• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/insanveislam.org/
  • https://twitter.com/insanuislamDHBT ve MBSTS Diyanet Yeterlilik TEST 32

Diyanet Yeterlilik Sınavına Hazırlık Soruları 32

16:)Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


a:)Şirk ile küfür birbirine yakın iki kavramdır
b:)Küfür daha genel, şirkin ise daha özeldir
c:)Her şirk küfürdür, fakat her küfür şirk değildir
d:Her müşrik kafirdir, her kafir müşrik değildir

17:Aşağıdakilerden hangisi Müslümanın dinden çıkması anlamına gelir?

a:)İftidah
b:)İrtidat
c:)İstihrac
d:)İsti'mal

18: Aşağıdklerden hangisi Allah'ın zati sıfatlarından değildir?
a:)Muhalefetün lil'havadis
b:)İrade
c:)Vahdaniyet
d:Kıyam bi-nefsihi

19:)Aşağıdakilerden hangisi Allah'ın Sübûti sıfatlarından değildir?

a:)İlim
b:)Hayat
c:)Semi'
d:)Vücud

20:) Aşağıdakilerden hangisi meleklerin özelliklerinde değildir?

a:)Nurdan yaratılmışlardır
b:)Gaybı bilirler
c:)Allah'a isyan etmezler
d:)Gözle görünmezler

21:)Aşağıdakilerden hangisi dört büyük melekten değildir?

a:)Misail
b:)İsrail
c:)Cebrail
d:Azrail

22:)Hangisi sözlükte toplamak, okumak, bir araya getirmek anlamına gelir_
a:)Zebur
b:)İncil
c:)Kuran
d:)Tevrat

23:) Her peygamberde insan olmanın da ötesinde birtakım
sıfatların bulunması gerekli ve zorunludur. Bu sıfatlara ne ad verilir?


a:)Farz sıfatlar
b:)Caiz sıfatlar
c:)Vacip sıfatlar
d:)Zati sıfatlar

24: Aşağıdakilerden hangisi kıyanetin büyük alametlerindendir?

a:)İlmin ortadan kalkıp bilgisizliğin artması
b:)Güneşin batıdan doğması
c:)Şarap içme ve zinanın açıkça yapılır olması
d:)Ehliyetsiz insanların söz sahibi olması

25:) Kıyametin kopmasından sonra İsrâfil (a.s) sûra ikinci defa üfürmesiyle bütün canlı yaratıkların tekrar diriltilmesine ne ad verilir?

a:)Ba's
b:)Be's
c:)Ye's
d:)Haşr

26:)Aşağıdakilerden hangi daha önce varlığı bir durumun -aksine delil bulunmadıkça- varlığını koruduğuna hükmetme yöntemidir?

a:)İstishab
b:)İstihsan
c:)İstislah
d:)Kıyas

27: Hz. Peygambere (a.s) göre hangisinden sorumluluk kaldırılmamıştır?

a:)Uyanıncaya kadar uyanan kişiden
b:)Dinleninceye kadar yorgun kişiden
c:)Buluğa erinceye kadar çocuktan
d:)Akli dengesine kavuşuncaya kadar deliden

28: Aşağıdakilerden hangisi teşvik edilen, yapılması keskin olmayan bir tarzda istenen, yani farz ve vacip olmayan davranışların genel adıdır?

a:)Farz
b:)Vacip
c:)Sünnet
d:)Mendup

29: Hz. Peygamberin (a.s) bazen işleyip bazen terk ettiği âlimlerin ve sâlih kulların öteden beri yapageldikleri ve tavsiye ettikleri fiil ve davranışlara ne denir?

a:)Müstahap
b:)Mubah
c:)Amel
d:)İbadet

30: Aşağıdakilerden hangisi şâiirin mükellefi yapıp yapmamakta serbset bıraktığı fiilleri ifade eder?
a:)Müstahap
b:)Mubah
c:)Amel
d:)İbadet

CEVAPLAR:

16:D
17:B
18:B
19D
20:B
21:A
22:C
23:C
24:B
25:A
26:A
27:B
28:D
29:A
30:B

Üye Girişi
Aktif Ziyaretçi3
Bugün Toplam291
Toplam Ziyaret4869977
MAKALELER
EĞİTİM SUNUMLARI