• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/insanveislam.org/
  • https://twitter.com/insanuislamDHBT ve MBSTS Diyanet Yeterlilik TEST 39

Diyanet Yeterlilik Sınavına Hazırlık Soruları 39

1.   
“Ra” harfinin ne zaman hem ince hem de kalın okunması caizdir?

A) Ra sakin ama makabli meksur olursa

B) Ra sakin makabli sakin olursa

C) Kesreden sonra gelen sakin ra dan sonra kesreli bir istila harfi gelirse

D) Ra sakin olup makabli meftuh ya da mazmum olursa

2. Gizli bir ses ile harekeyi okuyarak göstermeye ne denir?

A) İşmam

B) Revm

C) Kasr

D) Tul

3. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde ehli sünnet mezhepleri bir arada verilmiştir?

A) Selefiyye- Maturidiyye -Hariciye

B) Eşariyye –Selefiyye- Ğaliyye

C) Selefiyye- Maturidiye –Eşariyye

D) Eşariyye- Batıniyye- Şia

4. Bayram gününde oruç tutmanın hükmü nedir?

A) Mekruh

B) Haram li aynihi

C) Haram li gayrihi

D) Tahrimen Mekruh

5. Aşağıdakilerden hangisi cehennem isimlerinden değildir?

A) Sakar

B) Darul Huld

C) Cahim

D) Hutame

6. Aşağıdakilerden hangisi haccın farz olmasının şartlarından değildir?

A) Sağlık

B) Müslüman olmak

C) Yol güvenliği

D) Haccı vakti içinde yapmak

7. Kadın cenazesinin başına örtülen kefen bezine ne denir?

A) Hamir

B) Habir

C) Himar

D) Tımar

8. Tavafta kısa adımlarla koşarak ve omuzların silkerek çalımlı yürümeye ne denir?

A) Iztıba

B) Remel

C) Hervele

D) Meşy

9.  Aşağıdaki vecihlerin hangisi kesre halinde yoktur?

A) Tul

B) Tavassut

C) Revm

D) İşmam

10. İhram yasaklarının kalkmasına ne denir?

A) Tahayyül

B) Tahallül

C) Tahasür

D) Tedebbür

11. Boykot antlaşmasını yazıp Kabenin duvarına asan kimdir?

A) Mansur b. İkrime

B) Mansur b. İklime

C) Mansur b. İnan

D) Mansur b. Ubeyd

12. Hz. İsa’nın çarmıha geriliş sahnesini tasvir eden resmin Arapçası aşağıdakilerden hangisidir?

A) Salib

B) Saleb

C) Salebe

D) Sebeb

13. Hangisi Bizantizmin diğer isimlerinden biri değildir?

A) Gallikanizm

B) Sezaropapizm

C) Markolinalizm

D) Sezar papacılık

14. Bir kimseye bedelsiz olarak belli bir süre kullanmak üzere bir malın verilmesini konu alan bir sözleşmeye ne denir?

A) Ariyet

B) Ayriyet

C) Ehliyet

D) Azriyet

15. Herhangi bir sebepten dolayı bir malı alıkoyan kişiye ne denir?

A) Rehin

B) Râhin

C) Mürtehin

D) Merhun

CEVAPLAR

1. C 
2.B 
3.C 
4.C 
5.B 
6.D 
7.C 
8.B 
9.D 
10.B 
11.A 
12.A 
13.D 
14.A 
15.C

Üye Girişi
Aktif Ziyaretçi6
Bugün Toplam214
Toplam Ziyaret4836759
MAKALELER
EĞİTİM SUNUMLARI