• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/insanveislam.org/
  • https://plus.google.com/https://www.facebook.com/insanveislam.org//posts
  • https://twitter.com/insanuislam
MAKALELER
EĞİTİM ve SUNUM DOSYALARI
VAAZ ARŞİVİ KATEGORİLERİ
 Site Haritası
               İslam Ansiklopedisi-DİA

               ANASAYFA

               Rehber Vaizler Eğitim Sunumları

                     Vaaz Hazırlama ve Sunma ile İlgili Temel İlke veYöntemler

                     Vaazlarda Kuran ve Meallerden Yararlanma Esasları

                     Vaazda Şiir ve Menkibe

                     Kişisel Rehberlik Kuramları

                     Dini Rehberlik ve Gerekli Kılan Nedenler

                     Vaizlerin Dini Danışmanlık ve Rehberlik Rolü

                     Cami Cemaatini Tanıma

                     Hz. Peygamber ve Uhuvvet İ. Lütfi Çakan

                     Sunum Becerileri

                     DİB İnsan Hakları ve Beşeri Münasebetler

                     DİB İletişim ve Yönetim Becerileri

                     DİB Problem Çözme Becerileri

                     DİB Türkçeyi İyi Kullanma İmla Kuralları

                     Din Hizmetlerinde Danışma ve Rehberlik

                     Din Hizmetlerinde İletişim

                     Din Hizmetlerinde Sorun Çözme Yöntemi

                     İletişimde Beden Dili

                     Etkili İletişim ve İletişimin Unsurları

                     İletişim Sanatının Altın Motifi

                     Etkili Konuşmanın Çabuk ve Kolay Yolu

                     İletişim, Eğitim ve Yetişkinin Özellikleri

                     Yetişkinlik Dönemi ve Yetişkin Din Eğitimi

                     Yaygın Din Eğitiminde Sınıf Yönetimi ve Disiplin

                     Ders Planının Hazırlanması ve Uygulanması

                     İşbirliğine Dayalı Ögretim Stratejisi

                     Tam Öğrenme

                     Oyun ve Din Öğretimi

                     Eğitimde Ödül ve Ceza

               Vaaza Hazırlık

                     Vaaza Başlama Duası ve Anlamı

                     Vaaza Başlama Duası (Arapça)

                     Vaaz Hazırlama ve Sunma Teknikleri

                     Örnek Bir Vaaz Planı

                     Diyanet Vaaz Kılavuzu PDF

               Kur'an-ı Kerim

                     Diyanet Meali

                     Elmalılı Meali

                     Kur'an-ı Kerim Arapça Metni (PDF)

                     Arapça Tecvid Tanımları

                     Kur'an-ı Kerim'de Bulunan İşaretler

               İnsan ve İslam

                     İnsan ve İslam

                     Zekat Duyarlılığı - Prof. Dr. Ahmet YAMAN

                     Zekât Âdâbı

                     Zekatla İlgili Güncel Meseleler

                     Doğruluk ve Dürüstlük

                     İstikamet ve İman İlişkisi

                     Din Eğitiminde Sevgi ve Kabul Dili

                     Hz. Peygamber ve Sahabe Örnekliğinde Samimiyet

                     Misafirperverlik -Yemek Yedirme-

                     Mevlana Celaleddin-i Rumî

                     Mazlumun Yanında Olmak

                     Zamanın Değişmesi ile Ahkamın Değişmesi: İstikrar ve Değişim

                     Tüketim Çılgınlığı: İsraf

               Kur'an Tilaveti

               HAKKIMIZDA

               Kitaplar

               Hadislerle İslam - Diyanet

                     Hadislerle İslam PDF

               Kur'an ve Sünnet

                     Kur'an ve Sünnet

                     Rahman’ın Nitelikli Kulları

                     Kur'an-ı Kerim'in Işığında Söz ve Davranış Estetiği

                     Kur'ân Yolculuğu: Nasr Suresi

                     Hz. Muhammed (s.a.s.) ve Sevgi Dili

                     Hucurat Suresi

                     Vasiyet

                     Uydurma Rivayetlerde Peygamber Tasavvuru

               DOSYALAR

               Şamil İslam Ansiklopedisi

               Aile ve Toplum

                     Aile ve Toplum

                     Töre ve Törenler Bağlamında "Yılbaşı"

                     Kimin Yılbaşı?

                     Akraba İlişkileri: Sıla-i Rahim

                     Hz. Peygamber’in Aile Fertleri ve Akrabaları ile İlişkileri

                     İlişkilerde Samimiyet

                     Çocuk Sevgisi

                     Eşlerinizin Gönlünü Hoş Tutun

                     Ailede Güzel Geçim

                     Aile İçi İletişim ve Huzurun Kodları

                     Eşler Arası Muhabbet

                     Aile İçi İletişimde Temel Değerler: Sevgi

                     Birlikte Yaşamak Dirlikte Yaşamak

                     Mevlânâ’nın Gözüyle Toplumda Birlik – Beraberlik

                     Birlik ve Beraberlik

                     İslam Hukukunda Akrabalık Müessesesi

                     Mahremiyet ve Aile

                     Zarûriyyât-i Dîniye ve Sağlam Aile Yuvası

                     Güven Toplumu

                     Hz. Muhammed (SAV) ve Güven Toplumu

                     Çocukların Manevî Eğitimi - Prof. Dr. Adem APAK

               Riyâzü's-Sâlihîn

               KUR'ÂN TİLAVETİ

                     Dünya Hafızlarından Kur'an-ı Kerim Dinle

                     İsmail Biçer - Ok Takipli, Mealli

                     Fatih Çollak - Görüntülü, Mealli

                     İshak Danış - Ok Takipli, Mealli

                     Abdussamed Abdulbasid - mp3

                     Aşr-ı Şerifler

               Kur'an Tefsiri

                     Tefsir Usulü

                     Elmalılı Tefsiri

                     Kur'an Sözlüğü (PDF)

                     İlahiyat Tefsir Tezleri (PDF)

                     Kur'an'dan Öğütler 1 (PDF)

                     Kur'an'dan Öğütler 2 (PDF)

                     Diyanet Kuran Yolu Tefsiri PDF

               Şehir ve Medeniyet

                     Şehir ve Medeniyet

                     Birlikte Yaşama Manifestosu (Özet) Karşılıklı Bağımlılık Deklarasyonu

                     Birlik İçinde Yaşamanın İlkeleri

                     Birlikte Yaşamanın Evrensel İlkeleri

                     Sosyal Medyada Söz Ahlâkına Riayet

                     Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın İslam'daki Yeri

                     Siyonistlerin Sinsi Mescid-i Aksâ Oyunu

                     En Faziletli Üç Mescid - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan

               Vaaz Kitapları

               el-Mektebetü'ş-Şamile (Son Sürüm)

               Cevamiu’l-Kelim Hadis Programı

               Yeni Vaazlar

               Allah (cc)

                     Allah İman

                     Allah'a İman ve Allah'ın Sıfatları

                         •  Allah'ın Sıfatları

                     Allah'a İman ve Hayatımıza Etkileri

                         •  İman ve İmanın İnsan Hayatı Üzerindeki Etkileri

                     Allah'ı Tanımak ve O'na İman Etmek

                         •  Allah'ı Tanımak, O'na İman Edip İtaat Etmek

                     Allah'ı Rab Bilmek

                     Allah Sevgisi

                         •  Allah Sevgisini Kazanma Yolları

                     Allah Korkusu

                     Allah'ı Unutmak

                     İ'lay-ı Kelimetullah

               Sanat ve Edebiyat

                     30 Adımda Etkili Ve Güzel Konuşma

                     Sanat ve Edebiyat

                     Şiirleriyle Mehmet Akif Ersoy

                     Mehmet Akif Ersoy

               Kültür ve Tarih

                     Kültür ve Tarih

                     Osmanlı Devleti'nde Zekat

                     Milli ve Manevi Değerlerimize Sahip Çıkmalıyız

                     Mekke'nin Fethi - Salih Suruç

                     Hz. Peygamber Devri Kronolojisi

                     Milli Mücadele'de Din Adamları

                     Osmanlı Ahlak ve Seciyesi

                     Osmanlı İmparatorluğu ve Türklerin İslam'a Hizmetleri

                     Vakıf Ehemmiyetine Vâkıf Hanedan Kadınları

                     Vakfiyeler Der ki: Vakıflar Kıyamete Kadar Kamunundur

                     Yardımlaşma ve Dayanışmanın Adı: Vakıf

                     İslâm Hukukunda Günümüz Vakıf Meseleleri

               Hadis-i Şerif

                     Hadis Nedir?

                     Hadis Çeşitleri

                     Hadis Usulü

                     Hadis İlminin Temel Kavramları

                     Hadis İlminin Konusu ve Önemi

                     Hadis İlminin Temel İslam Bilimleri ile İlişkisi

                     Rivâyet-Râvî

                     Ravinin Temel Vasıfları

                     Hadisin Yapısı: Sened – Metin – Tarîk

                     Cerh ve Ta’dîl

               ZİYARETÇİ DEFTERİ

               İLETİŞİM

               Kur'an Portalı

               YAZI GÖNDER

               FETVALAR

                     SEMAVÎ DİNLER

                         •  Haniflik ne demektir?

                         •  Kabala hakkında bilgi verir misiniz?

                         •  Zebur hakkında bilgi verir misiniz? 1

                         •  Hıristiyan sakramentleri nelerdir?

                         •  Katolik ne demektir?

                         •  Ortodoks ne demektir?

                         •  İncil’e nasıl iman ederiz?

                         •  Hz. İsa tekrar dünyaya gelecek midir?

                         •  Hz. Nûh hakkında bilgi verir misiniz?

                         •  Hz. İbrahim hakkında bilgi verir misiniz?

                         •  Hz. Mûsâ hakkında bilgi verir misiniz?

                         •  Hz. Dâvûd hakkında bilgi verir misiniz?

                         •  Hz. Îsâ hakkında bilgi verir misiniz?

                     DİĞER DİNLER VE YENİ DİNÎ AKIMLAR

                         •  Sâbiîlik hakkında bilgi verir misiniz?

                         •  Konfüçyüsçülük (konfüçyanizm) hakkında bilgi verir misiniz?

                         •  Taoizm hakkında bilgi verir misiniz?

                         •  Şintoizm hakkına bilgi verir misiniz?

                         •  Hinduizm hakkında bilgi verir misiniz?

                         •  Mecusilik hakkında kısaca bilgi verir misiniz?

                         •  Şamanlık hakkında bilgi verir misiniz?

                         •  Brahmanizm ve budizm hakkında bilgi verir misiniz?

                         •  Sabataycılık nedir?

                         •  Satanizm nedir?

                         •  Reiki din midir?

                         •  Müslümanların kiliseye girmesi caiz midir?

                     ALLAH’A İMAN

                         •  Allah’ın varlığının delilleri nelerdir?

                         •  Allah’ın varlığı ispat edilebilir mi?

                         •  Allah’a isim olarak tanrı kelimesini kullanmak caiz midir?

                         •  Allah’ın bir olması ne demektir?

                         •  Allah’ın birliğinin delilleri nelerdir?

                         •  “İsm-i A’zâm” hakkında bilgi verir misiniz?

                         •  “Esmâ-i Hüsnâ” ne demektir?

                         •  Çocuklara Allah’ın isimleri konabilir mi?

                         •  “Allah’ın zaman ve mekândan münezzeh olması” ne demektir?

                         •  “Allah’ın gazabı” ne demektir?

                         •  Allah korkusu hakkında bilgi verir misiniz?

                     MELEKLERE İMAN VE CİNLER

                         •  Meleklerin varlığının kanıtları nelerdir?

                         •  Meleklerin özellikleri nelerdir?

                         •  Melekler gaybı bilebilir mi?

                         •  “Kirâmen Katibîn” melekleri hakkında bilgi verir misiniz?

                         •  Cinlerin varlığı hak mıdır?

                         •  Cinler ve şeytanlar insanlara zarar verebilir mi?

                     KİTAPLARA İMAN

                         •  İlahî kitaplara imanın İslam’daki yeri nedir?

                         •  “Ehl-i kitab” ne demektir?

                         •  “Kitab-ı mukaddes” ne demektir?

                         •  Tevrat (Eski Ahit) hakkında bilgi verir misiniz?

                         •  Zebur hakkında bilgi verir misiniz?

                         •  İncil (Yeni Ahit) hakkında bilgi verir misiniz?

                         •  Kitab-ı mukaddes’te yer alan her hususa inanmalı mıyız?

                         •  Kur’an-ı Kerim’i diğer kutsal kitaplardan ayıran özellikleri nelerdir?

                         •  Kur’an-ı Kerim’de kaç ayet bulunmaktadır?

                         •  “Kur’an’ın korunmuşluğu”nun kanıtları nelerdir?

                         •  Kur’an’ın mucize oluşunun kanıtları nelerdir?

                     PEYGAMBERLERE İMAN

                         •  Peygamberlik inancının islam’daki yeri nedir?

                         •  Her topluluğa Peygamber gönderilmiş midir?

                         •  Peygamberlerin sayısı kaçtır?

                         •  Mucize ne demektir?

                         •  Hz. Peygamber (s.a.s.)’in hangi mucizeleri vardır?

                         •  Kur’an-ı kerîm’de hangi mucizelerden söz edilmektedir?

                         •  “Ülü’l-azm” Peygamberler kimlerdir?

                     AHİRET, ÖLÜM, KABİR VE KIYAMET

                         •  Ahiret inancının delilleri nelerdir?

                         •  Berzah hayatı ne demektir?

                         •  Ölümü temenni etmek caiz midir?

                         •  Ölünün arkasından ağlanır mı?

                         •  Kıyamet hakkında bilgi verir misiniz?

                         •  Kıyamet alametleri nelerdir?

                     KAZA VE KADER

                         •  Kazâ ve kadere iman ne demektir?

                         •  Kader ve kazaya inanmak iman esası mıdır?

                         •  Kader inancı ile sorumluluk nasıl bağdaştırılabilir?

                         •  “Allah böyle yazmış, ben ne yapayım? “ demek doğru mudur?

                         •  Tevekkül ne demektir, kader ile ilişkisi nedir?

                         •  “Hayır ve şer Allah’tandır” ne demektir?

                         •  Kader değişir mi?

                         •  Belalar ve musibetler kader midir?

                         •  Rızık nedir; kaderle bağlantısını açıklar mısınız?

                         •  “Ecel” ne demektir, kaderle bağlantısı nedir?

                         •  “Öldürülen bir kimse” (maktûl) eceliyle mi ölmüştür?

                         •  Hidayet nedir, hidayetin Allah’tan olması ne demektir?

                         •  “Dalalet” nedir, “Allah’ın dilediğini dalalete sevk etmesi” ne anlama gelir?

                     MEZHEPLER 1

                         •  Mezhep nedir?

                         •  İtikâdî ve siyasî mezheplerin ortaya çıkış sebepleri nelerdir?

                         •  Amelî/fıkhî mezheplerin ortaya çıkış sebepleri nelerdir?

                         •  Mezhepler nasıl gruplandırılabilir/mezhepler kaç çeşittir?

                         •  Selefîlik mezhebi hakkında bilgi verir misiniz?

                         •  Matüridilik hakkında bilgi verir misiniz?

                         •  Eş’arîlik hakkında bilgi verir misiniz?

                         •  Mürcie hakkında bilgi verir misiniz?

                         •  Hâricîlik hakkında bilgi verir misiniz?

                         •  Hanefi mezhebi hakkında bilgi verir misiniz?

                         •  Şafiî mezhebi hakkında bilgi verir misiniz?

                         •  Malikî mezhebi hakkında bilgi verir misiniz?

                         •  Hanbelî mezhebi hakkında bilgi verir misiniz?

                         •  Caferiyye mezhebi hakkında bilgi verir misiniz?

                         •  Zeydiyye mezhebi hakkında bilgi verir misiniz?

                         •  İbâziyye mezhebi

                         •  Dört hak mezhep kavramını açıklar mısınız? Hak mezhepler dört tane midir?

                     MEZHEPLER 2

                         •  Fıkhî mezheplerden birine bağlanmak gerekli midir?

                         •  Bir kimse bazı meselelerde başka bir mezhebin görüşüne göre amel edebilir mi?

                         •  Mezhep değiştirmek caiz midir?

                         •  Eşlerin farklı fıkhî mezheplere mensup olması evliliğe engel teşkil eder mi?

                         •  Telfik nedir, caiz midir?

                         •  Farklı mezhepten olan imamın arkasında kılınan namaz geçerli midir?

                         •  Bir kimsenin diğer mezheplerdeki hükümleri de dikkate alarak hareket etmesinin (müraâtü’l-hilâf) hükmü nedir?

                         •  Caferiyye mezhebinin ehl-i sünnetten ayrıldığı temel fıkhî hükümler nelerdir?

                         •  Müt’a nikahı hakkında bilgi verir misiniz?

                         •  Humus hakkında bilgi verir misiniz?

                         •  Vehhâbîlik hakkında bilgi verir misiniz?

                         •  Kadıyânîlik/Ahmedîlik hakkında bilgi verir misiniz?

                         •  İsmailîlik hakkında bilgi verir misiniz?

                         •  Dürzîlik hakkında bilgi verir misiniz?

                         •  Bâbîlik ve Bahâîlik hakkında bilgi verir misiniz?

                         •  Alevlik nedir?

                         •  Mehdilik hakkında bilgi verir misiniz?

                         •  Ehl-i Beyt hakkında bilgi verir misiniz?

                         •  Cem evleri hakkında bilgi verir misiniz?

                         •  Cem evleri ibadethane midir?

                     TEMİZLİK / TAHARET

                         •  Hükmi kirlilik / hades ve hükmi temizlik / hadesten taharet ne demektir?

                         •  Ayakta idrar yapmanın hükmü nedir?

                         •  Tuvalet kağıdı ile temizlenmenin bir sakıncası var mıdır?

                         •  Alkolün temizlikte kullanılması caiz midir?

                         •  Dövme yaptırmak, abdeste veya gusle engel midir? Kalıcı dövme ile geçici dövmenin bu konudaki hükmü aynı mıdır?

                         •  Üzerinde kan, idrar vb. necâset bulunan kimse namaz kılabilir mi?

                         •  Kurumuş necasetin elbiseye dokunması ile elbise kirlenmiş olur mu?

                         •  Küçük abdest yapılan toprak kuruduktan sonra elbiseye sürülse elbise kirlenmiş olur mu?

                         •  Necaset bulaşmış bir elbise, kuru temizleme yöntemi ile temizlenebilir mi?

                     ABDEST 1

                         •  Güneş enerjisi ile ısıtılan su ile abdest almanın hükmü nedir?

                         •  Vücudunda kırık, çıkık veya yara sebebiyle sargı bulunan kimse nasıl abdest alır?

                         •  Gözdeki lens abdest ve gusle engel midir?

                         •  Cilde veya tırnaklara yapışan veya sürülen maddeler abdest ve gusle engel olur mu?

                         •  Özür ne demektir? Özürlü kimse ne zaman ve nasıl abdest alır?

                         •  Özür sahibinin elbise veya bedenine bulaşan özür kaynaklı necaset namaza engel midir?

                         •  Özürlü kimsenin sabah namazı için aldığı abdest ne zamana kadar devam eder?

                         •  Abdest almaya gücü yetmeyen kimse ne yapmalıdır?

                         •  Abdest ve teyemmüme güç yetiremeyen kişi nasıl namaz kılar?

                         •  Kol ve bacakları olmayan kimse nasıl abdest alır?

                         •  Kadınların başlarının açık olması abdestlerine zarar verir mi?

                         •  Kalın bağırsak ameliyatından dolayı abdestini tutamayan kimse ne yapar?

                         •  Tenya ve benzeri bağırsak kurtları abdesti bozar mı?

                         •  Kusmak abdesti bozar mı?

                         •  Bayılma ve aklını yitirme abdesti bozar mı?

                         •  Gülmek abdesti bozar mı?

                         •  Bedeninde veya bir uzvunda sargı ya da yara bulunan kimse nasıl abdest alır?

                         •  Mest nedir? Mest nelere ve nasıl yapılır? Mest üzerine mesh etmenin şartları nelerdir?

                         •  Özen göstermeyenin abdesti geçerli olur mu?

                         •  Çıplak ayak üzerine mesh edilebilir mi?

                         •  Tedavi maksadı ile cilde sürülen ilaç vb. maddeler abdeste engel olur mu?

                         •  Abdest nasıl alınır?

                     ABDEST 2

                         •  Periton diyalizine giren hastanın abdesti ne zaman bozulur?

                         •  Varis çorabı üzerine mesh yapılabilir mi?

                         •  Kına, oje, ruj ve jöle gibi makyaj malzemeleri abdest ve gusle engel midir?

                         •  Hemoroid/basur hastalığından dolayı gelen kan nasıl temizlenir, abdest nasıl alınmalıdır?

                         •  Saç boyası, abdest ve gusle engel midir?

                         •  Abdest alırken niyet etmek farz mıdır?

                         •  Çorap üzerine mesh etmek caiz midir?

                         •  Tuvalette abdest almak günah mıdır?

                         •  İdrar torbası kullanmak zorunda olan hastaların abdesti bozulmuş olur mu?

                         •  Tedavi amaçlı sargı ve yara bantları abdest ve gusle engel olur mu?

                         •  Diş doldurtmak veya kaplatmak abdest ve gusle engel olur mu?

                         •  Abdest alırken başörtüsünün üzerinden baş mesh edilebilir mi?

                         •  Abdest alan kimseye selam verilebilir mi?

                         •  Abdest organlarını elbiseyle kurulamanın veya abdest suyunun elbiseye sıçramasının sakıncası var mıdır?

                         •  Abdest ve gusül alırken takma dişleri çıkartmak gerekir mi?

                         •  Abdestin sadece farzlarıyla yetinildiğinde abdest geçerli olur mu?

                         •  Kolonya kullanmak abdest ve namaza zarar verir mi?

                         •  Kötü söz söylemek veya küfretmek abdesti bozar mı?

                         •  Güzellik ya da tedavi maksatlı ‘takma tırnak’ yaptırmak, abdeste ve gusle engel midir?

                         •  “İstibra” ve “istinca” ne demektir ve nasıl yapılır?

                         •  Abdest alırken belli duaları okumak şart mıdır?

                     ABDEST 3

                         •  Abdest bitmeden önce, yıkanan organı kurulamak caiz midir?

                         •  Namazda veya namaz dışında ağlamak abdesti bozar mı?

                         •  Süt emzirmek abdesti bozar mı?

                         •  Abdest alırken diş etinde kanama meydana gelen kişinin abdesti bozulur mu?

                         •  Misvak kullanmanın hükmü nedir? Dişlerin fırçalanması misvak kullanmak yerine geçer mi?

                         •  Abdestli iken az da olsa uyumak abdesti bozar mı?

                         •  Abdestli iken mestlerin çıkarılıp giyilmesi abdesti bozar mı?

                         •  Mest üzerine giyilen çoraplara mesh edilebilir mi?

                         •  Abdest aldıktan sonra giyilen meste mesh etmek gerekir mi?

                         •  Küçük abdest bozan bir kimse belli bir süre geçmeden abdest alabilir mi?

                         •  Özür sahibi bir kimse cemaate namaz kıldırabilir mi?

                         •  Hanefi mezhebine mensup bir kimsenin bir yeri kanarsa abdest konusunda şafiî mezhebini taklit edebilir mi?

                         •  Mezhepler arasında abdestin farzları konusunda farklılık var mıdır?

                         •  Kadınlarla tokalaşmak veya kadına dokunmak abdesti bozar mı?

                         •  Abdestli olup olmadığını unutan ya da abdestinde şüphe eden bir kimse ne yapmalıdır?

                         •  Kulak akıntısı abdesti bozar mı?

                         •  Askerde çizme veya bot üzerine mesh caiz midir?

                         •  Cinsel organa dokunmak abdesti bozar mı?

                         •  Evli çiftlerin birbirini çıplak olarak görmeleri abdesti bozar mı?

                         •  Kadınların ve erkeklerin cinsel organından yel gelmesi abdesti bozar mı?

                     GUSÜL

                         •  Gusül ne demektir? Gusül abdesti nasıl alınır?

                         •  Guslederken ve abdest alırken vesvese sebebiyle organları tekrar tekrar yıkamanın hükmü nedir?

                         •  Uyku halinde cinsel organdan gelen akıntı guslü gerektirir mi?

                         •  Cünüp olarak uyumak, yemek ve içmekte bir sakınca var mıdır?

                         •  Sezaryen yöntemi ile doğum yapmak guslü gerektirir mi?

                         •  Âdet hali devam eden kadın gusül abdesti alınca temizlenmiş olur mu?

                         •  Bedenin herhangi bir yerine sürülen boyalar abdest ve gusle engel midir?

                         •  Cünüp olarak denize giren kimse gusül abdesti almış olur mu?

                         •  İdrardan sonra gelen akıntı guslü gerektirir mi?

                         •  Lens gusle engel midir?

                         •  Kadınların fitil kullanması gusül gerektirir mi?

                         •  Adet döneminde, lohusalıkta yahut cünüpken vücut genel temizliği yapmakta bir sakınca var mıdır?

                         •  Aklî dengesi yerinde olmayan kişi gusül ile mükellef midir?

                         •  Çıplak olarak banyo yapılabilir mi?

                         •  Besmele ve niyet unutulduğunda gusül veya abdest sahih olur mu?

                         •  “Gusülden sonra abdest alan bizden değildir” diye bir hadis var mıdır?

                         •  Abdest veya gusül alırken konuşmak abdeste veya gusle zarar verir mi?

                         •  Guslederken suyun küpe deliklerine ulaşması şart mıdır?

                         •  Sarhoş olan birinin ayılınca gusül abdesti alması gerekir mi?

                         •  Vücudunda akupunktur bantları bulunan kimse abdest veya gusül alabilir mi?

                         •  Gusülde ağza ve burna su vermenin ölçüsü nedir?

                         •  Guslederken yellenmek, gusle yeniden başlamayı gerektirir mi?

                         •  Rüyasında avret yeri (cinsel organ) gören kimseye gusül gerekir mi?

                         •  Eşler birlikte çıplak olarak banyo yapabilirler mi?

                         •  Adetli kadınların, cenazenin yanında bulunmaları ve kabir ziyareti yapmaları caiz midir?

                         •  Bir kadının vajinal muayene olması ya da ultrason çektirmesi guslü gerektirir mi?

                         •  Tüp bebek tedavisi sürecinde dışarıda döllendirilen embriyonun anne rahmine yerleştirilmesi guslü gerektirir mi?

                         •  Kadınların hayız ve nifas hallerinde yapamayacakları şeyler nelerdir?

                         •  Rüyasında orgazm olan kadının gusletmesi gerekir mi?

                         •  Âdetli kadın camiye girebilir mi?

                         •  Âdetli hanımların, dua, zikir ve istiğfar ile meşgul olmak, Kâbe’yi temaşa etmek veya Hz. Peygamberi ziyaret etmek gibi amaçlarla Harem-i Şerif’e ve Mescid-i Nebevî’ye girmeleri caiz midir?

                     TEYEMMÜM

                         •  Teyemmüm nedir, nasıl yapılır; teyemmümü bozan şeyler nelerdir?

                         •  Teyemmüm uygulamasının dayanağı nedir?

                         •  Hangi durumlarda abdest yerine teyemmüm edilir?

                         •  Su mevcut olduğu halde abdest alıncaya kadar namaz vaktinin çıkmasından endişe eden kişi teyemmümle namaz kılabilir mi?

                         •  Cünüp olan kimse yıkanmak için su ve uygun bir yer bulamazsa ne yapar?

                         •  Teyemmüm ile cenaze namazı kılınabilir mi?

                         •  Abdest alabileceği uygun bir ortam bulamayan kadın, teyemmüm ederek namazını kılabilir mi?

                     KADINLARA MAHSUS HALLER

                         •  Kadınların erkeklerle aynı safta namaz kılmasının hükmü nedir? 2

                         •  Kadınların özel halleri nelerdir?

                         •  Kadın adetliyken nikahı kıyılabilir mi?

                         •  Âdet kanaması 10 günden fazla süren bir kadın ibadetlerini yerine getirmede nasıl hareket etmelidir?

                         •  Cünüp olan bir bayan, henüz gusletmeden önce adet olsa, ayrıca gusül alması gerekir mi?

                         •  Âdet dönemi başlamadan birkaç gün önce başlayan akıntının hükmü nedir? Bu esnada ibadet yapılabilir mi?

                         •  Menopoz döneminde ibadetler nasıl yerine getirilir?

                         •  Âdet görmeyen kızın veya ihtilam olmayan erkek çocuğun mükellefiyeti ne zaman başlar?

                         •  Âdet kanı farklı renklerde olabilir mi? Adet günlerinden önce ve sonra görülen farklı renklerdeki sıvılar adet kanı sayılır mı?

                         •  Hamile bir bayanın kanama görmesi adet hükmünde midir?

                         •  Bayanlar adetli iken saç boyatabilirler mi?

                         •  Âdetli bir bayan tırnaklarını kesebilir mi?

                         •  Kadınlar adetli veya loğusa iken dua edebilirler mi?

                         •  Kadınlardan gelen akıntı abdesti bozar mı?

                         •  Lohusalık süresi ne kadardır? Bu sürede ibadetler nasıl yapılır?

                         •  Âdetli kadın metafa girip tavaf yapabilir mi? Bu durumdaki kadın nasıl davranmalıdır?

                         •  Adetli kadınların, cenazenin yanında bulunmaları ve kabir ziyareti yapmaları caiz midir? 1

                         •  Âdetli kadın camiye girebilir mi? 2

                         •  Ay halinde olan bir kadın Kur’an-ı Kerim’e dokunabilir mi?

                     NAMAZLA İLGİLİ GENEL HÜKÜMLER

                         •  Namaz ibadeti Peygamberimiz’den (s.a.s.) önce de var mıydı?

                         •  Namaz kılmamanın mazereti olabilir mi? Bazı işyerlerinde namaz kılmaya fırsat verilmemesi bir mazeret sayılır mı?

                         •  Farz namazları kılmayan kimse dinden çıkar mı?

                         •  Namazlar iki rekât mı farz kılınmıştı?

                         •  Namaz kılmayan ve tesettüre riayet etmeyen bir kadınla evlenmek caiz midir?

                         •  Mesai anında kılınan vakit namazından dolayı kul hakkı çiğnenmiş olur mu?

                         •  İş yerinde namaz kılmak için kendisine izin verilmeyen işçi veya memur ne yapmalıdır?

                         •  Bir kimse namaz kılmayan eşinden dolayı sorumlu mudur?

                         •  Mirac’da namazın elli vakitten beş vakte indirildiğine dair rivayet doğru mudur, doğruysa bu hadisi nasıl anlamalıyız?

                     NAMAZ ÇEŞİTLERİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

                         •  Vitir namazında kunut duasını okumayı unutan kimse namazını nasıl tamamlar?

                         •  Kunut duasını bilmeyen bir kimse ne yapar?

                         •  Farz namazlarla birlikte kılınan sünnet namazların dayanağı nedir? Kılmak gerekli midir?

                         •  Vitir namazı nedir, nasıl kılınır?

                         •  Vitir namazının delili nedir? Mezhepler arasında vitir namazı hakkında neden farklılıklar vardır?

                         •  Vitir namazının üçüncü rekâtında eller niçin kaldırılıp tekrar bağlanıyor?

                     NAMAZIN FARZLARI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 1

                         •  İçki içtikten ne kadar sonra abdest alınıp namaz kılınabilir?

                         •  Boy abdesti ile namaz kılınabilir mi? Namaz kılınabilmesi için ayrıca abdest almak gerekir mi?

                         •  Bedeninde dövme bulunan kişinin namazı geçerli olur mu?

                         •  Kadınlar abdest aldıktan sonra oje veya ruj sürerek namaz kılabilirler mi?

                         •  Kıraatin bazı namazlarda açık bazılarında gizli okunmasının sebebi nedir?

                         •  Kadınlar âdetli iken namaz kılabilirler mi?

                         •  Bilerek abdestsiz namaz kılınırsa ne olur? Böyle bir kimse dinden çıkmış olur mu?

                         •  Kıblesinde hata tespit edilen camilerle ilgili ne yapmak gerekir?

                         •  Namaza niyette; vaktin, kılınan namazın farz ya da sünnet olduğunun belirtilmesi zorunlu mudur?

                         •  Kaç vakit namaz vardır?

                         •  Sabah namazı imsak ile birlikte kılınabilir mi?

                         •  Namazda sûrelerin türkçe tercemesi okunabilir mi?

                         •  Namazda niyet sadece kalben yapılsa yeterli olur mu?

                         •  Kadınlar başı açık ve çorapsız namaz kılabilir mi?

                         •  Dar veya içini gösteren elbiselerle namaz kılınabilir mi?

                         •  Üzerinde pislik bulunan iş elbisesi ile namaz kılınabilir mi?

                         •  Namaz kılarken kıbleye yönelmenin hükmü nedir?

                         •  Namazda dudaklar hiç kıpırdatılmadan yapılan kıraat ile kıraat şartı gerçekleşmiş olur mu?

                         •  Yatsı namazı ne zamana kadar kılınabilir?

                         •  İkindi namazı ne zamana kadar kılınabilir?

                         •  Bir vaktin namazı kılınırken diğer namazın vakti girerse kılınmakta olan namaz bozulur mu?

                         •  Namaz vakitleri ne zaman sona erer?

                     NAMAZIN FARZLARI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 2

                         •  Kıble istikametinin tersine namaz kılınmışsa bu namaz geçerli olur mu?

                         •  Kâbe’nin içinde namaz kılınır mı?

                         •  Elbise veya bedene bulaşan kan, ne kadar olursa namaz kılmaya engel teşkil eder?

                         •  Bebek kusmuğu elbiseye bulaşırsa namaza engel olur mu?

                         •  Sürekli olarak gemide çalışan bir kişi namazını nasıl kılmalı, kıbleyi nasıl tespit edip ne tarafa doğru yönelmelidir?

                         •  Namazda sadece fâtiha okumakla, farz olan kıraat yerine gelir mi?

                         •  Namazda mushafa bakarak kıraati yapmak caiz midir?

                         •  Bayanlar namaz kılarken ayakları açık olabilir mi?

                         •  Bazı vakitlerde namaz kılmak neden mekruhtur?

                         •  Şafii mezhebine göre hangi vakitlerde nafile namaz kılmak mekruhtur?

                         •  Necaset bulaşmış bir elbiseyi, namaz vakti içinde suyla yıkama imkânı bulunmazsa nasıl temizlenir?

                         •  Beş vakit namaz hangi vakitlerde kılınır?

                         •  Secde-i sulbiye nedir ve fıkhî hükmü nedir?

                         •  Ayette Allah’ın her yerde var olduğu belirtildiğine göre, namaz kılarken neden belli bir istikamete dönülmektedir?

                         •  Asr’ı-evvel ve asr’ı-sânî ne demektir? ülkemizde ikindi namazı hangisine göre kılınmaktadır?

                         •  Asr-ı evvel ve asr-ı sani ne demektir? Diyanet İşleri Başkanlığı takviminde hangisi uygulanmaktadır?

                         •  İşyerinde namaz kılmasına müsaade edilmeyen kimse namazını ima ile kılabilir mi?

                         •  Vakitlerin teşekkül etmediği yerlerde namazlar nasıl kılınır?

                         •  Namazlar cem edilmek (birleştirilmek) suretiyle kılınabilir mi?

                         •  İçki içilen evde namaz kılınabilir mi?

                         •  Bayanların namaz kılarken eteklerinin altına bir şey giymeleri gerekir mi?

                         •  Köpek beslenen evde namaz kılmak caiz midir?

                         •  Bayanlar pantolon ile namaz kılabilirler mi?

                     NAMAZIN VACİPLERİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

                         •  Namazda ta’dil-i erkânın hükmü nedir?

                         •  Namazda kavme ve celsenin hükmü nedir, ne kadar beklemek gerekir?

                         •  Şafiî mezhebinden olan birinin sabah namazında kunut duası okumasının hükmü nedir? Hanefî imama uyarak sabah namazı kıldığında bu duayı okuyamazsa namazı geçerli midir?

                         •  Secdede burnun yere değmesinin hükmü nedir? Burun yere değmeden kılınan namaz geçerli midir?

                         •  Tek başına namaz kılan biri, kıraatin gizli olması gereken namazlarda sesli olarak okursa namazı sahih olur mu?

                         •  Namazdan çıkarken verilen selamın hükmü nedir?

                         •  Son oturuşta selam vermeden kendi fiili ile namazdan çıkan birinin namazı geçerli midir?

                         •  Farz namazlarda ilk oturuşu unutan kimse namazını nasıl tamamlar?

                     NAMAZIN SÜNNETLERİ VE ADABI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

                         •  İftitah tekbirinde elleri kaldırmanın hükmü nedir?

                         •  Namazlarda sübhâneke’de “ve celle senâük” kısmı niçin okunmaz?

                         •  Namazda takke takmanın hükmü nedir?

                         •  Namazda fatiha suresi okunduğunda “âmîn” demenin hükmü nedir?

                         •  Namazda sütre edinmenin dayanağı nedir?

                         •  Kadınların namaz kılış şekilleri ile erkeklerin namaz kılış şekilleri arasındaki farklılıklar nelerdir?

                         •  Namazda elleri bağlamadan namaz kılmanın dini dayanağı nedir?

                         •  Namazda başı örtmek veya sarık kullanmak gerekir mi? Baş açık namaz kılınabilir mi? Takke ile baş örtülse, sarığın yerine geçer mi?

                         •  Namazda kıyamda iken ayaklar arası açıklık ne kadar olmalıdır?

                         •  Farz namazların üçüncü ve dördüncü rekâtında sadece fatiha okumanın sebebi nedir? Fatiha’ya ilave olarak bir ayet/sure okunsa namaz geçerli olur mu?

                         •  İlk iki rekâtta okunan ayetler/sureler, 3. ve 4. rekâtta da aynen okunursa namaza bir zarar verir mi?

                         •  İkindi namazının sünneti ile yatsı namazının ilk sünnetinin birinci oturuşlarında niçin “salli” ve “barik” ve üçüncü rekâtın başında “sübhaneke” duaları okunur?

                         •  Şafii mezhebine göre ikindi namazının sünneti nasıl kılınır?

                         •  Namazda fâtiha’dan sonra zamm-ı sûre okunursa onun için besmele çekilir mi?

                         •  Mescid-i Haram’da namaz kılarken kıyam halinde nereye bakılmalıdır?

                         •  Vakit namazlarının sünneti ile farzı arasında konuşmak sakıncalı mıdır?

                         •  Vakit namazlarının sünneti ile farzları arasında konuşmak veya bir şey yiyip içmek caiz midir?

                         •  Farz namazların öncesinde veya sonrasında kılınan sünnetlerle farzların arası açılmalı mı yoksa ara vermeden mi kılınmalıdır?

                         •  Namazda huşu için nelere dikkat edilmelidir?

                         •  Namazda akla düşen harici düşünceler namazın sıhhatine engel olur mu?

                         •  Sağlık, güvenlik vb. gibi önemli görevlerde çalışan bir kimse sadece namazların farzını kılıp, sünnetleri terk edebilir mi?

                     NAMAZIN MEKRUHLARI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

                         •  Üzerinde resim olan elbise ile namaz kılınabilir mi?

                         •  Kısa kollu gömlek veya dar pantolonla namaz kılmak caiz midir?

                         •  Kirli ve yağlı iş elbisesi ile namaz kılınır mı?

                         •  Namaz kılacak cami bulamayan kimse, kilise veya sinagogda namaz kılabilir mi?

                         •  Karanlık bir ortamda namaz kılınır mı?

                         •  Namazda bayanların ellerini göğüsleri üzerine koymalarının delili nedir? Kadınlar namazda ellerini erkekler gibi bağlayabilirler mi?

                         •  İdrara sıkışık durumda iken namaz kılmak caiz midir?

                         •  Namazda sûreleri mushaf’taki sıraya göre okumanın hükmü nedir?

                         •  Ön saf boş iken arkada saf tutmak caiz midir?

                         •  İçinde resim bulunan evde namaz kılınır mı?

                         •  İpek kravatla namaz kılmak caiz midir?

                     NAMAZI BOZAN ŞEYLERLE İLGİLİ HÜKÜMLER

                         •  Namazda vücuttaki bir yeri üç defadan fazla kaşımak namazı bozar mı?

                         •  Namazda gülmenin hükmü nedir?

                         •  Namazda sesli olarak gülmenin hükmü nedir?

                         •  Namazda hatalı okumak namazı bozar mı?

                         •  Namazda harfleri yerli yerince çıkarmamakla namaz bozulur mu?

                         •  Namaz kılarken dünyalık düşüncelere dalmak namazı bozar mı?

                         •  Namazda pantolonu çekmek namazı bozar mı?

                         •  Namazda örtülmesi gereken bir organı açılan kişinin namazı bozulur mu?

                         •  Namaz kılanın önünden geçilmesi namazı bozar mı?

                         •  Son rekâtı kıldığı zannı ile son oturuşu yapan birisi namazını nasıl tamamlar?

                         •  Namaz kılarken anne-babanın seslenmesi durumunda namaz bozulmalı mıdır?

                         •  Namaz hangi hallerde bozulabilir?

                         •  Namaz kılarken sinek, arı, akrep, yılan ve haşarat gibi zarar vermesi muhtemel canlılara karşı ne yapılabilir?

                         •  Namaz kıldıktan sonra iç çamaşırda ıslaklık görülmesi durumunda ne yapılmalıdır?

                         •  Cemaatle namaz kılınırken; bayılan, hastalanıp düşen, kalp krizi geçiren birine müdahale etmek için namazdan çıkmak caiz midir?

                         •  Deprem gibi canı tehlikeye atacak durumlarda namaz bozulabilir mi?

                         •  Secdede ayakların yerden kesilmesi namaza zarar verir mi?

                     EZAN, KAMET VE MÜEZZİNLİK

                         •  Ezan ve kamet nedir? Ne zaman ve nasıl meşru kılınmıştır?

                         •  Namazdan sonra “estağfirullah” demenin dayanağı nedir?

                         •  İmamın “kamet” bitmeden namaza başlaması caiz midir?

                         •  Minare dinen gerekli midir? Bir cami için birden çok minare caiz midir?

                         •  Kaza namazlarında ezan ve kamet gerekir mi?

                         •  Hoparlörle ezan okumak caiz midir?

                         •  Ezan Arapça dışında başka dillerde okunabilir mi?

                         •  Kamet yapanın yürümesi doğru mudur?

                         •  Müezzinlik yapmak için bir yaş sınırı var mıdır?

                         •  Cemaatle namaz kılarken müezzinlik yapanların, müezzin mahfilinde tek başına namaz kılmaları uygun mudur?

                         •  Müezzinlik bidat midir? Hz. Peygamber zamanında müezzinler var mıydı?

                         •  Cemaatle namazda kamet yapacak kişinin özellikleri nelerdir? Çocuklar kamet yapabilirler mi?

                         •  Cemaatle namazda kamet yapılırken ne zaman ayağa kalkılır?

                         •  İmam kamet getirebilir mi?

                         •  Kametten sonra ezan duası okunur mu, hükmü nedir?

                         •  Ezan ve kameti oluşturan cümleler ikişer kere mi, birer kere mi okunmalıdır?

                         •  Namazdan sonra 33’er defa tesbihat yapmanın dayanağı var mıdır?

                         •  Namazdan sonra topluca tesbihat yapmak dinen bidat midir?

                         •  Bir camide cemaati kaçıran kimse tek başına kılarken kamet getirmeli midir?

                         •  Namazların sonunda tesbihat nasıl yapılır? Cemaat halinde tesbihat yapmanın hükmü nedir? Tesbihât yapmadan camiden çıkmak caiz midir?

                         •  Farz namaza başlamadan önce ihlâs suresini okumanın hükmü nedir?

                         •  İkindi namazından sonra aşır okumak bid’at midir?

                         •  Namazdan sonra ‘Âyete’l-kürsî’ okumanın hükmü nedir?

                         •  Sesli olarak Kur’an-ı Kerim okunan bir yerde namaz kılınabilir mi?

                         •  Okunan Kur’an-ı Kerim’i dinlemenin hükmü nedir?

                         •  Namaz vaktini bildirmek için cd, kaset vb. kayıtlardan ezan okunabilir mi?

                     İMAMET VE CEMAAT 1

                         •  Cemaatle namaz kılmak niçin çokça tavsiye edilmiştir?

                         •  İmama uyan biri fatiha okuyabilir mi?

                         •  Cemaat, imama uymak için nasıl niyet etmelidir?

                         •  Cemaatle namaz kılmanın sevabı nedir?

                         •  İmamdan farklı bir mekânda hoparlör bağlantısıyla imama uyulabilir mi?

                         •  Kadın kadına imamlık yapabilir mi?

                         •  Kadınlar erkeklere imamlık yapabilir mi?

                         •  Büyük günah işleyen kişi imamlık yapabilir mi?

                         •  Farklı mezhepten bir imama uyarak namaz kılınabilir mi?

                         •  Kadınların erkeklerle aynı safta namaz kılmasının hükmü nedir?

                         •  Kâbe’de imamın hizasından önde olanların namazları geçerli olur mu?

                         •  Müdrik, mesbûk, lâhik ne demektir? Bunlar namazlarını nasıl kılarlar?

                         •  İmam son oturuşta selam vermeyip ayağa kalkarsa cemaat ne yapmalıdır?

                         •  Televizyon veya radyodan canlı yayınlanan namazlarda o imama uyarak namaz kılınabilir mi?

                         •  Abdest konusunda özürlü bir kimse cemaate namaz kıldırabilir mi?

                         •  Cemaatle namaz kılarken imama uyan kimseler nasıl davranır?

                         •  Kadınların imama uyabilmeleri için imamın, kadınlar için de imam olmaya niyet etmesi şart mıdır?

                         •  İmam çorapsız namaz kıldırabilir mi?

                         •  Bir farz namazı kılmış olan kimse aynı namaz için bir cemaate imamlık yapabilir mi?

                         •  Cemaatle namaz kılarken ön safta meydana gelen boşluğu doldurmak için öndeki safa yürümek caiz midir?

                         •  Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevî’deki imamların farklı mezheplerden olmaları nedeniyle peşlerinde namaz kılınamayacağı yolunda sözler söylenmektedir. bu doğru mudur?

                     İMAMET VE CEMAAT 2

                         •  Cemaatle namaz kılarken birinci saftan sonra ikinci saf oluşturulurken nereden başlanmalıdır?

                         •  Kendi başına namaz kılan bir erkeğe, bir kadın sonradan gelip uyabilir mi?

                         •  Kadının namazlarını evinde kılması mı, cemaatle camide kılması mı daha sevaptır?

                         •  Mescid-i Haram’da kadınların ve erkeklerin aynı safta namaz kılmaları caiz midir? Bunun dini dayanağı nedir?

                         •  Cemaatle namaz kılan bir kimsenin abdesti bozulursa ne yapmalıdır?

                         •  Bir cemaate imam olup namaz kıldırdıktan sonra başka bir cemaate de imam olup aynı namazı kıldırmak caiz midir?

                         •  Cemaatten olmayan birinin imamın yanılgısını düzeltmesi namazı bozar mı?

                         •  Farz, vacip ve nafile namazların hangileri cemaatle, hangileri münferiden (tek başına) kılınmalıdır?

                         •  Nafile namazları camide mi yoksa evde mi kılmak daha faziletlidir?

                         •  Namaz kıldırma karşılığında ücret almak caiz midir?

                         •  Bazı harfleri doğru telaffuz edemeyen kişi bir cemaate imamlık yapabilir mi?

                         •  Büyük günah işleyen kişi bir cemaate imamlık yapabilir mi?

                         •  Namazda abdesti bozulan imam nasıl hareket etmelidir?

                         •  Teheccüd, tesbih, kuşluk gibi nafile namazlar cemaatle kılınabilir mi?

                         •  Namazdan sonra camide cemaatin musâfaha yapması bidat midir?

                         •  Kekeme olan kimse başkalarına imam olabilir mi?

                         •  Mâlikî mezhebine göre imama uyan kimsenin, imamdan önde olması câiz midir?

                         •  Görme engelli bir kimse imamlık yapabilir mi?

                         •  Kollarından biri veya her ikisi bulunmayan kimse imamlık yapabilir mi?

                         •  Maaşlı görevlilerin arkasında namaz kılınabilir mi?

                     CUMA VE BAYRAM NAMAZI

                         •  Cuma namazının hükmü nedir?

                         •  Cuma namazı kılmakla kimler yükümlüdür? Kadınların cuma namazı kılmaları zorunlu mudur?

                         •  Cuma namazı kaç rekâttır?

                         •  Cuma namazının sahih olması için şehirde kılınması şart mıdır?

                         •  Cuma namazı en az kaç kişiyle kılınabilir?

                         •  Cuma namazında iç ezanı okumanın hükmü nedir?

                         •  Cuma namazında hutbeye yetişemeyen kimsenin namazı geçerli midir?

                         •  Hutbede yapılan duaya “âmin” denilebilir mi?

                         •  Hutbede Türkçe dua edilebilir mi?

                         •  Cuma ve bayram namazı gibi ibadetlerden kadınların muaf tutulmaları nasıl açıklanabilir?

                         •  Cuma namazından sonra zuhr-i âhir’i kılarken kamet getirmek gerekir mi?

                         •  Erkekler cuma namazından çıkmadan bayanlar öğle namazını kılabilir mi?

                         •  Cuma ve bayram namazlarına geç gelen bir kimse, imam selam verdikten sonra kılmadığı rekâtları nasıl kılmalıdır?

                         •  Cami dışında; kırda, sahrada cemaat oluşturularak cuma namazı kılınabilir mi?

                         •  Hutbede Peygamberimiz (s.a.s.)’inadı geçtiğinde salavat getirmek gerekir mi?

                         •  Buluğa ermeyen çocukların hutbe okuması caiz midir?

                         •  Bayanlar bayram namazı ile sorumlu mudur? Hz. Peygamber (s.a.s.) zamanında bayanlar bayram namazlarına iştirak ederler miydi?

                         •  Cemaatin çoğalması için cuma namazı geciktirilebilir mi?

                         •  Zuhr-i ahir namazı nedir? Bu namazı kılmak gerekir mi?

                         •  İşyeri ve apartman altındaki mescitlerde cuma namazı kılınabilir mi?

                         •  Cuma günü ve cuma vakti çalışmanın ve bu vakitte elde edilen kazancın hükmü nedir?

                         •  İş vaktinin cumaya denk gelmesi, cuma namazını kılmamak için geçerli bir mazeret olabilir mi?

                         •  Cezaevinde mahkûm olan şahsın imam olması veya cuma namazını kıldırması caiz midir?

                         •  Bir camide aynı gün iki defa cuma namazı kılınabilir mi?

                     NAFİLE NAMAZLAR

                         •  Hacet namazı ne demektir ve nasıl kılınır?

                         •  Revâtib sünnetler dışındaki nafile namazlarda kaç rekâtta selam vermek daha faziletlidir?

                         •  Zifaf gecesi namazı var mıdır?

                         •  Kandil gecelerine ait özel bir namaz veya ibadet şekli var mıdır?

                         •  Kadir Gecesi hakkındaki rivayetler nasıl anlaşılmalıdır?

                         •  Kul hakkı namazı var mıdır?

                         •  Kurtuluş namazı diye bir namaz var mıdır?

                         •  Teheccüd namazı nedir ve nasıl kılınır?

                         •  Kur’an okunurken camiye giren bir kimse, “taahiyyetü’l-mescid” namazını kılabilir mi?

                         •  Husûf ve küsûf namazları nedir ve nasıl kılınır?

                         •  Muharrem ayına özgü bir namaz ve oruç var mıdır?

                         •  “Kabir- nur” namazı diye bir namaz var mıdır?

                         •  İkindi namazının sünneti ile yatsının ilk sünneti bazen terk edilebilir mi?

                         •  İşrak ve duha (kuşluk) namazları ne zaman ve nasıl kılınır?

                         •  Vakit namazlarıyla birlikte kılınan sünnetleri terk etmenin mahzuru var mıdır?

                         •  Tesbih namazı nedir, nasıl kılınır? Fazileti hakkında rivayetler var mıdır?

                         •  Tesbih namazı cemaatle kılınabilir mi?

                         •  Şükür secdesi nedir ve nasıl yerine getirilir?

                         •  Evvâbin namazı nedir ve nasıl kılınır?

                         •  İstihare namazı nasıl kılınır? İstihare nasıl yapılır?

                         •  Öğle ve yatsının son sünnetleri dört rekât olarak kılınabilir mi?

                         •  Hz. Peygamber yatsının farzından önce sünnet kılmış mıdır?

                     TERÂVİH NAMAZI

                         •  Terâvih namazının mahiyeti ve hükmü nedir?

                         •  Terâvih namazını cemaatle veya tek başına kılmanın hükmü nedir?

                         •  Oruç tutmayan kimse Terâvih namazı kılabilir mi?

                         •  Oruç tutmayan bir kimsenin Terâvih ve diğer beş vakit namazları geçerli olur mu?

                         •  Terâvih namazı kaç rekattır?

                         •  Bayanlar Terâvih namazını camide kılabilirler mi?

                         •  Terâvih namazının vakti ne zamandır? Yatsı namazını kılmadan önce Terâvih kılınsa geçerli olur mu?

                         •  Terâvih namazı tek niyetle kılınabilir mi? Yoksa her selam verdikten sonra tekrar niyet etmemiz gerekir mi?

                     HASTA NAMAZI

                         •  Hamile bir bayan namaz kılarken zorlanmakta ise namazlarını oturarak veya ima ile kılabilir mi?

                         •  Dizlerinde rahatsızlığı olanların sandalyede namaz kılması caiz midir?

                         •  Bitkisel hayatta olan insandan namaz ve oruç ibadetleri düşer mi?

                         •  Göz ile îmâ ederek namaz kılınabilir mi?

                         •  İmâ ile namaz nasıl kılınır?

                         •  Menopoz dönemindeki düzensiz akıntılarda namaz nasıl kılınır?

                         •  Hamile bayandan gelen kanın hükmü nedir? Bu esnada ibadet yapılabilir mi?

                         •  Sağır ve dilsizler namaz kılarken nasıl okurlar?

                         •  İşitme engelliler namazı nasıl kılarlar?

                         •  Âdet geciktirici ilaç kullanıp kesik kesik leke gören bir kadın bu durumda namazını kılabilir mi?

                     SEFERİ (YOLCU) NAMAZI

                         •  Vatanı aslî, vatanı ikamet ve vatan-ı süknâ ne demektir?

                         •  Seferî olan kişi cemaate namaz kıldırabilir mi?

                         •  Yolculukta kılınamayan namazların kazası nasıl yapılır?

                         •  Seferiliğin başlangıcı nasıl belirlenir?

                         •  Ulaşım araçlarında farz veya nafile namazlar kılınabilir mi?

                         •  Seferî olan bir kimse mukim imamın arkasında namazını nasıl kılar?

                         •  Çalışmak üzere bir şehre giden fakat ailesini oraya götürmeyen kimse namazlarını seferi mi yoksa mukim olarak mı kılar?

                         •  Birden çok yerde evi olan bir kimse, buralara gittiğinde seferi olur mu?

                         •  Bir beldede evi olan kimse orada on beş günden az kalsa seferi olur mu?

                         •  Anne babasının yaşadığı beldeye giden kişi seferi olur mu?

                     NAMAZLARIN KAZASI

                         •  Kaza namazının delili nedir? Hz. Peygamber (s.a.s.)’in namazı kazaya kalmış mıdır?

                         •  Vaktinde kılınamayan namazlar kaza edilebilir mi?

                         •  Hangi vakitlerde kaza ve nafile kılınmaz?

                         •  Sabah namazının sünneti ile farzı arasında kaza namaz kılınır mı?

                         •  Bir namaz hem kaza hem sünnet niyeti ile kılınabilir mi?

                         •  Sünnet namazlar kaza edilir mi?

                         •  Kaza namazına nasıl niyet edilir?

                         •  Kaza namazlarını kılarken vakitten kazanmak için, namaz içindeki sünnetleri terk etmek caiz midir?

                         •  Şafiî mezhebinde olan biri kaza namazlarını nasıl kılmalıdır?

                         •  Vaktinde kılınmayan namaz daha sonra kaza edildiğinde, namazı kazaya bırakma günahı da affedilmiş olur mu? Yoksa sadece namaz borcu mu ödenmiş olur?

                         •  Kazaya kalan namazlar cemaatle kılınabilir mi?

                         •  Farz namazlarını kılmayan veya namaz borcu ile ölen kişilerin yerine başkaları bu namazları kılabilir mi?

                         •  Kazaya kalan namazlar kılınırken, yeni vaktin ezanı okunursa bir sakınca olur mu?

                         •  Kaza edilecek olan namazlar arasında bir sıra takip etmek şart mıdır?

                         •  Kazaya kalan namaz, yeni vakit girdiğinde, o vaktin namazından önce kılınabilir mi? Yoksa önce vakit namazını kılmak şart mı?

                         •  Namaz vakti girdiği halde namazı kılmadan adet görmeye başlayan kadın o vaktin namazını kaza eder mi?

                         •  Sahib-i tertip ne demektir? Sahib-i tertib kaza namazını nasıl kılar?

                         •  İş sebebiyle öğle, ikindi ve akşam namazları kılınmayarak kazaya bırakıldığında, bu namazlar yatsı namazından sonra kaza edilir mi?

                         •  Müslüman olmadığı sonradan anlaşılan kişinin kıldırdığı namazlar kaza edilmeli midir?

                     SEHİV SECDESİ VE TİLAVET SECDESİ

                         •  Namazda kaç rekât kıldığı konusunda tereddüt eden kimse ne yapmalıdır?

                         •  Vitir namazının üçüncü rekâtında tekbir almayı unutan kimse ne yapmalıdır?

                         •  Birinci oturuşu son oturuş sanarak selam veren kimse ne yapar?

                         •  Namazda son oturuşu yapmadan ayağa kalkan kişi ne yapmalıdır?

                         •  Hangi sebeplerle sehiv secdesi yapmak gerekir? Sehiv secdesi nasıl yapılır?

                         •  Farz namazların ilk oturuşunda ‘Allahümme salli ala Muhammed’ demek sehiv secdesi gerektirir mi?

                         •  Sehiv secdesini yapmayı unutan birine ne lazım gelir?

                         •  İmam farz namazların ilk iki rekâtında fatiha’dan sonra bir sure veya ayet okumamışsa ne yapması gerekir?

                         •  Farz namazların 3. ve 4. rekâtında sure veya ayet okuyana sehiv secdesi gerekir mi?

                         •  Namazın dışında ve namazda tilavet secdesi nasıl yapılır?

                         •  Televizyon veya radyoda okunan Kur’an-ı Kerim’in dinlenmesi ile sevap kazanılır mı; dinlerken secde ayeti geçerse tilavet secdesi yapmak gerekir mi?

                     CENAZE NAMAZI

                         •  Cenaze için salâ vermek gerekir mi? Sala vermenin hükmü nedir?

                         •  Cenazenin bulunduğu yerde Kur’an okunabilir mi?

                         •  Cenaze öldüğü yerden başka bir yere nakledilip defnedilebilir mi?

                         •  Yıkanmadan gömülen cenazenin çıkarılıp yıkanması gerekir mi?

                         •  Cenazeyi yıkamanın hükmü nedir?

                         •  Gayrimüslim bir kimse müslüman mezarlığına ve müslüman bir kimse gayrimüslim mezarlığına defnedilebilir mi?

                         •  Ölüyü tezkiye etmenin dini hükmü nedir?

                         •  Cenaze merasiminde “nasıl bilirsiniz” sözünün dayanağı var mıdır?

                         •  Telkin ne demektir, nasıl yapılır ve dini hükmü nedir?

                         •  Ölen kişinin arkasından ağlamanın ve yas tutmanın hükmü nedir?

                         •  Cenaze nasıl kefenlenir? Cenaze kefenlenmeden elbisesiyle gömülebilir mi?

                         •  Cenaze namazının hükmü nedir?

                         •  Cenaze namazı nasıl kılınır?

                         •  Cenaze namazını kılmanın belli bir vakti var mıdır? Yakınlarının gelmesi için cenazenin defni ertelenebilir mi?

                         •  Birden fazla cenaze için tek bir namaz kılınabilir mi?

                         •  Bir cenazeye birden fazla namaz kılınabilir mi?

                         •  Ölü sahiplerinin, cenaze merasiminden sonra yemek vermesi uygun mudur?

                         •  Taziyenin hükmü nedir?

                         •  Bir mezara birden fazla cenaze defnedilir mi?

                         •  Çok katlı mezar yapılması dinen uygun mudur?

                         •  Mezar başka bir yere nakledilebilir mi?

                         •  Mezar yaptırmanın hükmü nedir?

                         •  Gıyabi cenaze namazı kılınabilir mi?

                         •  Cenaze namazı cami içerisinde kılınabilir mi?

                         •  Cenaze namazı ayakkabı ile kılınabilir mi?

                         •  Cenazenin yıkanması ve defni konusunda yapılan vasiyet geçerli midir?

                         •  Cenaze geçerken ayağa kalkmanın hükmü nedir?

                         •  Gayrimüslimlerin cenaze törenlerine katılmakta sakınca var mıdır?

                         •  Âdetli kadın kabir ziyareti yapabilir mi?

                         •  Devir ve ıskatın dinimizde yeri var mıdır?

                         •  Cenaze namazı teyemmüm ile kılınabilir mi?

                         •  Ölünün ardından yedinci, kırkıncı ve elli ikinci gecesi gibi uygulamaların dini hükmü nedir?

                         •  Kabir azabı var mıdır?

                         •  Kabir ziyaretinin adabı nedir?

                         •  Kadınlar kabir ziyaretinde bulunabilirler mi?

                         •  Yapılan hayrın veya okunan Kur’an’ın sevabı ölen kimseye bağışlanabilir mi?

                         •  Cenazede alkış tutulması, slogan atılması ve ıslık çalınması caiz midir?

                         •  Cenazeye çelenk veya çiçek göndermenin hükmü nedir?

                         •  Kabir üzerine oturmak günah mıdır?

                         •  Bayanlar cenaze namazı kılabilirler mi? Cenaze namazında saf düzeni nasıldır?

                         •  Cenazenin yüzünü açıp bakmak caiz midir?

                         •  Kıbleye yönelik olarak defnedilmediği sonradan anlaşılan bir cenaze için her hangi bir şey yapılır mı?

                         •  Kabirler üzerinden yol geçirilebilir mi?

                         •  Ameliyatla kesilen bacak veya kol gibi vücut azalarının defin işlemi olur mu? Bu organlar nasıl bir uygulamaya tabidir?

                         •  İntihar edenin cenaze namazı kılınır mı?

                         •  Önceden mezarlık olan bir alana cami veya başka bina yapılabilir mi?

                         •  Ölü, hayatta olanların hallerini bilir mi?

                     ORUÇ, MAHİYETİ VE ÇEŞİTLERİ

                         •  Oruç tutmakla yükümlü olmanın şartları nedir?

                         •  Oruca niyet ne zaman ve nasıl yapılır?

                         •  İmsak ne demektir? Ne zaman başlar? Sabah ezanı okunmaya başladığında yeme içmeye kısa bir süre devam edilebilir mi?

                         •  Oruçta temkin vakti nedir, uygulanmakta mıdır?

                         •  Sahur yemeğinin dindeki yeri ve önemi nedir?

                         •  Hz. Peygamber (s.a.s.) ramazan ayını nasıl değerlendirirdi?

                         •  İslamiyet öncesi oruç var mıydı ve nasıl uygulanmakta idi?

                         •  Şevval orucunun hükmü nedir? Ramazanda tutulamayan oruçlar şevval orucu niyetiyle tutulabilir mi?

                         •  Aşure orucunun dindeki yeri nedir?

                         •  Ramazanı karşılamak ve uğurlamak için oruç tutulur mu?

                         •  Fecr sûresinde yer alan “ve on geceye yemin olsun.” ifadesinin oruçla bir bağlantısı var mıdır?

                         •  Arefe günü oruç tutulur mu, bu konudaki dinî hüküm nedir?

                         •  Bayram günlerinde oruç tutulur mu, bu günler kaç gündür?

                         •  Adak orucu nasıl tutulur?

                         •  Dâvûd orucu nedir?

                         •  Eyyam-ı biyd (aydınlık günler) orucu ne zamandır ve önemi nedir?

                         •  Kandillerde oruç tutmak isteyen kişi, kandil gecesinin olduğu günde mi, bir gün sonrasında mı oruç tutmalıdır?

                         •  Kandillerde oruç tutmayla ilgili dini bir gereklilik var mıdır?

                         •  Zilhiccenin ilk on gününde oruç tutmanın fazileti nedir?

                         •  Muharrem ayının fazileti ve bu ayda oruç tutmanın hükmü nedir?

                         •  Oruç tutulması yasak olan günler hangileridir?

                         •  Cuma günleri oruç tutulur mu, hükmü nedir?

                         •  Üç ayların dindeki yeri nedir, bu aylardaki oruç nasıl tutulur?

                         •  Oruç tutmamayı mubah kılan haller nelerdir?

                         •  Çalışanların iş verimini düşürmesi endişesiyle oruç tutmamaları caiz midir?

                         •  Uzman bir doktorun oruç tutmamasını önerdiği kimse ne yapmalıdır?

                         •  Ramazan orucuna niyetlendiği halde yolculuğa çıkan bir kimse, yolculuktan dolayı orucunu bozarsa ne gerekir?

                     ORUCU BOZAN VE BOZMAYAN ŞEYLER

                         •  Oruçlu iken böbrek taşı kırdırmak orucu bozar mı?

                         •  Şeker hastalarının uyguladıkları insülin iğnesi orucu bozar mı?

                         •  Damardan verilen radyoaktif madde orucu bozar mı?

                         •  Saç bakımı ve saç boyama orucu bozar mı?

                         •  Kadınlar adet döneminde oruç tutabilirler mi? Bu esnada tutulmayan oruçların durumu nedir?

                         •  Oruca niyetlenen bir bayan gün içinde adet görmeye başlarsa ne yapmalıdır?

                         •  Bayanlar gebelik dönemlerinde oruç tutabilirler mi?

                         •  Düşük yapan bir bayan ramazan orucunu nasıl tutar?

                         •  Ağda/epilasyon yaptırmak oruca engel olur mu?

                         •  Oruçlunun eşi ile ilişkilerinin sınırı nedir?

                         •  Unutarak yiyen kişiye oruçlu olduğunun hatırlatılması gerekir mi?

                         •  Cünüp iken tutulan oruç geçerli midir?

                         •  Ağız kokusunu önlemek için ağız spreyi veya naneli sakız kullanmak oruca zarar verir mi?

                         •  Alkol alan bir kimse oruç tutabilir mi?

                         •  Düzensiz adet kanaması olan bir bayan oruçlarını nasıl tutmalıdır?

                         •  Ruj orucu bozar mı? Hangi makyaj türleri orucu bozar?

                         •  Göz damlası orucu bozar mı?

                         •  Endoskopi, kolonoskopi yaptırmak, makat veya ferçten ultrason çektirmek orucu bozar mı?

                         •  İdrar kanalının görüntülenmesi, kanala ilaç akıtılması orucu bozar mı?

                         •  Anestezi orucu bozar mı?

                         •  Kulak damlası ve kulağın yıkattırılması orucu bozar mı?

                         •  Fitil kullanmak, lavman yaptırmak orucu bozar mı?

                         •  Hemodiyaliz ve diyaliz uygulamalarında oruç bozulur mu?

                         •  Anjiyo yaptırmak orucu bozar mı?

                         •  Biyopsi yaptırmak orucu bozar mı?

                         •  Merhem ve ilaçlı bant kullanmak orucu bozar mı?

                         •  Diş kanaması ve diş yarasından çıkan kanın tükürük ile yutulması orucu bozar mı?

                         •  Oruçluyken elle tatmin olan kimsenin orucu bozulur mu?

                         •  Denize girmekle oruç bozulur mu?

                         •  Yıkanmak orucu bozar mı?

                         •  Oruçlu iken ihtilam olmanın veya cünüp olarak sabahlamanın hükmü nedir?

                         •  Diş fırçalamak orucu bozar mı?

                         •  Sakız çiğnemek orucu bozar mı?

                         •  Kusmakla oruç bozulur mu?

                         •  Unutarak yemek içmek orucu bozar mı?

                         •  Akupunktur tedavisi orucu bozar mı?

                         •  Oruçlu iken kan vermek ve vücuda kan almak orucu bozar mı?

                         •  Aşı olmak veya iğne yaptırmak orucu bozar mı?

                         •  Astım hastalarının kullandığı sprey ve astım ilacı orucu bozar mı?

                         •  Oruçlu kimse abdest alırken hataen boğazına su kaçırsa orucu bozulur mu?

                         •  Oruçlu kimse diş tedavisi yaptırabilir mi?

                         •  Kalp hastalarının dilaltına koydukları hap orucu bozar mı?

                         •  Burun damlası orucu bozar mı?

                         •  Orucu bozan şeyler nelerdir?

                         •  Nikotin bandı orucu bozar mı?

                     İTİKÂF, KAZA, KEFFARET, FİDYE, ISKAT-I SAVM

                         •  İtikâf nedir, nasıl uygulanır, kadınlar da itikâf yapabilir mi?

                         •  İtikâf nedir ve nasıl yapılır? Bayanlar itikâfı nasıl yaparlar? İtikâf sadece ramazan ayında mı yapılır?

                         •  Kadir gecesi ne zamandır ve bu gecenin fazileti hakkındaki rivayetler nelerdir?

                         •  Kazaya kalan ramazan oruçları nasıl tutulmalıdır?

                         •  Bozulan vacip ve nafile oruçların kazası gerekir mi?

                         •  Orucu bozup sadece kazayı gerektiren durumlar nelerdir?

                         •  Oruçlu iken dokunmak veya kucaklamakla boşalmanın hükmü nedir?

                         •  Akşam ezanının yanlışlıkla bir iki dakika erken okunmasından dolayı orucunu açan kimsenin ne yapması gerekir?

                         •  Geçmişe dönük kaza oruçları nasıl tutulmalıdır?

                         •  Mesleği gereği sürekli olarak yolcu olan kişi namaz ve oruç ibadetlerini nasıl yerine getirebilir?

                         •  Orucu bilerek ve kasten bozmanın hükmü nedir?

                         •  Keffaret orucu tutan bir kimse yolculuğa çıktığında, keffaret orucuna ara verebilir mi?

                         •  Birden fazla orucu keffaret gerektirecek şekilde bozan kimse bu oruçların her biri için ayrı ayrı keffaret öder mi?

                         •  Oruç tutacak gücü olduğu halde tutmayan bir kimse, bu oruçlarının fidyesini vererek oruç borcundan kurtulmuş olur mu?

                         •  Tutmadığı oruçları kaza etmeden oruç tutamayacak hale gelen kimse ne yapmalıdır?

                         •  Fidye ne demektir?

                         •  Oruç keffareti tutan bir bayan âdet dönemi esnasında tutamadığı günler için ne yapmalıdır?

                         •  Ramazan orucu tutmaya başlayan bir kimse daha sonraki günlerde oruç tutmaktan vazgeçerse ne gerekir?

                         •  Kazaya kalan ramazan orucunu belli bir sürede tutma zorunluluğu var mıdır?

                         •  Fidye verme gücü olmayan kişiler ne yapmalıdırlar?

                         •  Iskât-ı savm ne demektir?

                         •  Televizyon veya cd’den mukabele dinlemekle hatim yapılmış olur mu?

                         •  Ramazan ayını ve bayramı başka ülkelerde geçirenler, o ülkelerin hesapları türkiye’ye göre farklı olması halinde bayramlarını türkiye’ye göre mi, bulundukları ülkeye göre mi yapmalıdırlar?

                         •  Uçakla seyahat eden oruçlu kişi iftarını nasıl yapar?

                         •  ‘İhtilâf-ı metali’ nedir? Ramazana ve bayrama başlama günlerinin farklı olmasının sebebi nedir?

                         •  Ramazan ayında lokanta işletmek caiz midir?

                         •  İftar ile sahur arasında cinsel ilişki caiz midir?

                         •  Ramazanda oruçlu iken gündüzü uyuyarak geçirmenin oruca zararı var mıdır?

                         •  Oruçlunun kumar oynaması orucuna zarar verir mi?

                         •  Kutuplarda yaşayan insanlar oruçlarını nasıl tutarlar?

                         •  Oruca başlamak için hilalin görülmesi şart mıdır?

                     ZEKÂTIN MAHİYETİ, HÜKMÜ VE ZEKÂTA TABİ MALLAR

                         •  Zekâtın mahiyeti ve önemi nedir?

                         •  Zekât kimlere farzdır? Geçerli olmasının şartları nelerdir?

                         •  Buluğ çağına ermemiş zengin çocukların malından “zekât” vermek gerekir mi?

                         •  Babası ile birlikte oturan kimse zekât ile mükellef midir?

                         •  İnsanın kendi ihtiyacı için kullandığı araç-gereç ve malzemelere zekât düşer mi?

                         •  Fakir kiracıdan alınacak olan kira bedeli alınmayarak bu kira zekâta sayılabilir mi?

                         •  Bir öğrencinin burs olarak aldığı para nisap mikatına ulaşırsa zekat vermesi gerekir mi?

                         •  Vergi, zekât yerine geçer mi?

                         •  Hâvaic-i asliye (asli ihtiyaçlar) nedir?

                         •  Temel ihtiyaçlar için biriktirilen para zekâta tabi midir?

                         •  Ticaret malının zekâtı kendi cinsinden ödenebilir mi?

                         •  Ticaret malının zekâtı nasıl hesaplanır?

                         •  Bayanların ziynet eşyasından zekât vermek gerekir mi?

                         •  Emlakçılar, mülkiyetindeki dairelerin zekâtını vermekle yükümlü müdürler?

                         •  İş/üretim makineleri için zekât vermek gerekir mi?

                         •  Hisse senetlerinin zekâtını vermek gerekir mi?

                         •  Öşür ne anlama gelir, dini dayanağı nedir?

                         •  Çay ve pancar ürünlerinden zekât vermek gerekir mi?

                         •  Öşrü verilmemiş arazi mahsulünden sadaka verilebilir mi?

                         •  Öşrü verilen mahsul elden çıkarılmayıp muhafaza edilirse ve üzerinden bir sene geçerse, bu mahsule yeniden zekât ve öşür gerekir mi?

                         •  Serada üretilen ürünlerin zekâtı nasıl verilmelidir? Yapılan masraflar nasıl hesap edilmelidir?

                         •  Bir sarraf zekâtını nasıl vermelidir? Altınların değerini hesap ederken hangi yolu izlemelidir?

                         •  Alacağın zekâtını vermek gerekir mi?

                         •  Kiralanan veya yarıcılıkla ekilen arazinin öşrü nasıl verilir?

                         •  Zayi olan ürünün öşrünün verilmesi gerekir mi?

                         •  Şirket ortakları nasıl zekât verirler?

                         •  Ürün elde etmek için yapılan masraflar, öşür verilirken dikkate alınır mı?

                         •  Kâğıt paraların/banknotların zekâtı verilir mi?

                         •  Kira gelirleri zekâta tabi midir, nasıl hesaplanır?

                         •  Odun, kamış, ot gibi kendiliğinden yetişen ürünlerede öşür verilir mi?

                         •  Hayvanların zekâtı yerine değeri verilebilir mi?

                         •  Farklı ayarda altını bulunan kimse zekâtını nasıl hesaplar?

                         •  Gayr-i meşru yolla sağlanan kazançtan zekât vermek gerekir mi?

                         •  Şirkete ait malların zekâtı nasıl verilir?

                     ZEKÂT KİMLERE VERİLİR

                         •  Zekât ve sadaka-i fıtır kimlere verilir?

                         •  Zekât ve sadaka-i fıtır kimlere verilmez?

                         •  Sivil toplum kuruluşlarına zekât verilebilir mi?

                         •  Sütanne ve sütbabaya zekât verilir mi?

                         •  Fakir çocukları evlendirmek ve sünnet ettirmek için harcanan para zekât yerine geçer mi?

                         •  Ağaç dikme kampanyası için harcanan paralar zekât yerine geçer mi?

                         •  Ramazan ayında belediye, dernek veya vakıflarca hazırlanan iftar yemekleri, aşevlerinde dağıtılan yemekler zekât/fitre yerine geçer mi?

                         •  Fakir, güçsüz, zayıf insanların sağlık tedavilerini yaptıran vakıf, dernek gibi kuruluşlara zekât verilebilir mi?

                         •  Bir firmanın, çalışanlarına dağıttığı yardımları zekât yerine sayabilir mi?

                         •  Ücretlilere zekât ve fitre verilebilir mi?

                         •  Fakir kardeşe zekât/fitre verilebilir mi?

                         •  Üvey anne, üvey baba ve üvey çocuklara zekât ve fitre verilebilir mi?

                         •  Damat ve geline zekât ve fitre verilebilir mi?

                         •  Kayınvalide ve kayınpedere zekât ve fitre verilebilir mi?

                         •  Evlat edinilen kişiye ve onun çocuklarına zekât verilebilir mi?

                         •  Zekât, havale yoluyla ödenebilir mi?

                         •  Bir zengin vadeli alacağına dair bir çek veya senedi fakire zekât olarak verebilir mi?

                         •  Zekât verilen kişinin zengin olduğu ortaya çıkarsa ne yapmak gerekir?

                         •  Bir hastaneye alınan sağlık (mesela diyaliz makinası) cihazı zekât yerine geçer mi?

                         •  Zekât ve fitreler gayr-i müslimlere verilebilir mi?

                         •  Zekât vermenin belirli bir zamanı var mıdır?

                         •  Zekât, vaktinden önce verilebilir mi?

                         •  Zekâtını birkaç sene vermeyen bir kimse daha sonra zekât borçlarını nasıl öder?

                         •  Zekât vermekle yükümlü bir kimse, sonra fakirleşse ve vefat etse, sorumluluktan kurtulmuş olur mu?

                         •  İçki, kumar gibi haramları işleyen ve ibadetlerini yapmayan kimseye zekât/fitre verilebilir mi?

                         •  Zekât ayetinde geçen “fi sebilillah”ın kapsamına okullar, Kur’an kursları, camiler gibi eğitim kurumları girer mi?

                     SADAKA-İ FITIR

                         •  Fıtır sadakası ne demektir?

                         •  Kimler fıtır sadakası vermekle yükümlüdür?

                         •  Sadaka-i fıtırın, buğday, arpa, hurma veya üzüm olarak verilmesi zorunlu mudur?

                         •  Sadaka-i fıtır cami inşaatı için verilebilir mi?

                         •  Vaktinde ödenmeyen sadaka-i fıtır borcu nasıl ödenir?

                         •  Fıtır sadakası ve oruç fidyesi kimlere verilebilir?

                         •  Yurtdışında çalışan kişi, sadaka-ı fıtırı bulunduğu ülke şartlarına göre mi yoksa türkiye şartlarına göre mi verir?

                     HAC, FARZİYYETİ VE ÇEŞİTLERİ

                         •  Hac kimlere farzdır?

                         •  Hacc-ı ekber ve hacc-ı asğar ne demektir?

                         •  Hac ayları hangileridir?

                         •  Hac yapan kimsenin bütün günahlarının af edileceğine dair rivayetler sahih midir?

                         •  Evli bir bayan kocasının iznini almadan hac veya umreye gidebilir mi?

                         •  İmkân bulup Kâbe’yi gören veya umre yapan kişiye hac farz olur mu?

                         •  Hac ibadetinin ifası için nisap miktarı mala sahip olma şartı var mıdır?

                         •  Hacca gittiği takdirde çocuklarını bırakacak güvenli bir yeri olmayan kimse hacca gitmek zorunda mıdır?

                         •  Borçlanarak hacca gitmek doğru mudur?

                         •  Evlenme çağında bekâr çocuğu bulunan kişi hacca gitmeyi erteleyebilir mi?

                         •  Haram yolla elde edilen kazançla yapılan hac geçerli midir?

                         •  Kaç çeşit hac vardır ve hangi hac çeşidi daha faziletlidir?

                         •  İfrad haccı ne demektir ve nasıl yapılır?

                         •  Temettû’ haccı ne demektir ve nasıl yapılır?

                         •  Kıran haccı ne demektir nasıl yapılır?

                         •  Temettu haccı yapacak kişinin, umreyi yapıp ihramdan çıktıktan sonra hac ihramına girinceye kadar başka bir umre yapması caiz midir?

                         •  Özel hali sebebiyle umresini yapamayan kadın, doğrudan Arafat’a çıkabilir mi?

                         •  İfrad haccına niyet eden ve kudû hacca giden bir bayan, âdetli veya lohusa olduğu için ihrama girmeden mîkat’ı geçip Mekke’ye girerse ne yapmalıdır?

                         •  Kudüm tavafını yapan kişi, bu haccını temettü veya kırana çevirebilir mi?

                         •  Kıran haccına niyet eden kişi, tavaf ve say yapmadan niyetini değiştirip temettu haccına dönüştürebilir mi?

                         •  Temettü haccına niyet eden kişi, umre ihramından çıkmadan önce niyetini değiştirip kırana dönüştürebilir mi?

                         •  Temettü veya kıran haccına niyet eden bir kimse kurban kesme imkânına sahip olduğu halde bunun yerine oruç tutabilir mi?

                         •  Âdet geciktirici hap kullandığı halde yine de leke gören bir bayan âdetli sayılır mı?

                         •  Âdetli olarak arafat’a çıkarak vakfe duran bir kadın şeytan taşlayıp ihramdan çıkabilir mi?

                         •  İhramsız olarak Mekke’ye girmenin hükmü nedir?

                         •  İhramdan çıkacak konuma gelen bir kimseyi ihramlılık hali devam eden kişi tıraş edebilir mi?

                         •  Cidde mîkatın içinde midir, âfâkîler cidde’de ihrama girebilir mi?

                     İHRAM VE MİKAT

                         •  İhram namazının hükmü nedir?

                         •  İhramlının saç kremi vb. şeyleri kullanmasının hükmü nedir?

                         •  İhramdan çıkma aşamasına geldiği halde tıraş olmadan elbise giyen kişiye ne gerekir?

                         •  Hac için ihrama girdikten sonra hac menasikinden hiçbirini yapmadan tıraş olan kimsenin ne yapması gerekir?

                         •  İhramlı iken traş olan veya kasık ve koltuk altlarındaki tüyleri temizleyen kişiye ne gerekir?

                         •  İhramlının tırnak kesmesinin veya kopmak üzere olan bir tırnağı koparmasının hükmü nedir?

                         •  Vakti geldiğinde sakal traşı ile ihramdan çıkılır mı?

                         •  Mekke’ye ihramlı olarak girmelerine izin verilmeyen kişilerin, mîkat mahallinde elbiselerini çıkarmadan ihrama niyetlenip, harem bölgesine elbiseli girmeleri halinde kendilerine ne gerekir?

                         •  Umre ihramına girdiği halde, henüz tavaf ve say yapmadan mazeretsiz olarak bir gündüz veya gece süresince elbise giyen kişinin ne yapması gerekir?

                         •  Her umre için mikata gitmek gerekir mi?

                         •  Âdet hali sona eren bir kadın henüz haccın sa’yini yapmadan saçını keserse, kendisine ne gerekir?

                         •  Âdet hali sona eren bir kadın henüz umrenin sa’yini yapmadan saçını keserse, kendisine ne gerekir?

                         •  Bir kadın ihramlı iken elbise değiştirebilir mi?

                         •  Kadınlar ihramdan çıkmak için saçlarının ne kadarını kesmelidirler?

                         •  İhramlı iken sakal tıraşı olan kişinin ne yapması gerekir?

                         •  İhramlı kimsenin dikişli elbise veya iç çamaşırı giymesi durumunda ne yapması gerekir?

                         •  Hacda kurban kesmeden önce tıraş olana ceza gerekir mi?

                         •  Temettu’ haccına niyet eden kimse umresini yapıp ihramdan çıktıktan sonra hac ihramına girinceye kadar eşiyle cinsel ilişkide bulunabilir mi?

                         •  Kıran haccına niyet eden bir kimse umre tavafını yapıp ihramdan çıkmadan tıraş olsa ve sonra hatırlar hatırlamaz sa’yini yapsa, bu tıraştan dolayı ne yapması gerekir?

                         •  Umre tavafını yapıp sa’yini tamamlamadan tıraş olup ihramdan çıkan kişinin ne yapması gerekir?

                         •  Tavaf yapmaksızın sa’y yapan ve tıraş olup ihramdan çıkan kimsenin ne yapması gerekir?

                         •  Tavaf ve sa’y yapmadan tıraş olup ihramdan çıkan kimsenin ne yapması gerekir?

                         •  İhramlı kimse banyo yaparken ve çamaşır yıkarken sabun veya deterjan kullanabilir mi?

                         •  Hasta olduğu için tavaf ve say yapmadan bir gün süreyle elbise giymiş olan kişinin ne yapması gerekir?

                         •  Umre tavafını yapıp, sa’y yapmadan tıraş olarak ihramdan çıkan kişinin ne yapması gerekir?

                         •  İhramlı kişinin giymesi gereken ayakkabı nasıl olmalıdır? Ökçesi kemerli terlik giyebilir mi?

                         •  Kıran haccına niyet etmiş olan kimse, ihram yasağı işlediği takdirde ne ceza gerekir?

                         •  Hac için ihrama girdikten sonra henüz birinci tahallül gerçekleşmeden mazeretsiz olarak bir gündüz veya gece süresince elbise giyen kişiye ne gerekir?

                         •  Hac ve umre için Mekke ve Medine’de bulunan eşlerin cinsel ilişkide bulunmalarının hükmü nedir?

                     TAVAF VE SA’Y

                         •  Tavaf nedir ve kaç çeşit tavaf vardır?

                         •  Haremi şerife girip çıkarken veya tavaf yaparken eli kadına değen kimsenin abdesti bozulur mu?

                         •  Tavaf namazını kılmadan birkaç defa tavaf yapmak doğru olur mu?

                         •  Umre tavafını yaparken abdesti bozulan, fakat abdestinin hangi şavtta bozulduğunu bilmeden hem tavafı hem de sa’yi tamamlayan kimsenin ne yapması gerekir?

                         •  Namaz kılınması mekruh olan vakitlerde tavaf namazı kılınabilir mi?

                         •  Namaz kılınması mekruh olan vakitlerde tavaf yapılabilir mi?

                         •  Umre tavafının ilk dört şavtından birinde abdesti bozulan kimse, tavafa devam edip sa’y yapar ve saçlarını keserek ihramdan çıkarsa ne yapması gerekir?

                         •  Sa’yden sonra kılınması gereken bir namaz var mıdır?

                         •  Mescitte uyuyan kişi uyandıktan sonra abdest almadan tavaf yapıp namaz kılabilir mi?

                         •  Geçerli olmayan bir tavaftan sonra sa’y yapan kimsenin ne yapması gerekir?

                         •  Sa’y esnasında abdesti bozulan kişi ne yapmalıdır?

                         •  Umrenin tavaf ve sa’yini tamamlayan ancak henüz tıraş olup ihramdan çıkmadan önce cinsel ilişkide bulunan eşlere ne gerekir?

                         •  Meşru bir mazereti olmadığı halde arabaya binerek sa’y yapan kimsenin ne yapması gerekir?

                         •  Tavaf, geri geri yürüyerek yapılırsa geçerli olur mu?

                         •  Umre yapmak üzere ihrama girip Mekke’ye gelen kişi sağlık sorunları sebebiyle umresini erteleyebilir mi?

                         •  Özel halinde iken umrenin tavaf ve sa’yini yapıp, saçını keserek ihramdan çıkan kadının ne yapması gerekir?

                         •  Menopoz dönemindeki kadının akıntıları ibadetlere engel olur mu?

                         •  Normal âdeti bittiği halde âdetin azami süresi bitmeden hac veya umre menâsikini yapıp saçını keserek ihramdan çıkan bir kadın daha sonra leke görürse ne yapması gerekir?

                         •  Sabah namazından sonra tavaf namazı kılınır mı?

                         •  Tavafın şavtlarının eksik yapılması durumunda ne gerekir?

                         •  Bir mazereti olmadığı halde tekerlekli sandalyeye binerek sa’y yapan kimsenin sa’yi geçerli midir?

                         •  Sa’yin şavtlarını eksik yapan kişiye ne gerekir?

                         •  Kafilesi Mekke’den ayrılacak olan bir kadının özel hali sebebiyle “veda tavafı” yapamaması durumunda ceza gerekir mi?

                         •  Tavaf esnasında abdesti bozulan kişinin ne yapması gerekir?

                         •  Umre tavafını abdestsiz yapan veya yaparken abdesti bozulup, yeniden abdest almadan tavafa devam edip tamamlayan kişinin ne yapması gerekir?

                         •  Hacer-i esved’in selamlanması ve öpülmesinin hikmeti nedir?

                         •  Hacer-i esved’e dokunamamak hac veya umrenin eksikliğine sebep olur mu?

                         •  Âdeti bitmeden Mekke’den ayrılmak zorunda kalan kadın bu haliyle ziyaret tavafını yapabilir mi?

                     HACDA ŞEYTAN TAŞLAMA VE KURBAN KESME

                         •  Cemerâta abdestsiz taş atmak caiz midir?

                         •  Mazereti nedeniyle şeytan taşlamayı tamamlamadan Mekke’den ayrılmak zorunda kalan kimsenin ne yapması gerekir?

                         •  Cemre-i akabe/akabe cemresi bayramın ilk günü gece yarısından önce taşlanabilir mi? Taşlanamazsa taşlayan kimsenin ne yapması gerekir?

                         •  Vaktinde atılamayan taşların kazası nasıl yapılır?

                         •  Hedy kurbanının -çeşitlerine göre- kesim vakti ne zamandır?

                     HACCA BEDEL GÖNDERMEK

                         •  Vekâlet yoluyla hac yapılabilir mi? Şartları nelerdir?

                         •  Bedel olarak hacca giden kişi kendi adına kurban kesmeli midir?

                         •  Hacca gitmemiş bir kimse, başkasının yerine bedel olarak hacca gidebilir mi?

                         •  Bir kimse aynı yıl içinde hem kendisi için asaleten, hem de başkası için vekâleten hac yapabilir mi?

                         •  Hac yapmaya sağlık nedeniyle gücü yetmeyen kişi, vekâleten hac yaptırmak yerine, bu parayı sadaka olarak vermekle hac sorumluluğundan kurtulur mu?

                         •  Hacca bedel gönderilirken, vekilin, bedel gönderen kişinin kendi memleketinden gitmesi şart mıdır? Mekke veya Medine’de yaşayan biri vekil olarak tutulabilir mi?

                         •  Görevli bir kimse ölen bir yakını için hac yapabilir mi?

                         •  Temettü haccı yapmak üzere vekil olan kimse, umreyi kendisi için yaparsa ne gerekir?

                         •  Arafat’tan önce komada olup ölmek üzere olan hacı adayı için bulunduğu yerden bedel tayin edilebilir mi?

                         •  Bedel hac için gelen kimse hangi hacca niyet etmelidir?

                         •  Hacca görevli gidip, masrafları ilgili kurum tarafından karşılanan görevli aynı zamanda başkası adına vekâleten hac yapabilir mi?

                         •  Hac ibadeti üzerine farz olan bir kimse, bu vazifesini yapmadan vefat ederse, varisleri bu durumda ne yapmalıdırlar?

                         •  Üzerine hac ibadeti farz olduğu halde haccetmeden ölen bir kimsenin varislerinin hac parası kadar bir miktarı fakirlere vermeleriyle bu görevinden muaf olur mu?

                         •  Ölü adına hac yapılabilir mi?

                         •  Suudi Arabistan’da kurban bayramı bizden önce veya sonra yapılması halinde bizim yaptığımız hac ibâdeti geçerli olur mu?

                         •  Hac ibâdeti belli bir mevsimde mi yapılmalıdır? Senenin diğer günlerinde de yapılabilir mi?

                         •  Hacca giderken helallik almanın dini hükmü nedir?

                         •  Veda haccı ve veda hutbesi nedir?

                         •  Mescid-i Nebevi’de kırk vakit namaz kılmanın hükmü nedir?

                         •  Hacca giden kişilere “hacı” demek ve onlara böyle hitap etmekte bir sakınca var mıdır?

                         •  Mekke ve Medine’nin kutsallığına inanarak oralardan toprak veya taş getirmenin bir sakıncası var mıdır?

                         •  Kurban bayramı günlerinde umre yapılabilir mi?

                         •  Hac ve umre görevlerini yaparken belli duaları okumanın hükmü nedir?

                         •  Bayanların hac veya umrede âdet geciktirici ilaç kullanmaları caiz midir?

                         •  Bankada vadeli hesapta bekletilen para ile hac yapılır mı?

                         •  Görevli olarak giden kişinin yaptığı hac kendi adına geçerli olur mu?

                     KURBAN

               İman / İtikad

                     İman ve İstikamet

                     İman Esasları ve İmanın Kabul Olma Şartları

                         •  İmanın Geçerli Olmasının Şartları

                         •  İman ve Erdem İlişkisi

                         •  İman ve İnsan Hayatı Üzerindeki Etkileri

                     Kelime-i Tevhid ve Kelime-i Şehadet

                     Tasdik ve İnkar Bakımından İnsanlar

                         •  İman - Küfür

                         •  Münafığın Sıfatları ve Nifakın Zararları

                     Salih Amel ve İman

                         •  İman-Amel-Ahlak Münasebeti

                     Kader İnancı ve İnsanın Sorumluluğu

                         •  Kadere İman

                         •  Kaza ve Kaderin Anlamı ve Tanımı

                         •  Kaza ve Kadere İman

                         •  Herkes Yaptığından Sorumludur

                     Meleklere İman

                         •  Meleklere İman ve İnsan Hayatına Etkisi - 1

                         •  Meleklere İmanın İnsan Hayatına Etkisi - 2

                     İslam'da Tevekkül

                         •  Tevekkül ve Kader (Tevekkül Nedir)

                     Cibril Hadisi

                     Cin Nedir ve Nasıldır?

                     Meleklere İman Etmek

                     Münafıklık

                     Tevhit - Şirk

                     Hak-Batıl Mücadelesi

               Kur'an Tefsiri Sunumları

               Hadis-i Şerif Sunumları

                     Kabul Açısından Hadisin Kısımları

                     Sünnette Yer Alan Hükümler

                     Zayıf Hadisle Amel Etmek

                     Sahih Hadislerin Anlaşılma Problemi

                     Çeşitli Hadis Kitapları

                     Hadis Usulü - Talat Koçyiğit (Kitap)

                     Hadis Literatürü

                     Hadis ve Sünnet Kavramları

                     Hadis Usulü Sunumu

                     Halk Dilinde Yaygın Hadislerin Bulunduğu Eserler

                     Hadisleri Taksimde Esas Alınan Noktalar

                     Hadis Konusuna Göre Alel Ebvab Eserler

                     Eğer Benu İsrail Olmasaydı Yemek Bozulmazdı Hadisi

                     Tanım Tenkit Açısından Ravi

                     Hadiste Adalet ve Zabt Tablosu

                     Rivayet Keyfiyet ve Adab

                     Cehalet Açısından Hadis Ravisi

                     Hadis Uydurmaya Karşı Tedbirler

                     Zayıf Hadis Çeşitleri

                     Rivayet Mahsülleri

                     Hadis mi Değil mi?

                     Hadis Alimleri Haritası (Atlas)

               Temizlik ve Sağlık

                     Temizlik

                     Gusül Abdesti

                     Allah Temizlenenleri Sever

                     Çevreyi Koruma, Temizlik ve Önemi

                     Çevre Sağlığının Bozulması

                     Çevre Bilinci

                     Maddi ve Manevi Temizlik

                     Sağlık Büyük Bir Nimettir - 1

                     İslam'da Çevre Bilinci

                     Hastalık

                     İçme Adabı

                     Sigara - Tütün

                     Temizlik ve Önemi

                     Tuvalet Adabı

                     Yemek Adabı

               Hac ve Umre Sunumları

               Hac ve Umre İrşat Metinleri

               Hac ve Umre Basılı Yayınlar

               Hac ve Umre Plan ve Krokiler

               DHBT ve MBSTS Hazırlık Notları (Soru-Cevap)

                     DHBT ve MBSTS Diyanet Yeterlilik TEST 1

                     DHBT ve MBSTS Diyanet Yeterlilik TEST 2

                     DHBT ve MBSTS Diyanet Yeterlilik TEST 3

                     DHBT ve MBSTS Diyanet Yeterlilik TEST 4

                     DHBT ve MBSTS Diyanet Yeterlilik TEST 5

                     DHBT ve MBSTS Diyanet Yeterlilik TEST 6

                     DHBT ve MBSTS Diyanet Yeterlilik TEST 7

                     DHBT ve MBSTS Diyanet Yeterlilik TEST 8

                     DHBT ve MBSTS Diyanet Yeterlilik TEST 9

                     DHBT ve MBSTS Diyanet Yeterlilik TEST 10

                     DHBT ve MBSTS Diyanet Yeterlilik TEST 11

                     DHBT ve MBSTS Diyanet Yeterlilik TEST 12

                     DHBT ve MBSTS Diyanet Yeterlilik TEST 13

                     DHBT ve MBSTS Diyanet Yeterlilik TEST 14

                     DHBT ve MBSTS Diyanet Yeterlilik TEST 15

                     DHBT ve MBSTS Diyanet Yeterlilik TEST 16

                     DHBT ve MBSTS Diyanet Yeterlilik TEST 17

                     DHBT ve MBSTS Diyanet Yeterlilik TEST 18

                     DHBT ve MBSTS Diyanet Yeterlilik TEST 19

                     DHBT ve MBSTS Diyanet Yeterlilik TEST 20

                     DHBT ve MBSTS Diyanet Yeterlilik TEST 21

                     DHBT ve MBSTS Diyanet Yeterlilik TEST 22

                     DHBT ve MBSTS Diyanet Yeterlilik TEST 23

                     DHBT ve MBSTS Diyanet Yeterlilik TEST 24

                     DHBT ve MBSTS Diyanet Yeterlilik TEST 25

                     DHBT ve MBSTS Diyanet Yeterlilik TEST 26

                     DHBT ve MBSTS Diyanet Yeterlilik TEST 27

                     DHBT ve MBSTS Diyanet Yeterlilik TEST 28

                     DHBT ve MBSTS Diyanet Yeterlilik TEST 29

                     DHBT ve MBSTS Diyanet Yeterlilik TEST 30

                     DHBT ve MBSTS Diyanet Yeterlilik TEST 31

                     DHBT ve MBSTS Diyanet Yeterlilik TEST 32

                     DHBT ve MBSTS Diyanet Yeterlilik TEST 33

                     DHBT ve MBSTS Diyanet Yeterlilik TEST 34

                     DHBT ve MBSTS Diyanet Yeterlilik TEST 35

                     DHBT ve MBSTS Diyanet Yeterlilik TEST 36

                     DHBT ve MBSTS Diyanet Yeterlilik TEST 37

                     DHBT ve MBSTS Diyanet Yeterlilik TEST 38

                     DHBT ve MBSTS Diyanet Yeterlilik TEST 39

                     DHBT ve MBSTS Diyanet Yeterlilik TEST 40

                     DHBT ve MBSTS Diyanet Yeterlilik TEST 41

                     DHBT ve MBSTS Diyanet Yeterlilik TEST 42

                     DHBT ve MBSTS Diyanet Yeterlilik TEST 43

                     DHBT ve MBSTS Diyanet Yeterlilik TEST 44

                     DHBT ve MBSTS Diyanet Yeterlilik TEST 45

                     DHBT ve MBSTS Diyanet Yeterlilik TEST 46

                     DHBT ve MBSTS Diyanet Yeterlilik TEST 47

               İhlas ve İhsan

                     İhsanı Nasıl Okumalıyız?