• https://www.facebook.com/insanveislam.org/
  • https://twitter.com/insanuislam
MAKALELER
VAAZ ARŞİVİ
DİYANET FETVALARI

Ticari amaçla domuz yetiştirip satmak caiz midir?

Ticari amaçla domuz yetiştirip satmak caiz midir?

 

Dinimiz, insanı maddî ve manevî zararlardan korumak için bir takım kurallar koymuş; bu amaçla pis, kötü ve zararlı olan şeyleri yasaklamış; temiz, güzel ve faydalı olanları da helâl kılmıştır (Bakara, 2/168, 173; A’raf, 7/157). Kur’an-ı Kerîm’de: “Allah, size ancak leş, kan, domuz eti ve Allah’tan başkası adına kesileni haram kıldı…” buyurularak (Bakara, 2/173; Mâide, 5/3; En’am, 6/145; Nahl, 16/115) domuzun pis olduğu ve etinin de haram kılındığı açıkça ifade edilmiştir. Her ne kadar bu âyet-i kerimelerde, domuzun etinin haram kılındığından söz edilmiş ise de, En’am Suresinin 145. ayetinde geçen “rics” kelimesi ile, A’raf Sûresinin 157. ayetinde yer alan (Allah) onlara pis ve murdar olan şeyleri haram kılar. “ ifadelerini birlikte değerlendiren İslâm âlimleri, domuzun sadece etinin değil, bütün cüzlerinin necis olduğunu ifade etmişlerdir (Kâsânî, Bedâiu’s-Sanâi, Beyrut, 1986, V, 142, 305).

 

Hz. Peygamber içki, leş, put ve domuzun satımının Allah ve Rasûlü tarafından kesinlikle yasaklandığını bildirmiştir (Buhârî, Büyû 111). Konuyla ilgili bu ayet ve hadislere dayanan İslam âlimleri; domuzun Müslümanlar açısından mütekavvim (dinin mal kabul edip haram kılmadığı) bir mal olmadığını, mal olmayan bir şeyin Müslümanın mülkü olamayacağı gibi, akde de konu olamayacağını, bu sebeple satışının batıl ticaretinin haram olduğunu söylemişlerdir (Kâsânî, Bedâiu’s-Sanâi, V, 142, 305; Mevsılî, el-İhtiyâr, İstanbul, ts. , II, 199; İbn Abdilber, el-Kâfî, Riyad 1985, II, 675; İbn Rüşd, Bidâyetü’l-müctehid, Beyrut 1982, II, 126). Buna göre domuzun yetiştirilmesi de, satılması da caiz değildir. Domuz üretimi veya ticaretinden elde edilen kazanç Müslümana helal değildir.

Üye Girişi
Aktif Ziyaretçi17
Bugün Toplam1313
Toplam Ziyaret2886247
HADİSLERLE İSLAM DİB
EĞİTİM SUNUMLARI