• https://www.facebook.com/insanveislam.org/
  • https://twitter.com/insanuislam
MAKALELER
VAAZ ARŞİVİ
DİYANET FETVALARI

Bir avukatın, miras taksimi için müvekkilleri adına medeni kanuna göre hüküm veren mahkemeye dava açmasının hükmü nedir?

Bir avukatın, miras taksimi için müvekkilleri adına medeni kanuna göre hüküm veren mahkemeye dava açmasının hükmü nedir?

 

Müslümanın, Yüce Allah’ın koymuş olduğu hükümlere uyması gerekir; aksi takdirde manen sorumlu olur. Mirasla ilgili hükümler de bunlardan biridir. Dolayısıyla, varislerin haklarına düşene rıza göstermeleri ve diğerlerinin haklarına tecavüz etmemeleri gerekir. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de mirasla ilgili hükümler bildirildikten sonra devamla şöyle buyurulur: “İşte bu (hükümler) Allah’ın koyduğu sınırlarıdır. Kim Allah’a ve Peygamberine itaat ederse, Allah onu, içinden ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetlere sokar.” (Nisa, 4/13-14) Şu kadar var ki varisler, miras ile ilgili ayetleri inkar etmemek ve onları adaletsiz bulmamak kaydıyla mirası kendi aralarında rızaya dayalı olarak diledikleri gibi paylaşma hakkına da sahiptirler. Bu durumda, Allah’ın emrine (mirasla ilgili olarak koymuş olduğu hükümlere) muhalif davranmış olmazlar (bkz. (Mevsılî, el-İhtiyâr, V, 832).

 

Buna göre mirasçılar taksimi mahkemenin yapması amacıyla kendi rızalarıyla avukat tutabilirler. Böyle bir durumda avukatın dinî yönden bir sorumluluğu olmaz. Niza üzerine böyle bir yola başvuruluyorsa manevî sorumluluk, yerleşik dinî kurallara razı olmayanlara ait olur.

Üye Girişi
Aktif Ziyaretçi17
Bugün Toplam520
Toplam Ziyaret2808440
HADİSLERLE İSLAM DİB
EĞİTİM SUNUMLARI