• https://www.facebook.com/insanveislam.org/
  • https://twitter.com/insanuislam
MAKALELER
VAAZ ARŞİVİ
DİYANET FETVALARI

Bekâr kişinin boşaması geçerli midir?

Bekâr kişinin boşaması geçerli midir?

 

Evlenmeden önce sarf edilen boşama sözleri hüküm ifade etmez. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.): “Nikahtan önce boşama yoktur.” (Buhârî, Talâk 9; Ebû dâvûd, Talâk 7; İbn Mâce, Talak, 17) buyurmuştur.

 

Bu hadisin, nikah akdi kıyılmadan önce yapılan kesin ve şartsız boşamanın hükümsüz/geçersiz olduğuna delaleti konusunda âlimler ittifak etmişlerdir.

 

Fakat kişi, bir kadına: “Eğer seninle nikahlanırsam/evlenirsem sen benden boşsun.”, “Evleneceğim her kadın benden boştur” gibi gelecekte yapacağı nikaha bağlı boşaması konusunda âlimler farklı görüş beyan etmişlerdir.

 

Hanefîlere göre nikahlanma şartına bağlı boşama geçerlidir. Mesela bir kişi: “Eğer seninle evlenirsem sen benden boşsun.” veya “Evleneceğim her kadın boş olsun.” derse evlenmesi halinde boşama gerçekleşmiş olur (Merğînânî, el-Hidâye, I, 250; Zeylaî, Tebyînü’l-Hakâık, II, 231; Fetâvâ-yı Hindiye, I, 418-419).

 

İmam Şâfiî, Ahmed b. Hanbel ve diğer âlimlere göre ise, böyle şartlı bir sözle boşama meydana gelmez (İbn Rüşd, Bidâyetü’l-müctehid, Mısır 1975, II, 84; İbn Kudâme, el-Muğnî, IX, 410; Şevkânî, Neylü’l-evtâr, Beyrut 2004, 1271-1272).

Üye Girişi
Aktif Ziyaretçi17
Bugün Toplam743
Toplam Ziyaret3113452
HADİSLERLE İSLAM DİB
EĞİTİM SUNUMLARI