• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/insanveislam.org/
  • https://twitter.com/insanuislam


MAKALELER
EĞİTİM SUNUMLARI
VAAZ ARŞİVİ
DİYANET FETVALARI

Bir mal satılırken bunun üçüncü bir şahsa satılması ya da bağışlanması şartı koşulabilir mi?

Bir mal satılırken bunun üçüncü bir şahsa satılması ya da bağışlanması şartı koşulabilir mi?

 

Alım satım akdinin gerektirmediği, taraflardan birine zarar veren veya üçüncü şahıslara menfaat sağlayan her türlü şart batıl yani geçersizdir. Ancak bu şart, akdin sıhhatine engel değildir, bu şekilde yapılan akit sahih olur. Buna göre, bir ev veya otomobil satılırken bunun üçüncü bir şahsa satılması veya bağışlanmasının şart koşulması, alıcının zarar görmesine sebep olacağı için bu şart batıl (geçersiz), alım satım akdi ise geçerli olur (Merğînânî, el-Hidâye, Beyrut, ts. , III, 48-49; Mevsılî, el-İhtiyâr, İstanbul, ts. , II, 201).

 

Mâlikî mezhebine göre ise genel hüküm böyle olmakla birlikte; hayır ve iyilik amaçlı bazı tasarrufları kayıt altına alan şartlar sahihtir (İbn Rüşd, Bidâyetü’l-Müctehid, Beyrut, 1989, II, 263). Buna göre, akit esnasında karşılıklı anlaşma ve rıza olduğu takdirde, taşınmaz bir malın camiye veya bir hayır kurumuna vakfedilmesi şartıyla satılması caizdir (M. Ebû Zehrâ, el-Milkiyye ve Nazariyyetü’l-akd, Kahire, ts. , s. 252).

KİTAPLAR
Aktif Ziyaretçi26
Bugün Toplam1481
Toplam Ziyaret1934342