• https://www.facebook.com/insanveislam.org/
  • https://twitter.com/insanuislam
MAKALELER
VAAZ ARŞİVİ
DİYANET FETVALARI

Sosis imalatında kullanılmak üzere domuz bağırsağının alım satımını yapmak caiz midir?

Sosis imalatında kullanılmak üzere domuz bağırsağının alım satımını yapmak caiz midir?

 

Domuz dinimizin pis saydığı ve etinin yenilmesini haram kıldığı bir hayvandır. Kur’an-ı Kerîm’de, “Allah, size ancak leş, kan, domuz eti ve Allah’tan başkası adına kesileni haram kıldı…” (Bakara, 2/173; Nahl, 16/115; Mâide, 5/3; En’am, 6/145) buyurulmaktadır. Her ne kadar bu âyet-i kerimelerde, domuzun etinin haram kılındığından söz edilmiş ise de, En’am Suresinin 145. ayetinde geçen “rics” kelimesi ile, A’raf Sûresinin 157. ayetinde yer alan (Allah) onlara pis ve murdar olan şeyleri haram kılar” ifadelerini birlikte değerlendiren İslâm âlimleri, domuzun her şeyinin haram olduğu sorucunu çıkarmışlardır (Merğînânî, el-Hidâye, IV, 69).

 

Buna göre, domuzun kendisi, eti, yağı, derisi ve diğer tüm organları pistir, Müslüman için mal değildir. Bir Müslümanın mal olmayan bir şeyi alıp satması caiz değildir. Nitekim Hz. Peygamber içki, leş, put ve domuzun satımının Allah ve Rasûlü tarafından kesinlikle yasaklandığını bildirmiştir (Buhârî, Büyû 111). Dolayısıyla domuzdan elde edilen her türlü ürünün zaruret bulunmadıkça yenilmesi, içilmesi, giyilmesi ve kullanılması haram olduğu gibi, Müslümanlara da gayrimüslimlere de satışı caiz değildir (Kâsânî, Bedâiu’s-Sanâi, V, 305; Mevsılî, el-İhtiyâr, İstanbul, ts. , II, 199; İbn Abdilber, el-Kâfî, Riyad 1985, II, 675; İbn Rüşd, Bidâyetü’l-müctehid, Beyrut 1982, II, 126). Bunların satışından elde edilen kazanç da haramdır. Dolayısıyla gayrimüslimlere yönelik de olsa, sosis imalatında kullanılmak üzere domuz bağırsağının alım satımını yapmak caiz değildir.

 

Üye Girişi
Aktif Ziyaretçi20
Bugün Toplam1205
Toplam Ziyaret2886139
HADİSLERLE İSLAM DİB
EĞİTİM SUNUMLARI