• https://www.facebook.com/insanveislam.org/
  • https://twitter.com/insanuislam
MAKALELER
VAAZ ARŞİVİ
DİYANET FETVALARI

Mehrini eşine bağışlayan kadın daha sonra bu bağışından dönebilir mi?

Mehrini eşine bağışlayan kadın daha sonra bu bağışından dönebilir mi?

 

Hibe (bağış), bir malın bedelsiz olarak başkasına temlik edilmesi anlamına gelir. Hibe îcab, kabul ve kabz ile yani verme, bunu kabul etme ve teslim alma ile geçerlilik kazanır. Buna göre bağışlayan kişi malı teslim etmediği, diğer taraf da malı kabzetmediği sürece bağışlayan akidden dönebilir. Teslim ve kabızdan sonra ise akid bağlayıcılık kazanır. Buna göre mehrini aldıktan sonra eşine bağışlayan kadın teslim etmeden önce bağışından dönebilir; zira akid tamamlanmamış; yani bağış gerçekleşmemiştir. Eşler arasında yapılan, icap, kabul ve kabzın gerçekleştiği hibeden ise, hibe eden eşin rücu hakkı yoktur (Mevsılî, el-İhtiyâr, İstanbul, 1996, III, 48). Şayet kadın mehrini almamış ve kocasının zimmetinde borç olarak bulunuyorsa bu mehrini bağışlar ve koca da kabul ederse artık geri dönemez. Çünkü borç kocanın zimmetinde olduğu için hibe akdiyle kabız tamamlanmış olur.

 

Şu da bilinmelidir ki, mehrin veya başka bir malın hibesinden maksat, eşler arasında bağlılığı ve kaynaşmayı güçlendirmektir. Hibeden dönmek ise bu bağlılığı ve kaynaşmayı koparmak anlamına gelir; eşler arasında sevgisizliğe ve soğukluğa sebep olur. Hz. Peygamber (s.a.s.); “Bir kimse, kendisine nikah düşmeyen akrabasına hibede bulunursa, ondan rücû edemez.” (Tirmizi, Buyû’, 62; Dârekutnî, Sünen, Beyrut, 1966; III, 43; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, Haydarâbâd 1344, VI, 181; ) buyurmuştur.

Üye Girişi
Aktif Ziyaretçi24
Bugün Toplam1384
Toplam Ziyaret3112035
HADİSLERLE İSLAM DİB
EĞİTİM SUNUMLARI