• https://www.facebook.com/insanveislam.org/
  • https://twitter.com/insanuislam
MAKALELER
VAAZ ARŞİVİ
DİYANET FETVALARI

BAZI DİNİ KİTAPLAR

BAZI DİNİ KİTAPLAR

Bu kitapları bilgisayarınıza indirerek sürekli (çevirimdışı) kullanabilirsiniz. Kitap isimlerinin üzerine sağ tıklayıp "farklı kaydet" diyerek bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz.


Kuranı Kerim Arapça (Word)

Tefsirul- Müyesser Arapça (Word)

Süleyman Ateş Kuran Meali

Süleymen Ateş Kuran Ansiklopedisi

Riyazussalihin (Raşit Küçük ve İsmail Lütfi Çakan tercüme ve şerhi)

Sahihi Buhari

Hanefi Fıkhı İbni Abidin

Diyanetin İki Ciltlik İslam İlmihali

Ömer Nasuhi Bilmen İslam İlmihali

İlahiyat Vakfı İlmihali

Fi Zilalil-Kur'an

Halil Gönenç Hoca Fetvalar

Şamil İslam Ansiklopedisi

Şafii Fıkhı

Tefhimu'l Kur'an Mevdudî

Bidayetu'l Müçtehid Dört Mezhep fıkhı

Büyük Dini Hikayeler

Elmalı Hamdi Yazır Hak Dini Kuran Dili Tefsiri

Peygamberimizin Hayatı Salih Suruç

MUVAHHİD İsimli Kitap Programı

Tefsir ve Beyan Müfredatu'l-Kuran Bu kitapta Kuran kelimelerinin manaları, esbabı nüzul. tecvid kaideleri, mevzularına göre ayetler ve Kuran kelimeleri olmak üzere beş kitap bulunmaktadır. Kitap pdf ve Arapçadır. Tarafımdan içindekiler eklenmiştir. Tam bir Kur'anı Kerim ansiklopedisi formatındadır. Her ilahiyatçının kütüphanesinde bulunmalıdır.

Bünyetül- Aklil Arabî Arapça ve pdf

Tekvinul- Aklil Arabî Arapça ve pdf

Mucem Raid Arapça - Arapça sözlük pdf

Kur'anı Kerim Arapça Microsoft Excell formatında

 

المرجع الأكبر للتراث الإسلامي Elmerciu'l Ekber li't-turasil İslami. Bu program 4600 mb civarında ve 12500 kitaplık bir kütüphane bulunmaktadır. Kütüphaneyle ilgili Arapça bilgi ilgili sitede verilmiştir. Bu programı bir sanal sürücüye yükleyerek oradan bilgisayarınıza kurunuz ve istifade etme yoluna bakınız.

Birde meşhur المكتبة الشاملة el-Mektebetu'ş-Şamile denilen ve Araplar tarafından ücretsiz olarak hazırlanmış bir kütüphane bulunmaktadır. Bu kütüphane biri 10gb diğeri ise 110 gb olmak üzere iki şekilde hazırlanmıştır. Büyük olana normal metinlerin yanında pdf dosyaları da eklenmiştir. Açtığınız her sayfanın yanında isterseniz pdf sinden aynı sayfayı açabilmektesiniz. 

 

El-Mevsuatul Fıkhiyyetu'l- Kuveytiyye Bu ansiklopedi denen kitap Kuveyt hükümeti alimlerince hazırlanan fıkıh ansiklopedisidir. Dört mezhebin ve fazlasının fıkhını içermektedir. Fazladan sayfa altlarındaki kaynağa tıkladığınızda o kaynaktaki bilgiyi de görmek mümkündür. Bu açıdan Şamile de bulunan nüshadan farklıdır.

 

Nahvu'l Vazıh, Camiuddurus vb. bir kaç kitabın pdfsi için tıklayınız.

Arapça sarf ve nahiv kitapları için tıklayınız

Arapça meşhur lugat Mucemu'l- Lugati'l Arabiyyeti'l-Muasıra Bu sölükte arama yapmak için harfleri ayrı ayrı yazmak gerekiyor. Bitişik yazarsanız bulamazsınız.


Üye Girişi
Aktif Ziyaretçi16
Bugün Toplam497
Toplam Ziyaret2808417
HADİSLERLE İSLAM DİB
EĞİTİM SUNUMLARI