• https://www.facebook.com/insanveislam.org/
  • https://twitter.com/insanuislam
MAKALELER
VAAZ ARŞİVİ
DİYANET FETVALARI

Vefk nedir? Yapılması ya da yaptırılması caiz midir?

Vefk nedir? Yapılması ya da yaptırılması caiz midir?

 

Türkçe’de uyum anlamına gelen vefk, bir dörtgen şekil içindeki bölümlere bir takım sayı ve harfler yazılarak meydana getirilen şekil olup, bunu yapanlar, vefk aracılığıyla Allah’ın kendilerini koruyacak bir cin görevlendireceğini iddia ederler.

 

İslam dini falı, tılsımı ve büyüyü, itikadı bozduğu, tevhit inancına zarar verdiği ve kötüye kullanıldığı için kesin olarak yasaklamıştır (Fetâvây-ı Hindiyye, V, 378).

 

Cinlerin varlığı haktır. Ancak mahiyetleri konusunda fazla bir şey söylemek mümkün değildir. Onlar hakkındaki tek bilgi kaynağı vahiydir. Kaynaklarda verilen bilgilere göre, cinler, insanların şeklini alabilecekleri gibi diğer varlıkların şekline de girebilmektedirler (İbn Teymiyye, Mecmu’u’l-Fetâvâ, XIII, 90).

 
Kur’an-ı Kerim’de ifade edildiği üzere Allah’ın kudretine karşı cinlerin hiçbir hükmü yoktur ve cinler, Allah’a iman eden ve müslümanca yaşayanlara kolay kolay zarar veremezler (Cin, 72/13). Ama Allah’a sığınma yerine cinlere sığınan, onlara boyun eğen kimseleri cinlerin hâkimiyetleri altına alabileceğine de Kuran’da işaret edilmiştir (Cin, 72/6).
 
İslam dinine göre; ibadetler Allah için yapılır; dualar ve istekler hiç bir aracıya başvurmadan doğrudan Allah’a yöneltilir.
 
Cinlerden ve şeytanlardan yardım isteme anlamına gelen ve manası anlaşılmayan sihir ve tılsımlar ise şirke kadar götürebilecek işlerdir (Nevevî, el-Mecmu’, IX, 65). Zira bu gibi işlerde hep aldatma, kötülük ve zarar söz konusudur (Cessâs, Ahkâmu’l-Kur’an, I, 112).
Üye Girişi
Aktif Ziyaretçi7
Bugün Toplam837
Toplam Ziyaret3105698
HADİSLERLE İSLAM DİB
EĞİTİM SUNUMLARI