• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/insanveislam.org/
  • https://twitter.com/insanuislamDHBT ve MBSTS Diyanet Yeterlilik TEST 42

Diyanet Yeterlilik Sınavına Hazırlık Soruları 42

1.   
İslâm Hukûku’nun temel kaynaklarından olan, “el-Muvâfakât” isimli eser aşağıdaki âlimlerden hangisine aittir?


a) Ebû Hanîfe.
b) Ahmet b. Hanbel.
c) İmâm-ı Mâlik.
d) İmâm-ı Şâtıbî.

2  İlk Diyanet İşleri Başkanı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Ömer Nasûhî Bilmen.
b) Ahmet Hamdi Akseki 
c) Mehmet Rıfat Börekçi 
d) Elmalı Hamdi Yazır.

3.“Kitâbü’t Tevhîd ve Te’vîlâtü’l Kur’ân” isimli eserin müellifi kimdir?

a) Eş’arî. 
b) Mâtürîdî. 
c) Cürcânî. 
d) İmâm Rabbânî.

4. Hz. Peygamber ikinci Akabe biatını nerede ve ne zaman yapmıştır? 

a) Mekke’de M. 622 tarihinde Zilhicce ayında.
b) Mekke’de M. 623 tarihinde Zilkâde ayında.
c) Mekke’de M. 621 tarihinde Recep ayında. 
d) Mekke’de M. 622 tarihinde Ramazan ayında.

5. Aşağıdakilerden hangisi İslâmiyet öncesi Araplarda Kâbe’yi ziyaret için gelen hacıların içeceklerini temin etme görevidir?
a) Hicâbe. 
b) Rifâde. 
c) Sikâye. 
d) Sidâne.

6. Kocanın 4 ay veya daha fazla süreyle eşine yaklaşmayacağına dair yemin etmesine ne ad verilir?

a) Liân. 
b) Zıhâr. 
c) Îlâ.
d)İddet.

7. İslâm öncesinde Araplarda “başlık ve mehir vermemek için kızların değiştirilmesine dayalı gerçekleştirilen nikâha” ne ad verilir?

a) Nikâh-ı şığar. 
b) Normal nikâh.
c) Nikâh-ı bedel. 
d) Mut’a nikâhı.

8. Harem bölgesi ile mîkât yerleri (sınırları) arasında kalan alana ne denir?

a) Hill Bölgesi. 
b) Arafât Bölgesi.
c) Âfâkî. 
d) Âfâk Bölgesi.

9. “Hac aylarından önce ihrâma girilemez” görüşü kime aittir?

a) İmâm Şâfiî. 
b) İmâm Ahmed ibn Hanbel. 
c) Ebû Hanîfe ve Mâlikî. 
d) Dâvûd ez-Zâhirî.

10. Hangisi zekât olarak verilecek malda aranan şartlardan değildir?

a) Nemâ.
b) Nisâb.
c) Temlîk.
d) Yıllanma.

11. Kamerî ayların her 13, 14 ve 15. günlerinde tutulan oruç aşağıdakilerden hangisidir?

a) Âşûrâ.
b) Eyyâm-ı bîd.
c) Reyyân.
d) Visâl.

12. Cemaatle namaz kılmanın hükmü ile ilgili olarak aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?

a) Hanbelîlere göre farz-ı ayndır.
b) Mâlikîlere göre farz-ı ayndır.
c) Şâfiîlere göre farz-ı kifâyedir.
d) Hanefîlere göre sünnettir.

13. Cemaatle namaz kıldırırken abdesti bozulan imamın yerine bir başkasının getirilmesi, aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifâde edilir?

a) İstibrâd.
b) İlhâk.
c) İktidâ.
d) İstihlâf.

14. Abdestsizlik veya cünüplük sebebiyle insanda meydana geldiği varsayılan hükmî kirliliğe ne denir?

a) Hades.
b) Necâset.
c) Murdâr. 
d) Nefâset.

15. “Suçlananın suçu ispat edilmedikçe suçlanan kişi suçsuzdur. ” Bu durum aşağıdaki dini delillerden hangisine örnektir?

a) İstislah. 
b) İstihlaf. 
c) İstishab. 
d) İstihsan.

CEVAPLAR:)

1. D
2. C
3. B
4. A
5. C
6. C
7. A
8. A
9. B
10. C
11. B
12. B
13. D
14. A
15. C

Üye Girişi
Aktif Ziyaretçi6
Bugün Toplam981
Toplam Ziyaret4817826
MAKALELER
EĞİTİM SUNUMLARI