• https://www.facebook.com/insanveislam.org/
  • https://twitter.com/insanuislam
MAKALELER
VAAZ ARŞİVİ
DİYANET FETVALARI

Müslüman bir kadının gayrimüslim birisi ile evlenmesi caiz midir?

Müslüman bir kadının gayrimüslim birisi ile evlenmesi caiz midir?

 

İslâm dini, âileye büyük önem vermiş, âile bireylerinin karşılıklı ilişkilerinin düzenlenmesinde titizlik göstermiştir.

 

Bu bağlamda aile kurumuna hukukî meşruiyet kazandıran evlenme akdinin sınır ve şartları Kur’an’da tafsilatlı bir şekilde yer almış, kimlerle evlenilip, evlenilemeyeceği açıklanmış; Müslümanların gayrimüslimlerle evlenmelerine bazı sınırlamalar getirilmiştir.

 

Buna göre Müslüman bir kadın veya erkeğin müşriklerle evlenemeyeceği açık bir şekilde vurgulanmaktadır. Kur’an-ı Kerim’deki; “İman etmedikleri sürece, Allah’a ortak koşan kadınlarla evlenmeyin. Allah’a ortak koşan kadın hoşunuza gitse de, Mü’min bir cariye ondan daha hayırlıdır. İman etmedikleri sürece, Allah’a ortak koşan erkeklerle, kadınlarınızı evlendirmeyin. Allah’a ortak koşan hür erkek hoşunuza gitse de iman eden bir köle ondan daha hayırlıdır.” (Bakara, 2/221) mealindeki ayet bu konuyu açıklamaktadır.

 

Bunların dışında kalan ehl-i kitap ile evlilik konusunda ise; erkek ile kadın ayrı olarak mütalaa edilmiş; “Kendilerine kitap verilenlerin yiyecekleri size helal, sizin yiyecekleriniz de onlara helaldir. Mümin kadınlardan iffetli olanlarla, daha önce kendilerine kitap verilenlerden olan iffetli kadınlar da, mehirlerini vermeniz kaydıyla; evlenmek, zina etmemek ve gizli dost tutmamak üzere size helaldir.” (Mâide, 5/5) ayeti ile Müslüman bir erkeğin ehl-i kitap (Yahûdî veya Hıristiyan) kadınla evliliğine izin verilmiş; ancak Müslüman kadının ehl-i kitap erkekle evlenmesi konusuna temas edilmemiştir.

 
İslam âlimleri bu ayet ile Mekke’den Medine’ye hicret edip gelen kadınlarla ilgili olan “Onların Mü’min kadınlar olduklarını öğrenirseniz, kâfirlere geri çevirmeyiniz. Bu kadınlar, o inkarcılara helal değildir. Onlar da bunlara helal olmazlar.” (Mümtehine, 60/10) ayetindeki “kafir” kelimesinin, müşrik ve ehl-i kitap dahil bütün gayrimüslimleri kapsadığından hareketle, Müslüman bir kadının, gayrimüslim erkekle evlenemeyeceğini ifade etmişlerdir.
 
Mâide Suresinin 5. ayetinde, Müslümanların yemeklerinin ehl-i kitap için, onların yemeklerinin de Müslümanlara helal olduğu belirtildiği halde, evlilik konusunda sadece ehl-i kitap kadınların Müslüman erkeklerle evlenmelerinin helal olduğunun belirtilmesi, Müslüman kadının gayrimüslim erkekle evlenmesinin helal olmadığını ima etmektedir.
 
İslâm Dini, getirdiği hükümlerde, sosyal yapıyı, çevreyi, fertlerin psikolojik durumlarını göz önünde bulundurmuştur. İnsanın, dünya ve ahiret mutluluğunun temelinde aile hayatının önemli bir yeri vardır. Gayrimüslim erkekle evliliğin evlenen kadın ve doğacak çocukları üzerinde dinî açıdan olumsuz etkilerinin olacağı kaçınılmazdır. Diğer taraftan toplumsal dokunun korunması ve devamı için aile yapısının ve neslin korunması önemli bir yer tutmaktadır. Zira toplumun temelini teşkil eden ve insanın en yakın ilişki içerisinde bulunduğu çevre ailedir. Bundan hareketle, günümüze kadar İslam bilginleri arasında Müslüman kadınların gayrimüslim erkeklerle evlenemeyecekleri konusunda herhangi bir görüş ayrılığı olmamış, aksine bu konuda, bir bakıma icma oluşmuştur (Şâfiî, el-Ümm, Beyrut 1393, V, 158; Serahsî, el-Mebsût, Beyrut ts. , VI, 78; Kâsânî, Bedâi, Beyrut 1986, II, 272; Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslâmî ve Edilletühû, Şam 1989, VII, 152).
Üye Girişi
Aktif Ziyaretçi12
Bugün Toplam625
Toplam Ziyaret3115563
HADİSLERLE İSLAM DİB
EĞİTİM SUNUMLARI