• https://www.facebook.com/insanveislam.org/
  • https://twitter.com/insanuislam
MAKALELER
VAAZ ARŞİVİ
DİYANET FETVALARI

Kur’an’daki miras ayetlerinin matematiksel olarak yanlış mı?

Kur’an’daki miras ayetlerinin matematiksel olarak yanlış olduğu, ayetlerdeki paylar hesaplandığında toplamın bazen 1’i geçtiği bazen de 1’in altında kaldığı iddia edilmektedir. Bizi bu konuda aydınlatır mısınız?

 

Yüce Allah’ın ezeli ve ebedi kelamı olan Kur’an-ı Kerim’de asla hata olmaz. İlk bakışta hata zannedilen şey algılama eksikliğinden ya da bilgi yetersizliğinden olabilir. İslam’da, ölünün mirası ile ilgili haklardan ve mirasın taksiminden bahseden ilme, “Ferâiz” denir. Kur’an’da (Nisa 4/11-12, 176) ve Hz. Peygamber (s.a.s.)’in konuyla ilgili uygulama ve açıklamalarında, mirasçıların hisselerinin (farzlarının) açık ve kesin bir şekilde belirlenmiş olması sebebiyle miras hukukuna bu isim verilmiş ve Rasûlüllah (s.a.s.) döneminden itibaren uygulana gelmiştir. Feraiz ilminde varislerin, ölünün bıraktığı maldan alacakları hisseleri tespit edilirken takip edilen özel yöntemler vardır . Bu yöntemlerle meseleler çözülür. Salt bayağı kesir işlemleriyle problemleri çözmek mümkün değildir. Bu hususta konunun uzmanına sorulmadan kesin hükme varmak doğru olmaz. Ferâiz ilminde bir mesele çözülürken öncelikle her varisin payı daha sonra da bu paylar arasındaki sayıların birbirine olan oranı belirlenir.

 

Kur’an-ı Kerim’de, mirasçıların payları yalnız veya başkaları ile birlikte bulunmalarına göre belirlenmiştir. Değişik mirasçıların bir arada bulunmaları ile ilgili örneklemeler yapılmamış, detaya inilmemiştir. Bu nedenle, mirasçıların yakınlıkları ve sayılarına göre bazen payda ile pay eşit olmakta, bazen bu eşitlik bozulmaktadır. Paydanın paydan az olması durumunda, her mirasçının kendi hissesi oranında indirim yapılmaktadır. Payın az olması halinde arta kalanın, eşler dışında mirasçıların hissesi oranında arttırılarak denklik sağlanmaktadır. Birinciye “avliye”, ikinciye “reddiye” denilmektedir. Kısaca ifade etmek gerekirse; miras hukukundaki avliye ve reddiye meseleleri, Kur’an’daki hesaplama metoduna aykırı değildir. Kur’an’da mirasın paylaşımı konusunda gereken formüller verilmiş, hesabın nasıl ve hangi ölçüler kullanılarak yapılacağı hususu gösterilmiştir. Bu konunun detayları ise Hz. Peygamber (s.a.s.)’in ve İslâm bilginlerinin açıklamalarına bırakılmıştır (Mevsılî, el-İhtiyâr, İstanbul, V, 802-806; TDV İslam Ansiklopedisi, “Avl”, IV, 117; “Reddiye”, XXXIV, 516).

 
Dolayısıyla mirasla ilgili hesaplamalar Kur’an’ın belirlemeleri yanında hadislere, sahabe uygulamalarına ve fakihlerin tesbitlerine göre yapıldığından bu konuda sadece bir kaynağı ele alıp matematiksel eksiklikler olduğunu iddia etmek haksızlık olur.
Üye Girişi
Aktif Ziyaretçi10
Bugün Toplam502
Toplam Ziyaret2790765
HADİSLERLE İSLAM DİB
EĞİTİM SUNUMLARI