• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/insanveislam.org/
  • https://twitter.com/insanuislamDHBT ve MBSTS Diyanet Yeterlilik TEST 46

Diyanet Yeterlilik Sınavına Hazırlık Soruları 46

31. Ziyâret tavâfının son üç şavtını âdetli olarak yapmak hangi cezâyı gerektirir?

a) Üç sadaka-i fıtır. 

b) Dem. 

c) Bedene. 

d) Tavâfı geçerli olmaz.

32. Aşağıdakilerden hangisi Arafat vakfesinin geçerli olmasının şartlarından biridir?

a) Vakfeyi kıbleye yönelik olarak yapmak. 

b) Vakfeyi arefe günü zevâl vaktinden sonra yapmak. 

c) Vakfeyi niyet ederek yapmak. 

d) Öğle ve ikindi namazlarını cem’i takdîm ile kılmak.

33. Erkeklerin hacda izâr ve ridâ denilen iki parçadan ibaret örtüye bürünmelerinin hükmü aşağıdakilerden hangisidir?

a) Sünnet.

b) Vacip.

c) Farz.

d) Hiçbiri.

34. Aşağıdakilerden hangisi evliliğin geçerlilik (sıhhat) şartlarından değildir?

a) Ehliyetin olması.

b) İkrâhın olmaması.

c) Evliliğin gizlenmemesi.

d) Şahitlerin olması.

35. Sahih nikâhla evliyken boşanan ya da kocası ölen her kadın iddet beklemek zorundadır. Buna göre aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?

a) Ric’î talâk iddeti beklerken kocası ölen kadının talâk iddeti sona erer, ölüm iddeti bekler. 

b) Kocası ölen ve hamile olmayan kadın dört ay on gün iddet bekler.

c) Bâin talâk iddeti beklerken kocası ölen kadın ölüm iddeti beklemez. 

d) Bâin talâk iddeti beklerken kocası ölen kadın ölüm iddeti bekler.

36. Aşağıdakilerden hangisi İslâmiyet öncesi Araplarda Kâbe’nin muhâfızlığını yapma görevidir?

a) Hicâbi. 

b) Sidâne. 

c) Sikâye. 

d) Rifâde.

37. Evlilik akrabalığından dolayı meydana gelen evlenme yasağına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kan Hısımlığı. 

b) Hurmeti Müebbede. 

c) Hurmet-i Musahare. 

d) Mahrem.

38. Peygamberimizin emriyle savaşa gidilen ancak Peygamberimizin iştirâk etmediği seferlere ne denir?

a) Hicret.

b) İcazet.

c) Seriyye. 

d) Sefer.

39. Aşağıdakilerden hangisi, İslâmiyet öncesi Araplarda savaşmanın yasak kabul edildiği haram aylardan biri değildir?

a) Muharrem. 

b) Recep. 

c) Zilhicce. 

d) Ramazan.

40. Efendimizin, inzivaya çekilerek Hira mağarasında yaptığı tefekkürî ibâdete ne denir?

a) Tehannüs.

b) İrhâsât.

c) İnzivâ.

d) Îtikâf.

41. Habeşistan’a ilk hicret eden aile aşağıdakilerden hangisidir?

a) Hz. Ali ve Fâtıma.

b) Hz. Zübeyr ve hanımı.

c) Hz. Osman ve eşi Rukiye.

d) Hz. Ammâr ve ailesi.

42. Aşağıdakilerden hangisi Diyanet İşleri Eski Başkanlarından değildir?

a) Ord.Prof. M.Şerafettin YALTKAYA.

b) Ömer Nasuhi BİLMEN.

c) M.Tevfik GERÇEKER.

d) Elmalılı Muhammed Hamdi YAZIR.

43. Yardımlaşma kavramı, dînî kullanımda aşağıdaki terimlerden hangisi ile ifâde edilir?

a) Müsâmaha.

b) Teâvün. 

c) Birr.

d) Müsâlaha.

44. Yahûdîlikten, Hristiyanlıktan ve diğer kültürlerden, İslâmiyet’e giren rivâyetlere ne denmektedir?

a) Esatiru-l Evvelin. 

b) Kıssa. 

c) İsrâiliyyât. 

d) Bidat-ı Hasene.

45. Aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır?

a) Tenâsüh: Ölümden sonra canlı varlıkların ruhlarının bir bedenden diğer bedene göçmesidir, ruh göçü.

b) Sekülerizm: Dinden bağımsız olan ve dînî mâhiyeti olmayan.

c) Oryantalizm: Doğu’ya hâkim olmak, doğuyu yeniden kurmak ve onun âmiri olmak için İslâm ülkelerinin geliştirdiği düşünce akımıdır. 

d) Brahmanizm: Hinduizm de denilen Hindistan’da yaygın olan çok tanrılı din.

CEVAPLAR:

31.A
32.B
33.A
34.A
35.D
36.B
37.C
38.C
39.D
40.A
41.C
42.D
43.B
44.C
45.C

Üye Girişi
Aktif Ziyaretçi5
Bugün Toplam181
Toplam Ziyaret4836726
MAKALELER
EĞİTİM SUNUMLARI