• https://www.facebook.com/insanveislam.org/
  • https://twitter.com/insanuislam
MAKALELER
VAAZ ARŞİVİ
DİYANET FETVALARI

Kiralanan veya yarıcılıkla ekilen arazinin öşrü nasıl verilir?

Kiralanan veya yarıcılıkla ekilen arazinin öşrü nasıl verilir?

 

Kiraya verilen veya yarıcılıkla işletilen araziden elde edilen ürünün öşrünün kimin tarafından verileceği, müçtehit imamlar arasında tartışmalıdır.

 

Ebû Hanîfe’ye göre öşür, arazinin kendisinin değil, menfaatinin vergisidir. Dolayısıyla ona göre bu vergiyi arazinin menfaatine sahip olan veya bu menfaatin bedelini alan kişi ödeyecektir. Bu yüzden, kiraya verilmiş olan tarlanın vergisini ödemek tarla sahibinin görevidir. Çünkü o, her ne kadar arazinin menfaatini başka birine vermişse de bunun karşılığında bedel almıştır (Serahsî, el-Mebsût, III, 5).

 

Ebû Yusuf, İmam Muhammed ve diğer imamlara göre öşür, araziden elde edilen ürünün vergisidir. Dolayısıyla ister mâlik olsun ister kiracı, ürünü kim alırsa, öşür onun borcudur. Bu görüş esas alınarak, kiralanan araziden elde edilen ürünün öşrünün, -diğer ekstra masraflarla birlikte kira giderinin toplamı üründen düşülerek- kiracı tarafından verilmesi, tarla sahibinin de diğer gelirleri ile birlikte nisaba ulaştığında kira bedeli olarak aldığı paranın zekâtını vermesi uygun olur.

 
Yarıcılığa verilen arazinin öşrü Ebû Hanîfe’ye göre tarla sahibin görevi ise de, Hanefîlerden Ebû Yusuf ile Muhammed’e ve diğer bütün mezhep imamlarına göre tarla sahibi ile yarıcıya birlikte gerekir. Her biri payına düşen ürünün zekâtını verir (İbn Kudâme, el-Muğnî, V, 572; Fetâvây-ı Hindiyye, V, 243; İbn Âbidin, Reddu’l-Muhtâr, II, 335; Karadâvî, Fıkhu’z-zekât, I, 399).
Üye Girişi
Aktif Ziyaretçi10
Bugün Toplam423
Toplam Ziyaret3105284
HADİSLERLE İSLAM DİB
EĞİTİM SUNUMLARI