• https://www.facebook.com/insanveislam.org/
  • https://twitter.com/insanuislam
MAKALELER
VAAZ ARŞİVİ
DİYANET FETVALARI

Kişinin mallarını eşi hayattayken eşine onun vefatından sonra da bir vakfa verilmek üzere vasiyet etmesi caiz midir?

Kişinin mallarını eşi hayattayken eşine onun vefatından sonra da bir vakfa verilmek üzere vasiyet etmesi caiz midir?

 

Kişi hayattayken malı üzerinde istediği gibi tasarruf hakkına sahiptir. Satabilir, bağışlayabilir, vakfedebilir ya da tasaddukta bulunabilir. İslam hukukuna göre bir kişi, mal kaçırma niyetiyle olmaksızın, dinen mirasçı olmayan bir kişiye hayatta iken hibe veya ölümüne bağlı vasiyet yolu ile mal bırakabilir. Bu itibarla, bir kişi ölmeden önce bütün mallarını veya bir kısmını kime hibe (bağış) etmişse bu mallar onun olur.

 

Vasiyet ise, ölümden sonraya bağlı olmak üzere teberru yoluyla bir malı bir şahsa temlik etmek, bırakmaktır. Tanımından da anlaşılacağı üzere vasiyet ölüme bağlı bir tasarruftur. Bir kişi, mal ve haklarının üçte biri üzerinde ölüme bağlı tasarrufta bulunabilir, geriye kalan üçte ikisi varisler namına korunmuş hissedir (Buhârî, Vasâyâ 3). Bir kişi, malının üçte birden fazlasını vasiyet etmiş olursa, bu vasiyetin geçerli olması varislerin kabulüne bağlıdır. Kabul ederlerse vasiyet yerine getirilir, etmezlerse terikenin üçte birine tekabul eden kısmı ifâ edilir, geriye kalan kısmına ait vasiyet hükümsüz kalır.

 

Aynı şekilde ölen kişinin, varislerden herhangi birine yapacağı mal vasıyeti, diğer varislerin iznine bağlı olarak geçerlidir. Zira vârise vasiyet caiz değildir. “Allah Teâla her hak sahibine hakkını verrmiştir. Bu sebeple, vârise (vârislerden biri lehine) vasiyet yoktur.” (Tirmizî, Vesâyâ 5; Ebû Dâvud, Vesâyâ, 6)

 

Buna göre kişinin eşi ona mirasçı olduğu için, vasiyet geçerli değildir. Ölmeden önce bağışlanmayan veya vasiyet edilmeyen malların tamamı dinen, kişinin ölümünden sonra hayatta olan mirasçılarının olur. Bir vakfa yapılan vasiyet ise, ölenin geride bıraktığı mal ve haklardan, techiz ve tekfîn masrafları çıktıktan, borçları ödendikten sonra terikenin 1/3’ini geçmemek kaydıyla yerine getirilir. Geriye kalan mal mirasçılarına intikal eder.

Üye Girişi
Aktif Ziyaretçi22
Bugün Toplam2093
Toplam Ziyaret2792356
HADİSLERLE İSLAM DİB
EĞİTİM SUNUMLARI