen varlığı kabul edilen bu üstün güç ve kudrete karşı kalben duyulan bağlılık duygusu aşağıdakilerden hangisidir?

a:)İctimai unsur                                                  b:)Hissi unsur
c:)Taabbüdi unsur                                               d:)Zihni unsur

4:)İnsanoğlunun en eski inancı tek Tanrı inancı tezine savunan teori hangisidir?

a:Animizm                                                          b:)Natürizm
c:)Totemizm                                                      d:)İlkel monoteizm

5:) Dinin kaynağı hangi inançtır?

a:)Âhiret                                                        b:)Tevhid
c:)Tenasüh                                                    d:)Hulul

6:)Tarih boyunca insanlar neden bir şeye kutsallık ve yücelik nispet edip bağlanmışlardır?

a:)Dinin fiitri oluşundan
b:)İnsanın yardıma muhtaç olmasından
c:)Yapacakalrı fazla iş olmadığından
d:)Yalnızlıktan kurtulmak için

7:)Aşağıdakilerden hangisi Selef inancının en yoğun oldukları ülkeler arasında yoktur?

a:)Suudi Arabistan 
b:)Kuvveyt 
c:)Körfez ülkeleri
d:)Türkiye

8:)İmam Eşarinin Eşariliği kurmadan önce bağlı kaldığı mezheb aşağıdakilerden hangisidir?

a:)Mu'tezile
b:)Selefiyye
c:)Cebriye
d:)Şia

9:)İlk üç halifenin hilafetini meşru görmeyip, Hz. Ali ve Hüseyin soyundan gelen oniki imama inanan, Şianın büyük çoğunluğunu bünyesinde toplayan fıkra aşağıdakilerden hangisidir?

a:)İmamiyye
b:)İsmailiyye
c:)Zeydiyye
d:)Cebriyye

10:)Aşağıdakilerden hangisi "bir şeyi bilmek, iyi ve tam anlamak, içyüzünü ve inceliklerini kavramak" anlamına gelir?

a:)Fıkıh
b:)İlmihal
c:)İtikad
d:)Akaid

11:Hanefi mezhebi Irak'ta doğmuş ve Abbasiler devrinde hangi müctehidin kâdılkûbat (baş kadı) olması ile devletin başlıca fıkıh mezhebihaline gelmiştir?

a:)Numan b.Sabit
b:)Ebu Yusuf
c:)İmam Muhammed
d:)Ahmet b. Hambel

12:Hanbeli meshebinin kurucusu kimdir?

a:)Ahmet bint Hambel
b:)Malik b. Enes
c:)Ahmet b. Hambel
d:)Numan b. Sabit

13:Aşağıdaki ekollerden hangisikıyasa vere'y ictihadına şiddetle karşı çıkıp ayet ve hadislerinzahirine tutunmanın tek tek yolu olduğunu savunur?

a:)Batınniye
b:)Cebriye
c:)Mutezile
d:)Zahiriye

14:) Küfür sözlükte ne anlama gelmektedir?

a:)Açan
b:)İfşa eden
c:)Örten
d:)Örtmek

15:)Allah Teâlâ'nın tanrılığında, isim, sıfat ve fiilerinde, eşi, dengi ve ortağı bulunduğunu kabul etmek neyi ifade eder?

a:)Küfür
b:)İman
c:)Şirl
d:)Nifak

CEVAPLAR:
1:A
2:A
3:B
4:D
5:B
6:A
7:D
8:A
9:A
10:A
11:B
12:C
13:D
14:D
15:C

Üye Girişi
Aktif Ziyaretçi10
Bugün Toplam930
Toplam Ziyaret4817775
MAKALELER
EĞİTİM SUNUMLARI