• https://www.facebook.com/insanveislam.org/
  • https://twitter.com/insanuislam
MAKALELER
VAAZ ARŞİVİ
DİYANET FETVALARI

Alış-veriş akdi gerçekleştikten sonra, taraflardan biri aynı mecliste akdi feshedebilir mi?

Alış-veriş akdi gerçekleştikten sonra, taraflardan biri aynı mecliste akdi feshedebilir mi?

 

Alış-veriş akdi gerçekleştikten (icap ve kabulden) sonra akit kesinleşmiştir. Taraflardan biri feshe imkân veren bir gerekçe bulunmadıkça tek taraflı olarak bu akdi feshedemez. Bu, Hanefî ve Mâlikî mezhebinin görüşüdür. Çünkü akit gerçekleştikten sonra tek taraflı olarak bu akdi feshetmek karşı tarafın zarar görmesine sebep olur. Diğer yandan Yüce Allah’ın; “Ey iman edenler! Akitlerinizi yerine getirin.” (Mâide, 5/1) buyruğu, Müslümanların iman esaslarına, Allah’ın emir ve yasaklarına tâbi olmalarına işaret ettiği gibi, genel anlamda kendi aralarında yaptıkları sözleşmelere bağlı kalmalarını ve verdikleri sözleri tutmalarını da içermektedir. Bu görüş sahipleri, “Alış-veriş yapanlar birbirlerinden ayrılmadıkları sürece muhayyerdirler.” (Buhârî, Büyû’, 44; Müslim, Büyû; 10) anlamındaki hadisi, akitle ilgili konuşma (söz meclisi, icap-kabul) bitmeden akdin feshedilebileceği şeklinde yorumlamışlardır

 
Şâfiî ve Hanbelîlere göre ise taraflardan biri meclisten bedenen ayrılmadığı sürece akdi feshetme muhayyerliğine sahiptir (Merğînânî, el-Hidâye, Beyrut, ts. , III, 21; İbn Kudâme, Beyrut 1405, el-Muğnî, IV, 7; Mevsılî, El-İhtiyâr, ts. , II, 5). Bu görüş sahipleri ise “Alış-veriş yapanlar birbirlerinden ayrılmadıkları sürece muhayyerdirler.” (Buhârî, Büyû’, 44; Müslim, Büyû; 10, H. No: 3930) anlamındaki hadisi, tarafların, icap ve kabul bitmiş olsa bile, birbirlerinden bedenen ayrılmadıkları sürece şeklinde yorumlamışlardır.
Üye Girişi
Aktif Ziyaretçi28
Bugün Toplam1295
Toplam Ziyaret2800894
HADİSLERLE İSLAM DİB
EĞİTİM SUNUMLARI