• https://www.facebook.com/insanveislam.org/
  • https://twitter.com/insanuislam
MAKALELER
VAAZ ARŞİVİ
DİYANET FETVALARI

Saç ektirmek caiz midir?

Saç ektirmek caiz midir?

 

Sahih hadis kaynaklarında, Hz. Peygamber (s.a.s.)’in dökülen saçların yerine saç eklemeyi yasakladığı rivayet edilmektedir. Nitekim Ensar’dan bir cariye evlendikten sonra hastalanmış ve saçı dökülmüştü. Ailesi ona takma saç bağlamak isteyince bunu Rasûlüllah’a sordu. Hz. Peygamber “Allah saç ekleyene ve eklettirene lanet etsin” (Buhârî, Libas, 83; Müslim, Libas, 117) buyurarak buna izin vermedi. Benzeri bir olay da şöyledir: Ensardan bir kadın oğlunun evlenmek üzere olduğunu, saçının da bir hastalık sebebiyle döküldüğünü, düğün öncesi başına saç ekletmek istediğini Hz. Peygambere arz etti. O da “Allah saç ekleyene ve eklettirene lanet etsin” (Müslim, Libas, 115) buyurdu.

 

Bu ve benzeri hadislerden hareketle İslam âlimleri erkek veya kadının ister hastalık ve saç dökülmesi sebebiyle, isterse güzellik kastıyla saçına saç eklemesini, başına başkasının saçını (peruk) takmasını caiz görmemişlerdir. Ancak insan saçı dışında ipek, iplik, yün ve benzerinden yapılmış sentetik peruğun takılmasını, fakihlerin çoğunluğu caiz görmektedirler (Kâsânî, Bedâiu’s-sanâî, V, 125; İbn Kudâme, el-Muğnî, I, 107; İbn Nüceym, el-Bahru’r-râik, VI, 88). Saç ektirme veya ekleme ile ilgili olarak yukarıda nakledilen hadislerdeki yasağın sebebi, genel olarak, insanın herhangi bir cüz’ünü kullanmanın insana saygının gereği caiz olmayışı veya Allah’ın yarattığı şekli değiştirme ve insanları aldatma şeklinde açıklanmaktadır. Diger taraftan hadislerde sözü edilen ekleme, başkalarının organik saçlarını ekleme olarak anlaşılmıştır. Dolayısı ile bu illetin gerçekleşmediği yerde, söz konusu yasak da gündeme gelmeyecektir. Buna göre, saçları dökülen kimselerin, yine kendilerinden alınan saç köklerinin dökülen yerlere nakledilmesi anlamında saç ektirmeleri caizdir.

Üye Girişi
Aktif Ziyaretçi11
Bugün Toplam626
Toplam Ziyaret3116804
HADİSLERLE İSLAM DİB
EĞİTİM SUNUMLARI