• https://www.facebook.com/insanveislam.org/
  • https://twitter.com/insanuislam
MAKALELER
VAAZ ARŞİVİ
DİYANET FETVALARI

Kişinin ölümünden sonra mal varlığında meydana gelen artış mîrasa dâhil midir?

Kişinin ölümünden sonra mal varlığında meydana gelen artış mîrasa dâhil midir?

 

Ölenin geride bıraktığı mal ve haklardan, techîz ve tekfîn masrafları çıktıktan, borçları ödendikten ve vasiyeti de ‘terike’nin 1/3’ini geçmemek kaydıyla yerine getirildikten sonra geriye kalan tüm mîras mîrasçılarına intikâl eder (Nisa 4/11; Buhârî, Vasâyâ 3).

 

Terike, ölenin mal veya hak olarak geride bıraktığı şeylerdir. Hanefîlere göre, yalnız mallar ve mala bağlı olan haklar terike kapsamına girer. Şâfiî, Mâlikî ve Hanbelîlere göre ise bütün mal ve sâbit olan mutlak haklar terike kapsamına dâhildir (Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslâmî ve Edilletühû, Şam 1989, VIII, 269-270).

 

Kişinin ölümünden sonra mal varlığında meydana gelen tüm artışlar mirasa dâhildir. Bu artışın sağlanmasına mirasçılardan biri veya birkaçı fiilen çalışarak katkı sağlamışlarsa karşılığında kendilerine ayrıca ecr-i misil/emsal ücret ödenir.

Üye Girişi
Aktif Ziyaretçi15
Bugün Toplam1257
Toplam Ziyaret2800856
HADİSLERLE İSLAM DİB
EĞİTİM SUNUMLARI