• https://www.facebook.com/insanveislam.org/
  • https://twitter.com/insanuislam
MAKALELER
VAAZ ARŞİVİ
DİYANET FETVALARI

Müslüman gayri müslime mirasçı olabilir mi? Din ayrılığı mirasa engel midir?

Müslüman gayri müslime mirasçı olabilir mi? Din ayrılığı mirasa engel midir?

 

Hz. Peygamber (s.a.s.)’in “Kâfir bir kimse müslümana, müslüman da kâfire mirasçı olamaz” (Buhârî, Ferâiz 26) ile “Farklı din mensupları birbirlerine mirasçı olamazlar (Ebû Dâvûd, Ferâiz 10; Tirmizî, Ferâiz 16) mealindeki hadislerine dayanan çoğunluk, din farkının mirasa engel olacağını söylemiştir. Bu hadisleri başka bilgilerle birlikte değerlendiren Muaz b. Cebel, Muâviye b. Ebî Süfyan gibi sahabîlerle sonraki bazı müctehidler, gayri müslimin müslüman akrabasına mirasçı olamayacağını ama müslümanın gayri müslim birisine mirasçı olabileceğini kabul etmişlerdir. Günümüzde de tercih edilen bu görüşe göre; müslüman, gayr-i müslim anne-babasından kalan mirası alabilir (bkz. İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, Beyrut 1379, XII, 50; Azîmâbâdî, Avnü’l-Ma’bûd, Beyrut 1415, VIII, 87; Cemalüddin Abdullah b. Halil el-Mardînî, er-Rehâbiyye fî İlmi’l-ferâiz, Dımaşk 1998, 38; Abbâd, Şerhu Süneni Ebî Dâvûd, XV, 475).

Üye Girişi
Aktif Ziyaretçi3
Bugün Toplam254
Toplam Ziyaret2798201
HADİSLERLE İSLAM DİB
EĞİTİM SUNUMLARI