• https://www.facebook.com/insanveislam.org/
  • https://twitter.com/insanuislam
MAKALELER
VAAZ ARŞİVİ
DİYANET FETVALARI

Bilinen yeminlerden olmayan, Halkın ürettiği yemin ifadeleri yemin olarak geçerli olur mu?

Bilinen yeminlerden olmayan, Halkın ürettiği yemin ifadeleri yemin olarak geçerli olur mu?

 

Yemin, Allah Teâlâ’nın isim veya sıfatlarından birini zikretmekle gerçekleşir. “VAllahi, Billahi, Tallahi, Allah şahit, Allah hakkı için, andolsun ki, Allah adına yemin ederim.” gibi ifadeler böyledir (Merğînânî, el-Hidâye, IV, 72-73).

 

“Mushaf hakkı için, Kur’an hakkı için” gibi Allah Teâlâ’nın isim ve sıfatları zikredilmeden söylenen bir sözün yemin sayılıp sayılmamasında, toplumun örfü ölçü alınır (Serahsî, el-Mebsût, VII, 24; Fetâvây-ı Hindiyye, II, 53).

 

Yemin kastıyla, “Şöyle yaparsam Allah’ı yok sayayım.” veya “Kâfir olayım.” ya da “Yahudi olayım.” vb. bir söz söyleyen kişi, yemin etmiş demektir. Dediğini yapması durumunda yemin keffareti gerekir. Ancak bu sözleri söyleyen şahıs, dediğini yaptığı takdirde Allah’ı inkâr etmiş ve kâfir olmuş sayılacağına inanır, buna rağmen o işi yaparsa dinden çıkmış olur. Çünkü sözünde durmamakla küfre razı olmuş demektir. Tevbe istiğfar etmesi, iman ve nikah tazelemesi gerekir (Merğînânî, el-Hidâye, II, 74; Fetâvây-ı Hindiyye, II, 54; İbn Âbidîn, Reddu’l-muhtâr, III, 47).

Üye Girişi
Aktif Ziyaretçi14
Bugün Toplam741
Toplam Ziyaret3113450
HADİSLERLE İSLAM DİB
EĞİTİM SUNUMLARI