• https://www.facebook.com/insanveislam.org/
  • https://twitter.com/insanuislam
MAKALELER
VAAZ ARŞİVİ
DİYANET FETVALARI

Ağaçtaki meyvenin veya tarladaki ürünün henüz olgunlaşmadan satılması durumunda hasat zamanına kadar ağaçta veya tarlada bırakılması caiz midir?

Ağaçtaki meyvenin veya tarladaki ürünün henüz olgunlaşmadan satılması durumunda hasat zamanına kadar ağaçta veya tarlada bırakılması caiz midir?

 

Esasen satın alınan sebze ve meyvelerin, zorunlu bir durum olmadıkça, sahibinin mülkünü meşgul etmemek için olgunlaşmaları beklenmeden hemen toplanması gerekir. Bu sebze ve meyvelerin hasat zamanına kadar, tarla ve ağaç üzerinde kalmalarının şart koşulması, Hanefi mezhebindeki çoğunluk görüşüne göre satım akdini fâsit kılar (Merğînânî, el-Hidâye, III, 26). İmam Muhammed’e göre ise, olgunlaşmaya yüz tutmuş sebze ve meyvelerin tarla ve ağaç üzerinde bir müddet daha kalmasının şart koşulması örf sebebiyle istihsanen caizdir. Günümüzde satın alınan ürünün hasat zamanına kadar bırakılması örf haline gelmiştir. İmama Muhammed’in görüşü tercih edilerek böyle bir satışın caiz olduğunu söylemek uygun olur

 

Diğer yandan her hangi bir şart koşulmaksızın satıcının; ekinlerin tarlada, meyvelerin de ağaç üstünde bırakılmasına rıza göstermesi halinde ise yapılan bu akit ittifakla caiz olur. Şayet örf haline gelmemişse ve ürün satıcının izni olmaksızın bırakılırsa, ürünlerde meşru olmayan bir yolla artış sağlanmış olacağından, müşterinin satın almış olduğu sebze ve meyvelerin miktarının üzerine gelen (kıymet veya miktar açısından) fazlalığı sadaka olarak dağıtması gerekir (Merğînânî, el-Hidâye, Beyrut, ts. , III, 27; Mevsılî, el-İhtiyâr, İstanbul, ts. , II, 182-183). Fazlalık miktarı ise o toplumun örfüne göre tespit edilir. Şayet müşterinin satın aldığı sebze ve meyve olgunlaşmaya yakın bir durumda olur da satıcının izni olmadan tarla veya ağaç üzerinde bırakılacak olursa, meydana gelebilecek fazlalığın sadaka olarak dağıtılması gerekmez. Zira bu nitelikteki ürünlerde gerçek anlamda bir artış söz konusu olmaz (Merğînânî, el-Hidâye, Beyrut, ts. , III, 27).

Üye Girişi
Aktif Ziyaretçi16
Bugün Toplam378
Toplam Ziyaret2799977
HADİSLERLE İSLAM DİB
EĞİTİM SUNUMLARI