• https://www.facebook.com/insanveislam.org/
  • https://twitter.com/insanuislam
MAKALELER
VAAZ ARŞİVİ
DİYANET FETVALARI

Kara hayvanlarından hangileri yenir, hangileri yenmez?

Kara hayvanlarından hangileri yenir, hangileri yenmez?

 

Etlerinin yenmesinin helâl olduğunda görüş birliği bulunan hayvanlar dört grupta toplanmıştır (Bakara 2/173; Mâide 5/3):

 

a.Sığır, manda, koyun, keçi, deve, tavşan, tavuk, kaz, ördek, hindi türünden evcil hayvanlar.

 

b.Geyik, ceylan, dağ keçisi, yabanî sığır ve zebra gibi vahşi hayvanlar.

 

c.Güvercin, serçe, bıldırcın, sığırcık, balıkçıl gibi kuşlar. Bu hayvanların etlerinin helâl olduğunda fakihler görüş birliğindedir. Bu sayılanların bir kısmının helâlliği Kur’an’da tasrih edilmiş, diğerleri de Kur’an’ın “yiyiniz” dediği iyi ve temiz şeyler (Mâide, 5/1; Hac, 22/28, 30). kapsamında görülmüştür.

 

d.Çekirge de, sünnette yenebileceğine dair özel hüküm bulunması sebebiyle yenmesi helâl hayvanlar grubunda yer almıştır (Buhârî, Zebâih, 13).

 

Etlerinin yenmesinin haram olduğunda görüş birliği bulunan hayvanlar ise üç gruptur:

 

a.Domuzun haram olduğu Kur’an’ın açık hükmüyle sabittir (Mâide, 5/3). Kur’an’da ismi anılarak yasaklanan tek hayvan domuzdur.
 
Kur’an’da sadece domuzun etinin haramlığından söz edilse de, İslâm âlimleri, En’am Sûresinin 145. ayetinde geçen “rics” ifadesi ile, A’raf Sûresi 157. ayetindeki “...
 
onlara pis ve murdar olan şeyleri haram kılar” ifadelerini birlikte değerlendirmişler ve domuzun her şeyinin haram olduğunu belirtmişlerdir (İbn Âbidin, Reddu’l-muhtâr, V, 196).
 
b.Allah’tan başkası adına kesilen hayvanların etlerinin haram olduğu da yine Kur’an’ın hükmüne dayanır: (Kesim sırasında) üzerine Allah’ın adı anılmayan hayvanların etlerini yemeyin.” (En’âm, 6/121).
 
Bu ilke İslâm’ın tevhid akidesine verdiği önemin ve şirke karşı aldığı kesin tavrın bir göstergesidir.
 
c.Dinî usullere uygun olarak kesilmemiş veya kendiliğinden ölmüş olan hayvanın etinin haram olduğu da yine Kur’an’ın açık hükmüne dayanır:
 
“Allah, size ancak leş, kan, domuz eti ve Allah’tan başkası adına kesileni haram kıldı”. (Bakara, 2/173).
 
“Ölmüş hayvan, kan, domuz eti, Allah’tan başkası adına boğazlanan; (henüz canı çıkmamış iken) kestikleriniz hariç olmak üzere boğulmuş, darbe sonucu ölmüş, yüksekten düşerek ölmüş, boynuzlanarak ölmüş ve yırtıcı hayvan tarafından parçalanmış hayvanlar ile (tazim amacı ile) dikili taşlar üzerinde boğazlanan hayvanlar size haram kılındı.” (Mâide, 5/3).
 
İşte bu âyetlerde sayılan hayvan etlerinin haram olduğu hususunda bütün İslâm âlimleri fikir birliği içindedir (Nevevî, el-Mecmu’, IX, 72).
 
Yukarıda sayılan grupların dışında kalan hayvanların etlerinin yenmesinin dinî hükmü konusunda İslam âlimleri farklı görüşler belirtmişlerdir.
 
Üye Girişi
Aktif Ziyaretçi13
Bugün Toplam424
Toplam Ziyaret3105285
HADİSLERLE İSLAM DİB
EĞİTİM SUNUMLARI