• https://www.facebook.com/insanveislam.org/
  • https://twitter.com/insanuislam
MAKALELER
VAAZ ARŞİVİ
DİYANET FETVALARI

Alevî olan kişi ile evlilik caiz midir?

Alevî olan kişi ile evlilik caiz midir?

 

Kendileriyle evlenilmesi caiz olmayan kişiler âyet ve hadislerde belirtilmiş olup bunların dışında kalanlarla evlenmenin helal olduğu açıkça ifade edilmiştir (Nisâ, 4/ 22, 23, 24; Mümtehine, 60/10).

 

İslâm’a göre Müslüman bir kadın ancak Müslüman bir erkekle evlenebilir. Allah’a, Hz. Muhammed (s.a.s.)’in Allah’ın elçisi olduğuna, onun ümmetine tebliğ edip hayatında uyguladığı dinî hükümlere inanan ve bunları kabul eden herkes Müslümandır.

 

Bu itibarla evlenirken aranan nokta, kişinin Müslüman olup olmadığının tespitidir.

Müslüman olanla evlenilir, olmayanla evlenilmez.

 

Görüldüğü üzere birisiyle evlenmenin caiz olup olmaması, kişinin etnik, siyasi, kültürel, mezhep, meşrep, tarikat yapısıyla ilgili değildir; Müslüman olup olmamasına bağlıdır. İslâm âlimlerinin çoğunluğu, dinin kesin hükümlerinden birini inkâr veya önemsiz görme gibi küfrü gerektiren bir durum olmadıkça “Lâ ilâhe illallah Muhammedün Rasûlüllah” diyen ve Müslüman olduğunu söyleyen herkesin Müslüman sayıldığını ifade etmişlerdir. Nitekim Kur’an-ı Kerîm’de: “Ey iman edenler, size müslüman olduğunu bildirene, dünya hayatının geçici nimetlerine göz dikerek, ‘sen mü’min değilsin. ‘ demeyin.” (Nisâ, 4/94) buyurulmuştur.

 

Dinin kesin hükümlerinden birini veya bir kısmını inkâr eden, söz ve davranışlarıyla dinin sınırları dışında bulunduklarını ilân ve ızhar eden kimseler ise Müslüman sayılmazlar. Günümüzde Sünni veya Alevi kökenli olup da bu iki geleneğin uzağında hatta alakasız nitelikte olan meselâ ateist olan insanlar da vardır. Bir Müslümanın böyle kişilerle evlenmesi caiz değildir. Ancak iman esaslarına inanan, İslâm’ın şartlarını kabul eden, -bir kısmını uygulamasa bile- bunları reddetmeyen kişiler ise Müslümandır. Böyle kişilerle hangi mezhepten olurlarsa olsunlar evlilik yapmak caizdir.

Üye Girişi
Aktif Ziyaretçi16
Bugün Toplam440
Toplam Ziyaret3105301
HADİSLERLE İSLAM DİB
EĞİTİM SUNUMLARI